Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Víra, náboženství, etika - maturitní otázka 13/16

Víra, náboženství, etika - maturitní otázka 13/16

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část maturitní otázky se zabývá vírou, uvádí význam tohoto pojmu, vymezuje náboženskou víru, ateismus a fanatismus. V další části se věnuje náboženství, představuje jeho nejrozšířenější typy. Ty stručně charakterizuje, informuje o jejich vzniku, základních spisech i historii. V závěru pak přibližuje etiku, její význam, postavení ve filozofii a také vyjmenovává etické problémy dneška. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Občanská společnost - maturitní otázka 12/16 a následující zde Počátky filozofie východní a evropské - maturitní otázka 14/16.

Obsah

1.
Víra
1.1.
Náboženská víra
1.2.
Ateismus
1.3.
Fanatismus
2.
Náboženství
2.1.
Judaismus
2.2.
Křesťanství
2.3.
Islám
2.4.
Hinduismus
2.5.
Buddhismus
2.6.
Taoismus
3.
Etika
3.1.
Éthos
3.2.
Lidská svoboda
3.3.
Morální rozhodování
3.4.
Mravní normy
3.5.
Morální dilemata a konflikty
3.6.
Otázky dobra a zla
3.7.
Svědomí
3.8.
Aktuální etické problémy
3.9.
Etika ve filozofii

Úryvek

"- NÁBOŽENSTVÍ
o Judaismus
- Monoteistické náboženství
- Vznik = vznikl jako náboženství hebrejských kmenů ve 2. tisíciletí p.n.l. → podle tradice ve 13. století p.n.l odešli Židé z egyptského zajetí → Bůh dal Židům prostřednictvím proroka Mojžíše (matka ho poslala po řece, bohatá dívka ho vychovala v paláci) zákon (10 přikázání vyrytých do 2 kamenných desek) → Židé osídlili Palestinu a vytvořili zde království
- Základní spis = Tóra (pět knih Mojžíšových), která spolu s Proroky a Spisy tvoří Tanach, židovskou bibli – !!! neboli starý zákon v křesťanské Bibli !!!
- Posvátné místo = Zeď nářků v Jeruzalémě
- Rituály = scházení se v synagogách, mužská obřízka, specifické svatební a pohřební rituály, mikve = očistné koupele, košer kuchyně…
- V co věří =
- Historie
• V průběhu dějin nebyli moc oblíbení, protože měli hodně majetku a jejich víra byla odlišná (antisemitismus) → během II. světové války byli pronásledováni a vražděni v koncentračních táborech
• 1948 – Založení státu Izrael
o Křesťanství
- Monoteistické náboženství
- Vznik = 30.n.l. – Ježíš z Nazareta působil jako reformátor a kazatel židovství → popuzoval římské autority → ukřižován → třetí den po své smrti vstal z mrtvých a vystoupil ke svému otci, Bohu, na nebesa (Velikonoce)
- Základní spis = Bible
- Posvátné místo =
- Rituály = křest, přijímání (chléb = tělo, voda = krev Kristova)…
- V co věří = posmrtný život a poslední soud
- Dělení = katolíci, protestanti a pravoslavní
- Historie
• 313 – Edikt Milánský → zrovnoprávnění křesťanství
• 1054 – schizma (rozkol církve) → oddělení pravoslavné církve
• 1517 – reformace → rozpory mezi tím, co je v Bibli a praxí; reformátoři Jan Hus, Jan Kalvín, Martin Luther → vznik protestantství
o Islám
- Monoteistické náboženství
- Vznik = Muhammad (prorok oslovený bohem Alláhem) pocházel z Mekky →v roce 622 n.l. (počátek) po útoku nepřátel byl nucen přesídlit do Mediny → začal šířit své náboženství
- Základní spis = Korán – veršovaná sbírka božích sdělení, které Muhammadovi nadiktoval Bůh
- Posvátné místo = Mekka, Medina, Jeruzalém
- Rituály = 5 základních pilířů: vyznávat jediného boha, modlit se předepsaným způsobem, dávat potřebným almužnu, navštívit Mekku, dodržovat ramaddán (jeden měsíc v roce – od východu do západu Slunce se musí vzdát jídla, pití, kouření, žvýkání a sexu)
- V co věří =
- Dělení = ší´ité (10% stoupenců – považují za legitimní muslimské vůdce pouze Muhammadovi potomky) a sunnité
- Historie = v poslední sobě je islám spojován s fanatismem a omezováním svobod
o Hinduismus
- Polyteistické náboženství (uctívají stovky bohů, ale nejdůležitější jsou Bráhma, Višnu a Šiva)
- Souhrnné označení pro náboženství celé indické civilizace
- Formovalo se od 2.tisíciletí p.n.l"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách, klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Obsahuje 1 malé schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21553
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse