Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vlastní nedaňové příjmy obce - výpisky z přednášek

Vlastní nedaňové příjmy obce - výpisky z přednášek

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s vlastními nedaňovými příjmy obce. Uvádí zařazení těchto příjmů do celkové struktury příjmů obce. Dále vymezuje jednotlivé složky vlastních nedaňových příjmů, které jsou dále podrobně rozebrány.

Obsah

1.
Příjmy obce - přehled
2.
Vlastní nedaňové příjmy - složky
3.
Příjmy z majetku
4.
Příjmy z vlastního podnikání
5.
Uživatelské poplatky
6.
Příjmy sankční povahy
7.
Ostatní nedaňové příjmy

Úryvek

"2) Příjmy z vlastního podnikání

- zahrnují: zisky municipálních podniků, podíl na zisku podniků s majetkovou účastí obce, příjmy z finančního investování
- majetek, který obec bezprostředně nepotřebuje k plnění svých funkcí může použít k založení nebo spoluúčasti na municipálních podnicích nebo s.r.o. nebo a.s.- obec tyto podniky nezakládá z podnikatelských důvodů, ale kvůli zajištění veřejných statků a služeb: hospodaření probíhá na neziskovém principu (cena služeb stanovena ve výši nákladů)- pokud by obec chtěla podnikat za účelem dosažení zisku, musí mít živnostenské oprávnění (obec není podle zákona o obcích podnikatelem)
- o majetkové spoluúčasti obce v podniku rozhoduje zastupitelstvo- nutné provést analýzu podniku, do kterého chce obec vstoupit: hrozí, že obec přijde o svůj majetkový vklad
- finanční investování obce = nejrizikovější forma vlastního podnikání obce
- jde o obchodování s cennými papíry (dlouhodobými, střednědobými)- obec investuje prostředky občanů, proto by neměla investovat do rizikových cenných papírů- nejméně rizikové je obchodování se státními dluhopisy
- méně rizikové je krátkodobé investování (formou termínovaných bankovních vkladů, nákup krátkodobých cenných papírů: depozitních směnek, směnek, vkladových listů)
- je nutné sestavit vhodné investiční portfolio = skladba investičních instrumentů o různém výnosu, riziku, likviditě- rozhodně neinvestovat jen do 1 instrumentu, ale do více: bohatší investiční portfolio pak snižuje riziko investování - obecné pravidlo: většinou reálné investice jsou méně rizikové než finanční investice
- reálné investice = investice do nemovitostí (pro obce vhodné investovat do bytového fondu: jednak zvýší hodnotu svého majetku, bude mít také příjmy z pronájmu)- finanční investice: existuje pyramida rizikovosti:

a) investice do zlata
- v současnosti cena zlata kolísá, upadá role zlata jako bezpečného aktiva

b) státní produkty
- čím kratší doba splatnosti, tím menší riziko: státní pokladniční poukázky a pokladniční poukázky ČNB = krátkodobé cenné papíry- státní pokladniční poukázky slouží k vyrovnání krátkodobých schodků státního rozpočtu, obchodují se na mezibankovním trhu, vhodné jsou pro velké investory, nominální hodnota jedné státní pokladniční poukázky je 1 mil. Kč- nevýhody: jmenovitá hodnota 1 mil. Kč, nabízeny pouze na aukcích, kam mají přístup jen registrovaní lidé (kteří mají účet u ČNB - obvykle velké subjekty jako banky), proto vhodné jen pro velké investory- pokud by obec měla zájem je získat, mohla by jedině přes prostředníka - většinou banku, které by musela zaplatit poplatky, výnos by pak byl velmi malý

c) bankovní obligace
- př. hypoteční zástavní listy - málo rizikové, mají dvojí jištění: emitentem může být jen hypoteční banka, která prošla povolovacím řízením (listy jištěny majetkem banky) + listy jištěny pohledávkami hypotečních úvěrů (př. případném konkursu banky by správce konkurzní podstaty umořoval dluh vůči majitelům listů ze splátek hypotečních úvěrů)- malý výnos: cca o 1 % vyšší než inflace, ale vyšší než u termínovaných vkladů- př. vkladové listy nebo depozitní certifikáty- dříve se obcím doporučovaly jako vhodný investiční nástroj, dnes je banky nenabízí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17453
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse