Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny - výpisky z knihy (strana 13-136)

Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny - výpisky z knihy (strana 13-136)

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podrobné výpisky ze stran 13 až 136 z knihy Vladimíra Karbusického Báje, mýty, dějiny. Text informují o českých pověstech v mezinárodním kontextu. Vypisuje některé tvůrce pověstí, včetně motivů. Zabývá se prameny nejstarších pověstí, i falzem Rukopisu zelenohorského. Druhá část výpisků seznamuje s žánrovou podstatou pověstí, zejména s epickou strukturou pověstí a Kosmovy kroniky, včetně zpěvní formy české epiky.

Obsah

1.
České pověsti v mezinárodním kontextu
1.1.
Česká věda ve vleku fantazie
1.1.1.
Josef Hrabák
1.1.2.
František Palacký
1.1.3.
Lidoví vypravěči
1.1.4.
Motivy, ve kterých se spatřovalo svědectví matriarchátu v tradici Čechů
1.1.1.4.1.
Triumfeminát tří sester (Kazi, Teta, Libuše)
1.1.1.4.2.
Výjimečná soudní moc Libušina
1.1.1.4.3.
Dívčí válka
1.1.5.
Ve které oblasti narativních forem se pohybovaly Kosmovy pověsti předtím, než je zařadil do své kompozice
1.2.
Prameny nejstarších pověstí
1.2.1.
Kristiánova legenda a Diffundente sole
1.2.2.
Kosmova Kronika česká
1.2.3.
Kronika takřečeného Dalimila
1.2.4.
Pulkavova kronika
1.2.5.
Václav Hájek z Libočan
1.2.6.
Obrazový materiál
1.3.
Zákruty na cestě k vědeckému poznání
1.3.1.
Gelasiem Dobnerem
1.3.2.
Josef Dobrovský
1.3.3.
Romantismus - rozvinuly se 2 větve výkladu
1.3.3.1.
Naivně historická
1.3.3.2.
Mytologická
2.
Žánrová podstata pověstí
2.1.
Epická struktura pověstí a Kosmova kronika
2.1.1.
Některé analogické motivy
2.1.2.
Slovo o pluku Igorově
2.1.3.
Poznatky o Lucké válce
2.1.4.
Analogické dějové motivy mezi „Luckou válkou“ a Písní o smrti Ermanarichově
2.1.5.
Datování „Lucké války“ a její historičnost
2.1.6.
Vznik a epické ztvárnění přemyslovské pověsti.
2.2.
Zpěvní formy české epiky
2.2.1.
Epos?
2.2.1.1.
Výraz „podání“
2.2.1.2.
Rodokmen předhistorických knížat
2.2.1.3.
Zjištěná veršovaná forma v další tradici
2.2.1.4.
Staročeský epický verš a zpěvní epika
3.
Závěr

Úryvek

"České pověsti v mezinárodním kontextu:

1. Česká věda ve vleku fantazie
- pověsti jsou materiálem, se kterým se nedá pracovat tak jistě jako třeba s listinami nebo letopisy; historie se však nemůže pověsti jako pramene odříkat
- kritika pověstí jako pramenů zde proto splývá s řešením jejich lidovosti nebo umělosti, žánrové podstaty, historickou dobou vzniku,…- k tomu je třeba využít srovnávacího postupu, který nám pomůže zjistit, v jakých oblastech ústních a literárních tradic můžeme hledat analogie
- interpretace pověstí hrála důležitou úlohu ve dvou našich nejslavnějších vědeckých sporech- boj o Rukopisy a o legendu Kristiánovu
- většina vědců, kteří vycházeli převážně z archeologického nebo historického materiálu, se vyjadřovali dost skepticky k ceně Kosmových pověstí jako pramene- např. Rudolf Turek označil ve své studii (1947) Kosmovu kroniku přímo za bezcennou => upozorňuje hlavně na umělý ráz pověstí, jde o dílo Kosmovo, Kosmas prý neměl pro předkřesťanskou dobu žádný materiál, proto využívá raději fikci a antická témata
- podobným směrem jako Turek jde i František Graus
X
- Josef Hrabák- tvrdí, že pověsti lze naopak využít jako svědectví o pohanské době; pověsti jsou podle něho lidového původu a o tom svědčí fakt, že celek těchto pověstí tvoří souvislé pásmo (nejde tedy o pověsti izolované) => jako celek tedy odrážejí zákonitosti společenského vývoje, jak jej známe dnes, ale jak jej nemohli znát tehdejší kronikáři, proto si pověsti nemohli vymyslet, ale museli je poznat z lidového podání (Kosmas se odvolává na podání jakých si „starců“)
- toto jsou hlavně marxistické argumenty, které v kostce shrnují teorii Zdeňka Nejedlého
- teorii Nejedlého přejal analogicky i Antonín Škarka a dovedl ji všem ještě dále pokud jde o tzv. protifeudální ideologii (např. v tzv. selském původu Přemysla) a o lidovost pověstí; Kosmas oslavuje tvůrčí sílu bezprávného lidu
- celý názor na to, že Kosmas podává pověsti lidu, spočívá na známé větě z předmluvy kroniky, kterou takto přeložil Karel Hrdina- v překladu latinského slova „relata“ použil ve shodě s tradicí 19. století termínu „pověst“, jde však o termín novodobý použitý pro latinský výraz „relata“ bez jakéhokoliv kritického, kulturněhistorického rozboru; v překladu „relatio“ za „podání“ dosáhl ovšem určitého pokroku => skutečnou neanachtronickou interpretaci Kosmových slov je třeba teprve hledat
- také chybné čtení „narratio“ (což skutečně znamená vyprávění) místo „relatio“ vydatně posilovalo názor o ústním prozaickém vypravování Kosmových starců
- v případě, že by Kosmas skutečně zaznamenával folklorní látky prostých lidových vypravěčů, bylo by to věc ve folkloristice naprosto převratná

- i František Palacký byl názoru, že jde o „lidové pověsti“ => ovšem takový historický zájem lze mezi prostým lidem 12. století jen těžko předpokládat
- je zde také názor, že Kosmas mohl slyšet pověsti v mládí (vliv díla Josefa Lindy Záře na pohanstvím- představa didaktických pověstí vyprávěných v 10. století mládeži starci); tato představa zapůsobila i na badatele Václava Flajšhanse."

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
Práce obsahuje věcnou chybu - Gelesiem Dobnerem má být Gelasiem Dobnerem.
Karbusický, V.: Báje, mýty, dějiny: Nejstarší české pověsti v kontextu evropských dějin. Mladá fronta, Praha 1995.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18460
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse