Název Goodness Staženo

Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

531x

Izraelsko palestinské vztahy v roce 2006 - bakalářská práce

Práce analyzuje současné izraelsko-palestinské vztahy. Důraz je kladen na současné trendy izraelské a palestinské populace. Vychází přitom z teorie ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

150x

Benešovy dekrety v kontextu EU - osnova a úvod BP

Práce obsahuje obsah a úvod k bakalářské práci na téma Benešovy dekrety v kontextu EU.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

86x

Komunistický režim v Československu - politické procesy v 50.letech

Tato práce se zabývá represí Komunistického režimu v Československu. Je rozdělena do čtyř částí. První část pojednává o začátcích komunistické represe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

74x

Vztah a role komor Parlamentu ČR - bakalářská práce

Cílem práce je popsat činnost obou komor Parlamentu ČR, jejich vzájemný vztah, jakož i jejich vztah vůči ostatním ústavním orgánům. První část práce s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

51x

Politika zaměstnanosti ve Švédsku - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

50x

Bolívie a Venezuela, jedna nebo dvě cesty k socialismu v Latinské Americe? - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá rostoucím počtem levicových vlád v Latinské Americe. Konkrétně byly vybrány dvě země, o kterých se v současnosti hovoří nej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

49x

Podněstří a Gagauzsko: seperace či koexistence v rámci Moldavska? - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá otázkou možné separace či koexistence Podněstří a Gagauzska – dvou regionů, které jsou součástí dnešní Moldavské republiky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

33x

Extremismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o problematice extremismu v obecném měřítku a popsat prevenci extremismu v rámci České republiky. První čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo

30x

Kuba v období studené války v československém dobovém tisku - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je přiblížení Kubánské krize v říjnu roku 1962. Tato významná událost byla vyústěním soupeření mezi Sovětským svazem a Spojeným... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

29x
1  2  3  »