Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vlastnosti osobnosti a temperament

Vlastnosti osobnosti a temperament


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Tato práce stručně seznamuje s vlastnostmi osobnosti a temperamentem. Nejdříve vyjmenovává nejen motivační, postojové, výkonové a dynamické vlastnosti, ale také volní a seberegulující vlastnosti. Druhá část práce se zabývá temperamentem. Uvádí jeho různé typologie, např. Hippokratovu typologii, či teorii I. P. Pavlova, i Kretschmerovu konstituční typologii.

Obsah

0.
Úvod
1.
Vlastnosti osobnosti
1.1.
Aktivačně – motivační vlastnosti
1.2.
Vztahově – postojové vlastnosti
1.3.
Výkonové vlastnosti
1.4.
Dynamické vlastnosti
1.5.
Emočně - volní vlastnosti
1.6.
Seberegulující vlastnosti
2.
Temperament
2.1.
Typologie temperamentu
2.1.1.
Hippokratova typologie
2.1.2.
Teorie I. P. Pavlova
2.1.3.
Kretschmerova konstituční typologie
2.1.4.
Další typologie

Úryvek

"ÚVOD
Co je osobnost? Literatura definuje osobnost jako jedinečnou a neopakovatelnou soustavu vlastností charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutých možností.
V jiných zdrojích se můžeme dočíst, že je to soubor relativně stálých vlastností, které charakterizují jedince a vzájemně se ovlivňují.

1 VLASTNOSTI OSOBNOSTI
Každá osobnost je jiná, liší se v mnoha prvcích, které nazýváme vlastnostmi osobnosti.
1.1 Aktivačně – motivační vlastnosti
pudy a instinkty - vrozená hnací síla k činnosti určitým směrem
biologické - př. sebezáchovy, obživný, sexuální
společenské - př. mateřský, zvědavost
potřeby - stav nedostatku či nadbytku něčeho, působí aktivačně, dokud není uspokojena
zájmy - trvalejší snaha člověka opakovaně se zabývat danou činností
záliby - vyhraněné zájmy
sklony - zaměřenost člověka na nějakou činnost
aspirace (ambice) - zaměření na určité životní hodnoty, které souvisí se snahou o seberea-lizaci
cíle - bezprostřední směr aktivity, dlouhodobý nebo krátkodobý životní plány - systém cílů, které chce osobnost v budoucnu uskutečnit
zvyky - neuvědomělí aktivační činitelé, tendence vykonávat za určitých okolností nebo v určitých podmínkách určitou činnost

1.2 Vztahově – postojové vlastnosti
charakter - souhrn těch vlastností osobnosti, které se projevují v jejím morálním přesvěd¬čení a v mravní stránce jejího chování a jednání
postoje - ustálený způsob reagování na osoby, předměty a jevy v okolí jedince
ideály - vzorové vysoké cíle, o jejichž dosažení člověk usiluje

1.3 Výkonové vlastnosti
schopnosti - vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem k úspěšnému vykonávání čin-ností, nejsou vrozené, vyvíjí se při činnosti
vědomosti - zapamatovaná a pochopená fakta"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce obsahuje pravopisné chyby.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.sosunicov.cz/koudelka/PSY_5az7h.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15617
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse