Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Veřejné politiky lokální, regionální, národní, evropské a světové

Veřejné politiky lokální, regionální, národní, evropské a světové

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce se zaměřuje na subjekty a objekty, principy i legislativní rámec lokální, regionální, národní a především evropské veřejné politiky. Nakonec se krátce věnuje i světové veřejné politice.

Obsah

1.
Možné členění veřejné politiky
2.
Lokální veřejná politika
2.1.
Subjekty a objekty lokální veřejné politiky
2.2.
Smysl a pravidla lokální veřejné politiky
2.3.
Tendence v oblasti lokální veřejné politiky
2.4.
Podmínky pro kvalitnější lokální veřejnou politiku
3.
Regionální veřejná politika
4.
Národní veřejná politika
4.1.
Subjekty a objekty národní veřejné politiky
4.2.
Principy národní veřejné politiky
5.
Evropská veřejná politika
5.1.
Subjekty a objekty evropské veřejné politiky
5.2.
Primární a sekundární právo ES
5.3.
První pilíř evropské veřejné politiky
5.4.
Společné politiky
5.5.
Druhý pilíř evropské veřejné politiky
5.6.
Třetí pilíř evropské veřejné politiky
5.7.
Evropská ústava
5.8.
Části evropské ústavy
6.
Světová (globální) veřejná politika
6.1.
Subjekty a objekty světové veřejné politiky
6.2.
Organizace a jejich cíle
7.
Shrnutí

Úryvek

"Veřejné politiky lokální, regionální, národní, evropské a světové

Možná členění veřejné politiky
Veřejnou politiku, jak bylo již řečeno, lze dělit podle mnoha hledisek, např. podle:
• segmentů veřejného zájmu (veřejná politika obranná, kulturní, vzdělávací, energetická, cenová apod.)
• času, jak dlouho je nutno ji vykonávat (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá)
• kdo ji tvoří a vykonává (podle subjektů) a jak rozsáhlý dopad veřejná politika má (podle objektů). Z tohoto pohledu lze veřejnou politiku z hlediska ČR rozdělit na veřejnou politiku lokální, národní, evropskou a světovou (globální)

Nyní k jednotlivým typům veřejné politiky podle subjektů a objektů.

Lokální veřejná politika
Subjekty a objekty lokální veřejné politiky
Je základní úrovní realizace veřejné politiky. Realizuje se na úrovni obce, popřípadě v rámci meziobecní spolupráce, kdy se dvě a více obcí dohodnou na spolupráci v konkrétních oblastech lokální politiky (např. odpadové hospodaření, založení a provoz školy, oblast cestovního ruchu, výstavba a modernizace technické infrastruktury – voda, plyn, elektřina, kanalizace).

Subjekty lokální veřejné politiky (kdo ji tvoří a vykonává) jsou obecní zastupitelstvo, rada obce, starosta obce, samotní občané – obyvatelé obce, občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, politické strany, církve a další organizace působící ve veřejném zájmu, které mají na lokální veřejnou politiku vliv.

Objekty lokální veřejné politiky (na koho veřejná politika působí) jsou všichni občané obce a veškeré organizace působící v obci.

Smysl a pravidla lokální veřejné politiky
Lokální veřejná politika představuje relativně autonomní součást celkové veřejné politiky a obsahuje těsnější spojení mezi státní správou a samosprávou než politika na centrální úrovni. Stupeň autonomnosti a samosprávnosti závisí na typu vazeb na centrální moc, na typu uspořádání státu a na typu vlády ve státě.

Smyslem lokální politiky je vytvoření a udržení dobrých existenčních podmínek života obcí, zabezpečení jejich bezporuchového fungování a cílevědomá příprava podmínek pro jejich budoucí rozvoj. Její těžiště spočívá v lokálních veřejných zájmech.

Základní pravidla pro lokální veřejnou politiku jsou dána v tzv. obecním zřízení, což je zákon č.128/2000 Sb., zákon o obcích.

Lokální veřejné politiky mají 2 základní charakteristiky:
a) obsahují politické činnosti prováděné uvnitř územní jednotky veřejné správy pro dané společenství
b) spravují přímo potřeby takových společenství"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26281
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse