Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance - výpisky z přednášek

Veřejné finance - výpisky z přednášek

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek ekonomie z oblasti veřejných financí. Práce heslovitou formou informuje o pozitivní a normativní ekonomii, i příčinách tržních selhání. Uvádí rozdělení veřejných a soukromých statků, zabývá se netržní činností státu. Popisuje nejen nástroje realizace státní moci, rozpočtovou soustavu ČR, ale také sociální zabezpečení, veřejné výdaje i příjmy. Definuje veřejný zájem, fiskální federalismus a neziskový sektor.

Obsah

1.
Pozitivní a normativní ekonomie
2.
Příčiny tržních selhání
2.1.
Mikroekonomické příčiny
2.2.
Makroekonomické příčiny
2.3.
Mimoekonomické příčiny
3.
Statky
3.1.
Rozdělení veřejných a soukromých statků
4.
Netržní činnosti státu
4.1.
Legislativní funkce
4.2.
Alokační funkce
4.3.
Redistribuční funkce
4.4.
Regulační funkce
4.5.
Stabilizační funkce
4.6.
Nástroje
4.7.
Státní zásahy
4.8.
Příčiny vládních selhání
4.9.
Vztah mezi rovností a efektivností
5.
Nástroj realizace státní moci
5.1.
Veřejná volba
5.2.
V demokracii může být rozhodování
5.3.
Pravidla rozhodování
5.4.
Hlasovací paradox
5.5.
Volič medián
6.
Veřejný zájem
6.1.
Veřejný zájem vyjadřuje:
7.
Rozpočtová soustava ČR
7.1.
Principy tvorby veřejných financí
7.2.
Státní rozpočet
7.3.
Funkce veřejných výdajů
7.4.
Mimorozpočtové fondy
8.
Sociální zabezpečení
8.1.
Principy sociálního zabezpečení
8.2.
Sociální zabezpečení – tři pilíře
8.3.
Sociální kvóta
8.4.
Dávky sociálního zabezpečení
9.
Veřejné výdaje
9.1.
Charakteristika veřejných výdajů
9.2.
Funkce veřejných výdajů
9.3.
Rozdělení veřejných výdajů
9.4.
Mikroekonomické dopady veřejných výdajů (dotace)
9.5.
Makroekonomické dopady veřejných výdajů
9.6.
Teorie zdůvodňující růst veřejných výdajů
9.6.1.
Wagnerův zákon
9.6.2.
Teorie prahových efektů
9.6.3.
Teorie stupňovitého
9.6.4.
Teorie státu blahobytu
9.7.
Efekty veřejných výdajů
9.7.1.
Příčiny neefektivnosti
9.8.
Příčiny veřejných výdajů
10.
Veřejné příjmy
10.1.
Funkce veřejných příjmů
10.2.
Rozpočtové určení daní
10.3.
Třídění příjmů
10.4.
Daňové příjmy
10.5.
Model záporné důchodové daně
10.6.
Výnosnost daní
10.6.1.
Lafferova křivka
10.7.
Daňové reformy
11.
Garance sociálních jistot
11.1.
Modely soc.zabezpečení
11.1.1.
Model sociálního pojištění
11.1.2.
Model sociální pomoci
11.2.
Kapitalizované fondy
12.
Fiskální federalismus
12.1.
Úloha fiskálního federalismu
12.2.
Podstata FF
12.3.
Modely FF
12.3.1.
Centralizovaný a decentralizovaný model FF
12.4.
Analýza prospěchu
12.5.
Příjmy místních rozpočtů
12.6.
Oatesův teorém
13.
Neziskový sektor
13.1.
Znaky neziskového sektoru
13.2.
Členění neziskového sektoru
13.3.
Nestátní neziskové organizace

Úryvek

"K veřejným výdajům a příjmům můžeme zaujmout dvojí postoj:
a) čistě finanční (účetnictví)
b) reálně finanční (dopady na mikroekonomické a makroekonomické veličiny, působení na ekonomické subjekty)

Funkce veřejných výdajů
Veřejné výdaje slouží k uskutečňování efektivních státních zásahů:
 Alokační – umisťování finančních prostředků do potřeb ve veřejném zájmu (zabezpečování veřejných statků)
 Redistribuční – spočívá ve zmírňování sociálních rozdílů
 Stabilizační – spočívá ve stabilizaci makroekonomických veličin

- dotace – účelové, plošné
- legislativa
- šíření informací
- financování institucí
- podpora agregátní poptávky
- zmenšování sociálních rozdílů (soc.transfery)
- zabezpečování veřejných statků
- ochrana a náprava životního prostředí

Rozdělení veřejných výdajů
- transfery (T) – nereciproční platba – někdy se označují jako záporné daně, mají redistribučbí charakter – záporné daně jsou v příjmech
- vládní výdaje (G) – reciproční platba – mají primárně alokační charakter
Vládní výdaje mohou mít charakter:
- spotřební - jednorázové
- investiční - dlouhodobé

Další členění veřejných výdajů
- mandatorní (obligatorní) – neustálý nárůst – povinné ze zákona (většina asi 80%) zejména sociální zabezpečení
- fakultativní – nepovinné

Mikroekonomické dopady veřejných výdajů (dotace)
- Substituční efekt (a) – týká se účelové dotace
- Důchodový efekt (b) – způsobuje plošná dotace

Makroekonomické dopady veřejných výdajů
- ovlivňování agregátní poptávky ovlivňuje míru nezaměstnanosti i míru inflace
- restriktivní opatření mohou vést ke snižování salda obchodní bilance a snižování HDP a naopak
- efekt vytlačování soukromých investic veřejnými
Když vzroste agregátní poptávka, zvyšuje se hrubý domácí produkt. V soukromém sektoru se více vyrábí.

Teorie zdůvodňující růst veřejných výdajů:
- Wagnerův zákon – spočívá v tom, že podíl veřejných výdajů roste s růstem důchodu na jednoho obyvatele. Lidé nakupují více statků a luxusnější statky a stát vybírá více na daních.
- Teorie prahových efektů – veřejné výdaje mohou růst i stagnovat v době, kdy přijde krize (válka). Stát potřebuje na obnovu země více prostředků, tak zvýší daň. Po obnově země se daňové zatížení nesníží, mění se pouze struktura veřejných výdajů (např. z vojenských výdajů se mění na civilní výdaje).

- Teorie stupňovitého růstu – předpokladem jsou technologické změny. Při každé technologické změně (mobilní tel., internet), se změny zapracují nejprve do soukromého sektoru a pak do státu. Protože je to dražší, vydává se více peněz, aby stát udržel krok se soukromým sektorem a zvyšuje daně (protože zvyšuje výdaje).
- Teorie státu blahobytu – stát má za úkol zajistit určitou sociální úroveň pro všechny své občany. Jelikož roste životní úroveň vyšších a středních vrstev, tak musí stát zvyšovat úroveň nižších vrstev obyvatelstva, tak zvyšuje veřejné výdaje.

Efekty veřejných výdajů
Efektivnost měříme:
- hospodárností
- účelností
- efektivnost"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 16 stran. Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14936
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse