Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv deregulace na cenovou hladinu trhu s nájemními byty v Praze

Vliv deregulace na cenovou hladinu trhu s nájemními byty v Praze

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce se věnuje obecným principům fungování nabídky a poptávky, posléze vztažení těchto principů na konkrétní trh s nájemními byty v Praze. Pozornost je zaměřena především na regulaci cen nájemních bytů, její souvislosti a dopady případné deregulace. Cílem práce je zhodnotit předpokládané snížení cen po deregulaci cen a uvolnění regulovaných bytů na volný trh. Předpoklad snížení cen o minimálně 10% se nepotvrdil.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Popis tématu
1.2.
Použité metody
1.3.
Hypotéza
1.4.
Verifikační kritéria
2.
Teoretická pravidla k tématu, definice
2.1.
Nabídka
2.2.
Poptávka
2.3.
Trh
2.4.
Teorie funkce nabídky a poptávky a jejich rovnováha
2.5.
Rovnovážná a tržní cena
2.6.
Elasticita poptávky
3.
Koncepty
3.1.
Koncept ideální funkce trhu s byty
3.2.
Koncept deformované funkce trhu s byty
4.
Vývoj a současný stav trhu s nájemními byty v Praze
4.1.
Porevoluční vývoj a souvislosti
4.2.
Současný stav a předpokládaná budoucnost
5.
Deformace trhu způsobená regulací
5.1.
Elasticita nabídky a poptávky u nájemních bytů
5.2.
Údaje o bytovém fondu v Praze
5.3.
Srovnání trhů bytů s tržním a regulovaným nájemným
5.4.
Regulace trhu s byty v zahraničí - důsledky
6.
Předpokládaný vývoj trhu po odstranění regulace
6.1.
Trh s nájemními byty
6.2.
Grafické vyjádření sloučení trhů nájemních bytů
6.3.
Změna hladiny cen nájemních bytů na jednom trhu
6.4.
Sociální dopady
7.
Závěr

Úryvek

"3. Koncepty
3.1. Koncept ideální funkce trhu s byty

Pokud bychom převedli výše popsané principy na konkrétní ideální trh, v našem případě trh s nájemními byty, tak by funkce tohoto trhu kopírovala mechanismy rovnovážné ceny.
To znamená, že nabídka ze strany pronajímatelů by reflektovala poptávku ze strany nájemců a naopak. Nabídka pronajímatelů a poptávka nájemců by vytvořila rovnovážnou tržní cenu na celém trhu s byty, jak je znázorněno v Grafu č.3.

3.2. Koncept deformované funkce trhu s byty

Na rozdíl od ideálního trhu, v realitě České republiky zasahuje do působení trhu s nájemními byty vnější faktor regulace nájmů, který tento trh deformuje. V případě regulace nájmů stát vyhrazuje určité skupině obyvatel právo na nižší nájem, než by byl nájem tržní. Tento fakt vede k tomu, že velká část nájemců buď žije v bytech, jejichž velikost a náklady by za normálních podmínek nebyla schopna, či ochotna financovat, nebo vlastní i více bytů, které by jinak byly volně dostupné na trhu. Tímto je silně omezena nabídka, zatímco poptávka po nájemních bytech je výrazně vyšší. Důsledkem toho je trh deformován a rozdělen na dvě části, v nichž platí odlišné podmínky.
V první části trhu, u bytů s regulovaným nájmem, je silně omezená nabídka a díky násilně snížené ceně, poptávka převyšuje nabídku, což způsobuje nedostatek bytů jak na trhu s regulovaným nájmem, tak na trhu bytů celkem. Graf č.4 vykresluje tento stav, kde rozdíl mezi qs a qd znázorňuje nedostatek bytů.
V druhé části trhu, u bytů s tržním nájemným, tento nedostatek bytů posouvá nabídkovou křivku vlevo a tím uměle vyhání cenu nájmů nahoru, jak je znázorněno v Grafu č.5.

4. Vývoj a současný stav trhu nájemními s byty

4.1. Porevoluční vývoj a souvislosti

Regulace nájmů je pozůstatkem z doby komunismu v České republice před rokem 1989, kdy převážná většina nájemních bytů byla státní a stát, pomocí tzv. dekretu, zaručoval nájemníkům levné a sociální bydlení na dobu neurčitou. Po převratu v roce 1989 začal stát vracet nájemní domy původním majitelům v restituci a taktéž obcím, které jsou vlastníky většiny domů dodnes. Dekrety na dobu neurčitou však zůstaly a zákonná úprava výrazně chrání práva nájemců před právy vlastníků bytů (občanský zákoník § 685 až § 699)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Práce pro předmět Úvod do ekonomické teorie - Univerzita J.A. Komenského, Praha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18302
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse