Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vietnamci a Češi - esej

Vietnamci a Češi - esej

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Plzeň

Charakteristika: Esej srovnává vietnamskou a českou kulturu. Zabývá se především rozdíly v jazyce a zvycích. Vyjmenovává oblasti verbální, neverbální komunikace a zvyků, které se nejvíce liší, a tudíž v nich může dojít k nejvíce omylům. V závěru je uveden volný výklad legendy o původu Vietnamského národa. Práce se opírá i o osobní zkušenost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jazyk
3.
Tonalita, výslovnost
2.1
Tonalita, výslovnost
2.2
Gramatika, pravopis
2.3
Vlastní jména
2.4
Počešťování vlastních jmen
3.
Význam úsměvu a přikyvování
4.
Stolování
5.
Individuální svátky (výročí úmrtí předků, Nový lunární rok
6.
Co si vyprávějí Vietnamci o svém původu
7.
Závěr – přijetí a uvědomění si odlišnosti kultur

Úryvek

“ S jazykem úzce souvisí osobní jména. Abychom mohli s někým utvořit přátelské vztahy, jeho jméno bychom měli znát. Vietnamské jméno se většinou skládá ze tří slabik (slov), ale mohou to být i dvě nebo čtyři, ale to už není tak časté. Tak si tedy rozebereme tříslabičné jméno. Slovo, které stojí na první pozici můžeme považovat za příjmení. Nejčastější příjmení jsou: Nguyễn, Trần, Vữ, Kim, Hoa, Mạnh…Z toho například příjmení Nguyễn a Trần patřila starým dynastiím panujícím ve Vietnamu. Na druhé pozici ve jméně je slovo, které může někdy pomoci určit pohlaví dané osoby. Pro označení ženy se užívá především slabika Thị, u mužů to může být Vặn, Hữu, popřípadě Liện apod. Některá slova na druhém místě neurčují pohlaví jednoznačně, jejich nositel může být žena či muž. Na posledním místě stojí vlastní jméno (tak je tomu vždy, i když je jméno čtyřslabičné), které se často liší podle pohlaví, ovšem nemusí tomu tak být vždy. Ženy dostávají názvy podle krásných věcí, květin apod. Například Lan (orchidej), Loan (fénix), Cúc (chryzantéma) a Ánh (paprsek). Muži jsou často pojmenováni podle různých hrdinských vlastností a ctností jako je Minh (jasný či bystrý), Ðức (ctnost, čest) nebo Dũng (statečný). Vietnamská jména jsou tedy vskutku velice nádherná a romantická. Z toho můžeme usoudit, že systém, jakým fungují vietnamská osobní jména, je zcela zásadně rozdílný od našeho. A abychom se mohli s vietnamskými spoluobčany domluvit, vytvořilo se zde také pravidlo oslovování v Čechách. Používáme českého oslovení pane, paní, slečno apod. a k tomu přidáme vlastní jméno, tedy slabiku stojící na konci slova. Ze jména Trần Vặn Quý tedy můžeme usoudit, že je to muž (podle slabiky Vặn) a oslovíme jej tedy „pane Quý“. Pravidlo je celkem srozumitelné, když jméno vidíme napsané, avšak v praxi už je to horší. Problémy pramení opět především z důrazu na intonaci. Když se nám někdo představí musíme dávat dobrý pozor, abychom dokázali odlišit která slabika je která, popřípadě co z projevu je vůbec jméno, jestliže s námi osoba hovoří vietnamsky a my tento jazyk opravdu dobře neovládáme. To ještě navíc většina vlastních jmen pochází ze sinovietnamské slovní zásoby, která je odlišná od vietnamštiny. To znamená, že ten kdo umí vietnamsky nemusí rozumět významům všech jmen. Například sinovietnamské Giang a vietnamské sông znamenají totéž – řeka. Protože se stará sinovietnamština původně používala pouze a jen mezi vyššími společenskými a vzdělanějšími vrstvami, nemusí už někteří lidé významy svých jmen znát.To je však něco co nás (v nepatrné míře) spojuje. My už mnohdy též neznáme význam svého křestního jména.
Jak je vidět, už jen pouhá vietnamská jména nám mohou dávat pořádně zabrat, proto je rozšířenou tradicí počešťovat je. To jest známý český zvyk: „Čemu nerozumím, to si přizpůsobím podle sebe.“ Pramení zřejmě ze strachu z neznámého. I má vietnamská spolužačka na základní škole pro nás byla Lenka Tranová, ačkoliv jak se jmenovala ve skutečnosti netušila možná ani sama paní učitelka. Nebo snad věděla, ale nedokázala to vyslovit. Nutno podotknout, že Lence toto oslovení nijak nevadilo. Snad byla i ráda, že jí její vietnamské jméno nekomolíme. Vzpomínám si na to , když jsme ji požádali, aby nám ho pověděla. Přišlo nám zcela nesrozumitelné a celkem zábavné, takže jsme se začali smát, Lenka se usmívala také.Přitom to mohlo být jméno v překladu velice krásné. Kdybychom věděli, že se jmenuje v překladu jasmín nebo orchidej, zřejmě bychom se nesmáli.Spíš by to v nás vyvolalo onu typicky českou závist, čímž bychom ji uvedli do rozpaků též. Lenka se však k překladu nedostala, jestli ho vůbec znala. Tehdy jsem si myslela, že jí to připadá směšné také, ale třeba to pramenilo z vietnamské tradice usmívat se neustále. Dozvěděla jsem se, že se smějí nejen, když mají radost, ale také aby zlehčili nepříjemnou situaci. Také to může být signál, že nerozumí ani slovo z toho, co jim chcete sdělit. Přikyvování hlavou spolu s úsměvem je opravdu projev neporozumění. To samozřejmě nepoučeného Čecha značně mate. Ale úsměv může odrážet také žal ze ztráty blízkého člověka nebo z nemoci.Tento zvyk vychází z principu slušného chování, který praví, že ostatní nesmíme zatěžovat svými problémy a nepříjemné zprávy se musí alespoň příjemně sdělit. Nezainteresovanému se však může zdát, že Vietnamci nemají žádné city nebo že jsou nesmírně krutí. Podle jejich morálky dále není vhodné obtěžovat někoho svými problémy a především není slušné upozorňovat někoho nahlas na jeho chyby. Věří, že vždy přijde správná chvíle, kdy dotyčný své chyby sám napraví. Důležité je hlavně neshodit dotyčného. Souvisí to se „ztrátou tváře“, která coby společenská instituce existuje v mnohých zemích Dálného východu. Pokud někdo na veřejnosti druhého zesměšní, bude posuzován jako bezohledný zlý člověk. Tím sám ztratí tvář. Pokud však musí Vietnamec poukázat na něčí chybu, řeší věc vždy nepřímo například s nadřízeným dotyčného.Výše postavení se těší velké vážnosti a úctě, avšak mají povinnost starat se o níže společensky postavené. Tedy sdělovat jim nepříjemné zprávy apod.Naproti tomu u nás je ceněno nebát se říct svůj názor nahlas. Jednání přes druhou osobu, tím spíše nadřízeného, by zase v českých kruzích mohlo být považováno za „žalování“, zatímco v jejich kultuře se to bere jako běžný jev."

Poznámka

Použito v roce 2007 na předmět Interkulturní výchova a vzdělávání na FPE ZČU.
Vzhledem k tomu, že se esej skládá pouze ze dvou odstavců, je méně přehledná, i když jinak je velmi kvalitní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11630
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse