Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Veřejné vztahy v politice - bakalářská práce

Veřejné vztahy v politice - bakalářská práce

Kategorie: Politologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce objasňuje techniky a strategie Public Relations, které v politice slouží k ovlivňování veřejného mínění za účelem získání souhlasu. První část obsahuje základní definice a popisuje vývoj Public Relations, přičemž se zaměřuje především na období 1. a 2. světové války. Další kapitola pojednává o Public Relations v politické praxi. Vysvětluje spojení mezi tímto pojmem a propagandou a rozebírá prostředky a techniky Public Relations používané v politice. V poslední části předkládá tři zpracované případové studie, které slouží jako názorný příklad toho, jak se dané techniky mohou prakticky využít.

Obsah

1.
Úvod
2.
Public Relations
2.1
Pojem Public Relations
2.2
Definice Public Relations
2.3.
Definice politiky
2.4.
Historie Public Relations
2.4.1
Rozvoj Public Relations během 1. světové války
2.4.2
Edward L. Bernays - „ Otec Public Relations“
2.4.3.
2. světová válka a mistr propagandy Josef Goebbels
3.
Public Relations v politické praxi
3.1
Propaganda a Public Relations
3.2
Mocenské elity v dnešní společnosti
3.3
Veřejnost a veřejné mínění
3.4
Politická propaganda a formování souhlasu
3.4.1
Masová média
3.4.2
Autorita
3.4.3
Krycí organizace
3.4.4
Politické instituty
4.
Případové studie
4.1.
Válka v Iráku od roku 2003
4.1.1
Co je to válka v Iráku
4.1.2
Chronologie války v Iráku
4.1.3
Dezinformace a propaganda před a během války v Iráku
4.1.4
„Zachraňte vojína Jessicu Lynch“
4.2.
Kauza Wikileaks
4.2.1.
Co je to Wikileaks
4.2.2
Julian Assange
4.2.3
Úniky na Wikileaks a snahy o jejich zastavení
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.4. Historie Public Relations
Ovlivňování veřejného mínění je součástí společenské praxe od existence člověka Homo sa-piens. Již v období starověkého Řecka se ve městě Athény mohli jeho obyvatelé zapojovat do správy veřejných záležitostí a měli možnost spolurozhodování (tento způsob vlády se nazývá demokracie, vláda lidu). V roce 593/594 př. n. l. byla zavedena tzv. Solónova ústava- vznikla po reformách, které uskutečnil athénský politik Solón. Solón rozdělil obyvatelstvo do čtyř tříd podle velikosti majetku a na základě toho jim byla určena politická práva (tzv. teokracie). Solónova ústava umožnila všem občanům podílet se na soudní moci. Praxe ovlivňování mínění veřejnosti se stala součástí politiky poté, co bylo občanů umožněno zasahovat do veřejných záležitostí státu.
Už ve starověku se také začalo používat dnes již známé úsloví „Vox populi, vox dei“- „Hlas lidu, hlas boží“, které dokazuje skutečnost, že při politických rozhodováních je nutné vzít v potaz názor veřejnosti.
Důležitým mezníkem v historii Public Relations byl vynález knihtisku, který se datuje kolem roku 1450 a je spojen s osobou Johanna Gutenberga. Knihtisk je „způsob mechanického roz-množování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.“ a jeho vynález přispěl nejen „k vytváření národních kultur a národních jazyků neboť teprve s vynálezem knihtisku bylo možné mechanicky zhotovovat identické texty (výrobky) a rozšiřovat je širokému publiku, byť dobově podmíněnému“ , ale také k rychlejšímu a masovějšímu šíření myšlenek a informací mezi lidmi. Před vynálezem knihtisku byla veřejnost ovlivňována jen ústně. K tomu sloužila například církevní shromáždění, kde církev promlouvala k lidem. Po vynálezu knihtisku již můžeme hovořit o počátku masové komunikace (komunikace prostřednictvím masových médií), která působí na širokou veřejnost a usnadňuje tak ovlivňování veřejného mínění. Hromadně se začaly tisknout bible a další biblické texty spolu s náboženskými motivy, které měly hlavně propagandistický účel. Jako součást obsahů tištěných knih se začaly objevovat reklamní letáky.
V roce 1622 byla na žádost papeže Řehoře XV. vytvořena Kongregace pro propagaci víry (Sacra Congregatio de Propaganda Fide). Měla zajistit vymýcení kacířství a dohlédnout na šíření a vyznávání křesťanské víry v nekatolických zemích.
V druhé polovině 18. století byla ve většině zemí rozvinutého světa (Evropa, Severní Amerika) zavedena povinná školní docházka - v Habsburské monarchii zavedla v roce 1744 povinnou školní docházku císařovna Marie Terezie Všeobecným školním řádem. Zavedení povinné školní docházky mělo za následek větší gramotnost obyvatelstva. Ta, spolu s existencí tisku, způsobila vznik početné skupiny čtenářů a konzumentů mediálního obsahu.
Na konci 19. století došlo k výraznému rozvoji masových médií. Za masová média se považují „média, která slouží celospolečenské komunikaci, tedy zpravidla komunikaci mezi jedním výchozím bodem a blíže neurčeným, leč vysokým počtem bodů cílových. Tato komunikace tedy směřuje od jednoho zdroje k publiku, jež se skládá z velkého množství lidí.“ Masovými médii je možno oslovit širokou masu lidí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21877
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse