Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vize, poslání, záměr a cíle podniku - výpisky z přednášek

Vize, poslání, záměr a cíle podniku - výpisky z přednášek

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek malého a středního podnikání a zaměřuje se na vymezení důležitých pojmů strategického řízení podniku (vize, poslání, záměr,cíle) včetně vysvětlení praktických souvislostí.

Obsah

1.
Strategie (podniková strategie)
2.
Strategické řízení
3.
Vize
4.
Poslání (mise)
4.1
Poslání má odpovídat na otázky
4.2
Podmínky efektivně formulovaného poslání
4.3
Příklady
5.
Záměr
6.
Cíle
6.1
Dělení cílů
6.2
Postup pro stanovení cílů
6.3
Plány
6.4
Základní cíle podniku (primární cíle)
6.5
Maximalizace zisku jako primární cíl
6.6
Kritické námitky k maximalizaci zisku jako cíle podniku
6.7
Cíl zvyšování hodnoty podniku

Úryvek

"Poslání (mise)

= zformulovaná vize
- definuje proč podnik existuje, co by měl dělat: „kdo jsme, co děláme a kam směřujeme“
- specifikuje současný i budoucí předmět podnikání

- poslání je důležitý prvek strategického řízení: říká, jakým směrem se má podnik ubírat
- příliš široce formulované poslání – malá vypovídací schopnost (př. posláním podniku je podílet se na zajišťování výživy obyvatelstva – nic neříká o identitě podniku: jde o obchod s potravinami, pěstování obilí?
- příliš úzce formulované poslání – riziko, že se přehlédnou příležitosti nebo ohrožení

- klíčové pro existenci podniku: získat zákazníky
- zákazník nechce produkt jako takový, chce užitek, který získá prostřednictvím produktu
- proto: př, nenabízet boty, ale pohodlí pro zákazníkovi nohy a lehkou chůzi
- v poslání říkat, jaký užitek zákazník získá

- má odpovídat na otázky:
- smysl: Jaký je důvod existence podniku?
- zákazníci: Kdo jsou zákazníci podniku?
- výrobek nebo služba: Jaké jsou nosné výrobky/služby podniku?
- trh: Na jakém trhu podnik soutěží?
- zájmy: Jaké jsou a jaké budou ekonomické zájmy podniku?
- technologie: Je technologie středem zájmu podniku?
- filozofie: Jaké jsou základní hodnoty podniku?
- jedinečnost: Čím se podnik výrazně liší od jiných, v čem je jeho konkurenční výhoda?
- vztah k veřejnosti: Zohledňuje podnik zájmy společnosti (komunity, ochrana ŽP)?, Jaké závazky má podnik vůči společnosti?
- vztah k zaměstnancům: Jaký vztah má podnik k zaměstnancům?

- podmínky efektivně formulovaného poslání:
- musí se orientovat na trh, být realizovatelné, motivovat zaměstnance (jejich úsilí má smysl)
1) tržní orientace - vymezit podnik ve vztahu k trhu, kde působí nebo ve vztahu k zákazníkům nebo ve vztahu ke konkrétním potřebám, které uspokojuje
2) realizovatelnost - vymezit předmět činnosti, který umožní podniku růst (musí být dosažitelné)
3) motivace - podporovat ztotožnění se zaměstnanců s podnikem (jejich úsilí je významné a přispívá k blahobytu společnosti)
4) specifikace - vyjádřit hodnotový systému podniku, vztah k zájmovým skupinám (zákazníci, dodavatelé, distributoři, konkurenti)

- příklady:
- př. posláním je poskytovat produkty a služby špičkové kvality v oblasti venkovské turistiky, aktivně propagovat zdravý životní styl a vést naše zákazníky k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a vlastnímu zdraví
- př. posláním je pomáhat rozšiřovat české ekologické zemědělství a prodej biopotravin prostřednictvím poskytování kvalitních marketingových poradenských služeb a informací ekologickým farmářům (cíl: informovat o vývoji v odvětví, pomáhat biofarmářům uplatnit jejich produkci na trhu)
- př. posláním je přinášet psychickou podporu lidem v obtížných životních situacích, které nemohou řešit vlastními silami (cíl: pomáhat lidem najít způsob řešení situace)
- př. posláním je prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, předcházet jejich drogové závislosti (cíl: rozvíjet preventivní aktivity pro děti a mládež, podporovat ajce zaměřené na prevenci na školách)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17655
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse