Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejné zdravotní pojištění, charakteristika subjektů

Veřejné zdravotní pojištění, charakteristika subjektů

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou veřejného zdravotního pojištění a charakteristikou subjektů. Popisuje podmínky a fungování veřejného pojištění v České republice. Definuje pojem pojištěnce, i zdravotní pojišťovny jako subjektu. Zmiňuje roli zaměstnavatele, pojišťovny, i zdravotnického zařízení ve veřejném systému.

Obsah

1.
Úvod
2.
Veřejné zdravotní pojištění v České republice
3.
Právní vztahy veřejného zdravotního pojištění
4.
Subjekty v právním vztahu veřejného zdravotního pojištění
5.
Pojištěnci
6.
Zdravotní pojišťovny
7.
Zdravotnická zařízení
8.
Zaměstnavatelé
9.
Stát
10.
Závěr

Úryvek

"Úvod

Otázky zdravotnictví a modelu jeho financování patří v České republice asi k nejdiskutovanějším tématům a to nejen v rámci odborných diskusí, ale též v rámci diskusí v oblasti politiky, médií či obecně celospolečenské diskuse.
Po změně politického režimu z komunistického na demokratický v roce 1989 bylo potřeba se vypořádat se změnami ve fungování společnosti i v oblasti zabezpečení zdravotní péče. Zvolen byl model veřejného zdravotního pojištění, který je též zakotven v Listině základních práv a svobod, konkrétně v jejím článkem číslo 31.
Ona „bezplatnost“ je též častým terčem veřejných polemik a výraz „bezplatný na základě veřejného zdravotního pojištění“ tak nelze chápat jako synonymum slova „bezplatný“.
V poslední době prodělává systém veřejného zdravotního pojištění více či méně významné proměny a vzhledem k jeho kritice jako celku či jeho konkrétních součástí se zdá, že žijeme v období, které je ve znamení hledání stále nových řešení v této oblasti.
Pro pochopení fungování konkrétního systému je důležité pochopit jeho jednotlivé součásti. Úkolem této práce je popsat subjekty v právním vztahu veřejného zdravotního pojištění. Tato práce není, a vzhledem ke svému rozsahu ani být nemůže, vyčerpávajícím pojednáním o těchto subjektech, ale nástinem těch nejzákladnějších informací o nich.

1. Veřejné zdravotní pojištění v České republice

Veřejné zdravotní pojištění je jednou ze součástí systému sociální zabezpečení v České republice. Jedná se o pojištění povinné, které se povinně vztahuje na všechny osoby, které jsou zákonem vymezeny jako pojištěnci. Zákonná úprava je navíc v otázkách vzniku a zániku zdravotního pojištění, stejně jako okruh pojištěnců i jejich postavení, vymezena kogentními zákonnými normami, od kterých se nelze odchýlit a to i v případech, že by se na takovéto odchylce konkrétní subjekty shodli.

Právě svou obligatorností se veřejné zdravotní pojištění odlišuje od soukromého zdravotního pojištění, které si v rámci relativní smluvní volnosti mohou pojištěnec a pojišťovna uzavřít. Soukromé zdravotní pojištění se velmi často týká možnosti pojistit se proti riziku ztráty příjmu, ale existuje i řada dalších možností, kterých se toto pojištění může týkat.
Zdravotní pojištění slouží k úhradě nákladů, která souvisí se zdravotní péčí o pojištěnce. Jde o takovou zdravotní péči, jejímž cílem je zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Paragraf 13 a následující zákona o veřejném zdravotním pojištění vymezují z veřejného zdravotního pojištění hrazenou péči podrobným způsobem. Podle ustanovení § 13 zákona o veřejném zdravotním pojištění tato péče zahrnuje:

a) léčebnou péči ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem),

b) pohotovostní a záchrannou službu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15348
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse