Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Věta a souvětí - maturitní otázka

Věta a souvětí - maturitní otázka

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z češtiny zpracovává ve formě výpisků teorii vět a souvětí. Charakterizuje základní pojmy spojené s touto problematikou - skladbu, větu, výpověď, syntaktické vztahy a syntaktické dvojice. Podrobněji rozebírá významové syntaktické vztahy. Věnuje se základním a rozvíjejícím větným členům. Pojednává o větách kladných a záporných. Dělí věty podle členitosti. V rámci souvětí se zabývá vztahy mezi větami v souvětí, druhy vět v souvětí, druhy souvětí, souvětím podřadným a nepravými vedlejšími větami. Na závěr se krátce zmiňuje o souvětí souřadném a složitém.

Obsah

1.
Věta a souvětí
1.1.
Skladba, věta, výpověď
1.2.
Věta jednoduchá, souvětí, větný člen, syntaktické vztahy a syntaktická dvojice
1.3.
Významové syntaktické vztahy
1.3.1.
V syntaktické dvojici (přisuzování, určování)
1.3.2.
V syntaktické skupině (přiřazování, přistavování)
1.3.3.
V syntaktických skupinách (parataxe, hypotaxe)
1.4.
Větné členy
1.4.1.
Podmět
1.4.2.
Přísudek (slovesný, slovesně jmenný)
1.5.
Rozvíjející větné členy
1.5.1.
Přívlastek
1.5.2.
Předmět
1.5.3.
Příslovečné určení
1.5.4.
Doplněk
1.6.
Věty kladné a záporné
1.7.
Věty podle členitosti
1.7.1.
Věty jednočlenné a dvojčlenné
1.8.
Souvětí
1.8.1.
Vztahy mezi větami v souvětí
1.8.2.
Druhy vět v souvětí
1.8.3.
Druhy souvětí
1.8.4.
Souvětí podřadné
1.8.5.
Nepravé vedlejší věty
2.
Souvětí souřadné, složité souvětí

Úryvek

"- souvětí=spojení 2 a více vět jednoduchých ve vyšší mluvnický i obsahový celek pomocí spojek, vztažných zájmen, příslovcí,spojení bezespoječné
- věty vstupují do vzájemných vztahů, ztrácí svou samostatnost, celek je ohraničen zvukově- intonací, graficky- interpunkčním znaménkem
- vztahy mezi větami v souvětí:
- a) podřazovací= vztah závislosti (determinace) je vyjádřen hypotaxí (= závislost vedlejší věty na hlavní)
- b) přiřazovací= vztah souřadnosti je vyjádřen parataxí (= spojení rovnocenných vět)
- c) kombinované ve složitých souvětích (obsahují parataxi i hypotaxi)
- druhy vět v souvětí:
- a) věta hlavní
- b) vedlejší- připojuje se spojkou- spojkové věty, vztažným zájmenem, příslovcem- vztažné věty
- c) věta řídící
- d) věta závislá
- druhy souvětí:
- a) souřadné- obsahuje alespoň 2 věty hlavní
- b) podřadné- obsahuje 1 větu hlavní a 1 nebo více vět vedlejších

- souvětí podřadné
- vedlejší věty jsou spojkové- uvozeny podřadícími spojkami, vztažné- uvozené vztažnými zájmeny, příslovci ( spojky nejsou větnými členy, vztažná zájmena příslovce jsou), odkazovací slova- ukazovací zájmena, příslovce v řídící větě nejsou větné členy –koupil si to, co se mu líbilo
- druhy vedlejších vět: podmětná, přísudková ( Obloha byla, jako když ji vymete.), předmětná, přívlastková, příslovečná, doplňková"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13223
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse