Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance - vypracované otázky

Veřejné finance - vypracované otázky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky se zaobírají problematikou veřejných financí. Věnují se jejímu předmětu, charakterizují daňový systém včetně jednotlivých daní a rozepisují se o státním rozpočtu. Seznamují se státními fondy a přibližují rozpočty a organizační složky územně samosprávných celků. V poslední otázce rozebírají rozpočet EU, jeho zásady, průběh sestavování i jednotlivé složky.

Obsah

1.
Předmět veřejných financí
1.1.
Důvody existence veřejného sektoru
1.2.
Funkce veřejných financí
1.2.1.
Redistribuční
1.2.2.
Stabilizační
1.3.
Postavení veřejného sektoru v ekonomice
1.4.
Soustava veřejných rozpočtů v ČR
2.
Zásady zdaňování
2.1.
Zdroje příjmů veřejných rozpočtů
2.2.
Členění daní
2.3.
Požadavky na dobrý daňový systém
2.4.
Daňová spravedlnost
3.
Daňová spravedlnost
3.1.
Zásada užitku
3.2.
Zásada schopnosti daňové úhrady
3.2.1.
Vertikální a horizontální spravedlnost
4.
Daňové teorie
4.1.
Teorie směnná
4.2.
Teorie pojišťovací
4.3.
Teorie oběti
4.4.
Teorie kapacitní
4.5.
Teorie sociálně politická
4.6.
Teorie abstinence
4.7.
Teorie difúzní
4.8.
Teorie jedné daně
4.9.
Teorie státu bez daní
4.10.
Principy vybraných daňových systémů
5.
Důchodové daně
5.1.
Daň z příjmů FO
5.2.
Daň z příjmů PO
6.
Spotřební daně, majetkové daně, cla
6.1.
Sazby spotřebních daní mohou být
6.2.
Spotřební daně mohou být
6.3.
Daň z přidané hodnoty
6.4.
Selektivní spotřební daně
6.5.
Majetkové daně
6.6.
Cla
7.
Fiskální federalizmus
7.1.
Fiskální decentralizace
7.2.
Principy
7.3.
Zásady financování více jednotek
7.4.
Modely
7.4.1.
Decentralizovaný
7.4.2.
Vertikální modely
7.4.3.
Horizontální model
8.
Státní rozpočet
8.1.
Etapy rozpočtového procesu
8.1.1.
Návrh
8.1.2.
Projednání
8.1.3.
Plnění
8.1.4.
Kontrola
9.
Obsah státního rozpočtu
9.1.
Odpovědnostní hledisko
9.2.
Druhové hledisko
9.3.
Odvětvové hledisko
9.4.
Příjmy státního rozpočtu ČR
9.5.
Výdaje státního rozpočtu
10.
Vyrovnanost státního rozpočtu a veřejný dluh
10.1.
Běžná vyrovnanost
10.2.
Reálná vyrovnanost
10.3.
Rozpočtový deficit může být
10.4.
Způsoby rozpočtového krytí
11.
Veřejné fondy
11.1.
Veřejné fondy
12.
Státní fondy
12.1.
Státní účelové fondy
12.2.
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
12.3.
Státní fond kultury
12.4.
Státní fond životního prostředí
12.5.
Státní zemědělský intervenční fond
12.6.
Státní fond dopravní infrastruktury
12.7.
Státní fond rozvoje bydlení
13.
Rozpočty územních samosprávných celků
13.1.
Rozpočtový proces
13.1.1.
Návrh
13.1.2.
Schválení
13.1.3.
Plnění
13.1.4.
Kontrola
13.2.
Pravidla hospodaření
14.
Rozpočty obcí
14.1.
Příjmy rozpočtů obce
14.1.1.
Daňové
14.1.2.
Nedaňové
14.1.3.
Kapitálové
14.1.4.
Dotace
14.2.
Výdaje
14.2.1.
Zadluženost
14.2.2.
Dluhová služba
15.
Rozpočty krajů
15.1.
Orgány krajů
15.2.
Příjmy rozpočtu
15.2.1.
Daňové
15.2.2.
Nedaňové
15.2.3.
Kapitálové
15.2.4.
Dotace
15.3.
Výdaje
15.3.1.
Hospodaření dobrovolných svazků obcí
15.3.2.
Hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti
16.
Organizační složky státu a územně samosprávných celků (ÚSC)
16.1.
Organizační složky státu
16.1.1.
Rezervní fond
16.1.2.
Fond kulturních a sociálních potřeb
16.2.
Organizační složky územních samosprávných celků
17.
Příspěvkové organizace ÚSC a státu
17.1.
Příspěvkové organizace státu
17.2.
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
17.2.1.
Fond odměn
17.2.2.
Rezervní fond
17.2.3.
Investiční fond
17.2.4.
Fond kulturních a sociálních potřeb
17.3.
Rozdíly
18.
Rozpočet Evropské unie
18.1.
Zásady
18.2.
Povinné a nepovinné výdaje
18.3.
Rozpočtový proces
18.4.
Příjmy
18.5.
Výdaje
18.6.
Finanční perspektiva EU
18.7.
Konvergenční cíl
18.8.
Odhadovaná pozice ČR v mil Euro 2007 - 2013

Úryvek

"2. Zásady zdaňování (typy příjmů veřejných rozpočtů, členění daní, požadavky na dobrý daňový systém, pojetí daňové spravedlnosti)
Typy příjmů veřejných rozpočtů tvoří daně, poplatky a půjčky. Jejich rozdílnost je charakterizovaná na základě jejich vlastností – dobrovolnosti (platba je povinná či dobrovolná), ekvivalentnosti („něco za něco“) a návratnosti (vrácení ve stejné peněžní hodnotě zpět v budoucnosti – např. půjčky) při jejich placení do veřejných rozpočtů.

Zdroje veřejných rozpočtů:
- daň je platba nedobrovolná, neekvivalentní a nenávratná
- poplatek je platba dobrovolná, ekvivalentní a nenávratná
- půjčka je platba dobrovolná, neekvivalentní a návratná

Daně a jejich členění
- dle místa dopadu – daně mohou být uvalovány na:
o trh produktů – spotřební daně – nebo na trh faktorů – daně související s pracovní silou
o prodávajícím nebo kupujícím na trhu
o domácnostem nebo firmám
o mohou vstupovat do účtu daňového poplatníka na straně zdrojů (nemusí je platit ve stanovené výši) nebo na straně užití (odečtení daně jako náklad při placení jiné daně)
- dle zdaňování bohatství
o daně na držbu nebo převod bohatství – např. darovací, z převodu nemovitostí
- dle objektu daně
o osobní daně nebo daně na věci (z nemovitostí)
- dle toho, zda jsou uvaleny přímo na poplatníka (důchod, majetek) nebo např. při nákupu zboží
o přímé a nepřímé daně
- dle finančního toku
o pozitivní daň – klasická platba daně do veřejného rozpočtu
o negativní daň – poplatník daň neplatí, ale naopak z veřejného rozpočtu získává prostředky

Dále můžeme daně třídit z hlediska rozdělování daní mezi veřejné rozpočty
- daně sdílené – výnos daně je rozdělován do více typů veřejných rozpočtů
- daně svěřené – celý výnos daně je určen (svěřen) do jednoho veřejného rozpočtu
- daně státní – daně stanovuje stát
- daně místní – pravomoci mají místní samosprávné celky

Dobrý daňový systém by měl zajišťovat zejména
- dostatečný výnos pro veřejné rozpočty
- rovnoměrné rozložení daňového břemene (na dani by se určitou částí měli podílet všichni)
- vhodné místo uložení daně vzhledem k incidenci (=dopad daní na poplatníky)
- uplatnění způsobů zdaňování, které by minimalizovalo zásahy do ekonomického rozhodování poplatníků – zboží s vyšší daní je dražší, proto spotřebitelé kupují zboží levnější – problematiku studují „daňové distorze“ – zkreslení ceny statků v důsledku uvalení daní
- možnost uplatňování stabilizační – přírůstové fiskální politiky – umožnění slev na daních se používá jako nástroj podpory ekonomického růstu
- levnou a jednoduchou správu – systém by měl být administrativně jednoduchý a srozumitelný
Uvedené požadavky na daňový systém jsou mnohdy konfliktní – nedají se docílit resp. mohou se i vylučovat. Praxi je nutno docílit jakéhosi kompromisu."

Poznámka

Vypracované okruhy k ústní zkoušce z Veřejných financí na VŠB-TU na základě skript Veřejné finance A - Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje 1 tabulku o rozsahu 1 strana. Rozsah jednotlivých otázek je cca 1,5 - 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21501
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse