Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance - přednášky

Veřejné finance - přednášky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsáhlý komplet přednášek z oboru veřejné finance charakterizuje veřejné finance a rozpočtovou soustavu. Práce vysvětluje v heslech orgány rozpočtové soustavy a popisuje celý rozpočtový proces. Dále obsahuje teorie objasňující veřejné finance a sociální zabezpečení. Závěrečné přednášky patří seznámení s daňovou politikou v České republice.

Obsah

1.Veřejné finance a jejich funkce
1.1
Alokační funkce
1.2
Redistribuční funkce
1.3
Stabilizační funkce
2.
Rozpočtová soustava
2.1
Veřejné rozpočty
2.2
Účelové fondy
2.3
Veřejné finance
3.
Rozpočtové období
3.1
Rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací
4.
Soustava orgánů rozpočtové soustavy
4.1
Dělení rozpočtové soustavy
4.1.1
Kapitální třídění
4.1.2
Druhové třídění
4.1.3
Třídění dle skupin
4.1.4
Konsolidační třídění
5.
Rozpočtové zásady
6.
Rozpočtová skladba - druhové třídění
7.
Rozpočtový proces
7.1
Funkce České národní banky
7.2
Státní pokladna
7.3
Státní finanční aktiva
7.4
Řízení státního dluhu
7.5
Specifika příjmů státního rozpočtu
7.6
Struktura rozpočtů
7.7
Kapitálové příjmy
7.8
Výdaje
8.
Veřejné finance
8.1
Úloha Ministerstva financí jako vrcholného orgánu rozpočtové soustavy
8.2
Členění veřejných výdajů
8.3
Nejnákladnější veřejné statky
8.4
Faktory veřejných výdajů
9.
Efekty veřejných výdajů
9.1
Důchodový
9.2
Substituční efekt
10.
Realizace veřejných výdajů – programové financování
11.
Analýza výběru veřejného výdajového programu
12.
Sociální zabezpečení
12.1
Druhy sociálního zabezpečení
12.1.1
Bismarckův model
12.1.2
Beveridgeův model – model sociální pomoci
12.1.3
Skandinávský model sociálního pojištění
12.2
Hlavní oblasti sociálního zabezpečení
12.3
Subjekty sociálního pojištění
12.4
Klasifikace sociálních výdajů
12.5
Financování sociálního zabezpečení
12.6
Pilíře sociálního zabezpečení
13.
Daňové příjmy
13.1
Funkce daně
13.2
Význam daňového určení
13.3
Náležitosti daně
13.4
Sazba daně
13.5
Místo výběru daně
13.6
Daňové principy
14.
Vývoj jednotlivých podob daně
15.
Reforma daňový soustav
16.
Fiskální politika
16.1
Druhy fiskální politiky
17.
Veřejný dluh

Úryvek

"Veřejné finance

Hlavním nástrojem efektivního využívání finančních prostředků jsou veřejné finance, o kterých se rozhoduje nepřímou volbou zejména v parlamentech.

Globálním nástrojem ve veřejných financích je rozpočtová soustava, která je tvořena soustavou různých peněžních fondů, ve kterých dominantní postavení hraje soustava veřejných rozpočtů.

Rozpočtová soustava

1) Veřejné rozpočty

- centralizovaná úroveň (především státní rozpočet)
- decentralizovaná úroveň (rozpočty územní samosprávy – obcí (6250) a krajů (13)

2) Mimorozpočtové účelové fondy

- centralizovaná úroveň – tzv. parafiskální fondy, zpravidla účelové. U těchto fondů je určitý druh příjmů používán na určitý, předem stanovený druh výdajů. Např. Státní fond životního prostředí má jeden z příjmů sankční poplatky za znečištění ŽP. Z těchto příjmů jsou pak pořizovány např. čističky odpadních vod.
- decentralizovaná úroveň

Zvláštním typem mimorozpočtových fondů jsou rezervní fondy, které jsou vždy neúčelové.

Problémem může být, jaké příjmy na jednotlivé fondy nastavit tak, aby byly stále v čase a dostatečné potřebě. Teorie veřejných financí doporučuje mimorozpočtové fondy vytvářet pouze omezeně v nezbytné míře. Mimorozpočtové fondy by měly zajistit prostředky pro konkrétní účel a zároveň tyto prostředky ochránit, aby nebyly použity na jiný účel. (Např. pokud máme Státní fond dopravní infrastruktury, nemohou být poplatky vybrané z dálnic použity na školství).

V rámci mimorozpočtových fondů se odděluje zdravotnictví, kde s tímto parafiskálním fondem hospodaří několik zdravotních pojišťoven.

Vlastnosti (znaky) mimorozpočtových fondů (stejné jako u rozpočtových): nedobrovolnost, neekvivalence, nenávratnost. Typickým příkladem je např. v řadě zemí zřizovány fond na obnovu památek.

Rozpočtové období

– ve většině zemí shodné s kalendářním rokem (jinak ale např. USA, Japonsko)
– období, ke kterému se váže hospodaření s finančními prostředky
– shodné pro celou rozpočtovou soustavu

Základní pravidla hospodaření včetně rozpočtového období (začátek a konec) stanoví zákon (legislativa), která rámcově upravuje i vztahy mezi rozpočty. (U nás zákony o rozpočtových pravidlech)."

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. Součástí práce jsou schémata a grafy. Čistý text je cca 38 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22473
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse