Vklad společníka - 22/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Se v heslech zabývá problematikou vkladu. Nejprve vklad definuje, popisuje jeho výši a druhy (peněžitý a nepeněžitý vklad). Poté se věnuje právní skutečnostem zakládajícím povinnost vklad splatit, jeho splácení, správcům vkladu a převodu vlastnického práva k předmětu vkladu. Vklady jsou také ve výpiscích rozlišeny podle typu společnosti. Předchozí část naleznete zde Věcná a osobní působnost Obchodního zákoníku - 21/33, následující Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným - 23/33.

Obsah

1.
Definice vkladu
2.
Co jím může a nemůže být
3.
Výše vkladu
4.
Definice nepeněžitého vkladu
5.
Znaky nepeněžitého vkladu
6.
Právní skutečnosti zakládající povinnost splatit vklad
7.
Vklady
7.1
Veřejná obchodní společnost
7.2
Komanditní společnost
7.3
Společnost s ručením omezeným
7.4
Akciová společnost
7.5
Družstvo
8.
Splacení vkladu
9.
Správce vkladu
10.
Přechod vlastnického práva k předmětu vkladu

Úryvek

„Předmět vkladu musí být využitelný ve vztahu k předmětu podnikání
- prostředky získané ze zcizení předmětu vkladu neodpovídají této podmínce
- peněžitá pohledávka je výslovně prohlášena za způsobilý předmět vkladu

- vklady pro obchodní společnosti nepodléhají zdanění
- pro některé podnikatelské subjekty některé zvl. zákony však nepeněžité vklady nepřipouští (př. pojišťovny nebo zajišťovny)
- vklad musí být poskytnut za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti, hodnoty poskytnuté za jakýmkoli jiným účelem, popřípadě bez účelu nemohou být vkladem a nemohou být ani dodatečně za vklad prohlášeny, protože v okamžiku poskytnutí neměla osoba úmysl nabýt nebo zvýšit účast na společnosti

- výši vkladu stanoví společenská nebo zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina
- minimální výše vkladu je stanovena pouze pro KS a SRO (5 000,-; 20 000,-)
- vymezení výše dále vyplývá z ustanovení o minimální výši ZK

Povinnost splatit vklad mohou založit následující právní skutečnosti:
1. společenská smlouva (VOS, KS, SRO)
2. zakladatelská listina (SRO zakládaná 1 osobou)
3. zakladatelská smlouva (AS zakládaná 1 osobou)
4. prohlášení upisovatelů v listině upisovatelů, zakládá-li se AS na základě veřejné nabídky akcií, popř. zvyšuje-li se ZK AS upsáním nových akcií
5. prohlášením o převzetí nových vkladů společníky nebo 3. osobami při zvyšování ZK v SRO.

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
- pro VOS ObZ nestanoví povinnost vytvářet ZK. Nestanoví ani povinnost společníku do společnosti vložit vklad
- pouze v případě, že se společníci VOS ve společenské smlouvě dohodli na povinnosti vložit do společnosti určitý vklad, upravuje ObZ základní povinnosti společníků související s povinností splatit takový vklad
- vkladovou povinnost společníků ve VOS může stanovit společenská smlouva, která také určuje výši vkladu, režim splácení a lhůtu pro zaplacení, jakož i sankce při prodlení
- pokud společenská smlouva nestanoví lhůtu, je společník povinen splatit svůj vklad bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti nebo své účasti ve společnosti
- v případě prodlení se splacením vkladu, je společník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky, avšak společenská smlouva může stanovit jinak
- společník může do společnosti vložit i více vkladů, které se pro účely výpočtu podílu sčítají. “

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18155
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse