Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vliv emocí na pracovní výkon dětí a dospělých. Strach, úzkost, tréma, nuda v edukačním procesu

Vliv emocí na pracovní výkon dětí a dospělých. Strach, úzkost, tréma, nuda v edukačním procesu


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zabývá vlivem emocí na pracovní výkon dětí a dospělých. Popisuje emoce, cit, emoční inteligenci, ale i strach, úzkost, trému a nudu v edukačním procesu.

Obsah

1.
Emoce
2.
Cit
3.
Emoční inteligence
4.
Citové vztahy
5.
Nuda
6.
Strach
7.
Slastnosti úzkostných žáků

Úryvek

"Emoce:
(z lat. e-motio, pohnutí) jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání), motorickými pojevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Lze je definovat jako odraz reálných vztahů člověka ke skutečnosti, city se projevují subjektivním prožíváním.
Emoce jsou evolučně starší než rozumové jednání, a proto jsou jejich projevy silnější a obtížněji ovlivnitelné.
Cit je poněkud užší pojem, kterým se označuje konkrétní pocitový zážitek.
Postoje:
Chápeme je jako relativně dlouhodobé tendence k určitému způsobu myšlení, cítění a jednání, který se vztahuje k lidem, předmětům, činnostem a k dalším skutečnostem. V postojích je obsaženo subjektivní hodnocení těchto skutečností na základě jejich racionálního poznání, emocionálního působení a vztahu k cílům a záměrům člověka.
Postoje se utvářejí integrací individuální zkušenosti v učení, na postoje působí celá řada vlivů – rodina, soc. skupiny, škola, mimoškolní instituce. Postoje jsou u dospělých relativně stálejší než u dětí, jsou obtížněji měnitelné. Snáze lze měnit intenzitu postojů než jejich kvalitu
Hodnoty:
Jsou to zobecněné vztahy ke skutečnosti, vznikající abstrakcí postojů, ovlivňují způsob života, v němž shrnují určité normy správného jednání, každému jedinci je vlastní stupnice hodnot, řazená podle významnosti.
Vlastnosti emocí:
• subjektivita - na stejné situace mohou různí jedinci odpovídat různými a různě intenzivními emocemi (např. hněv nebo strach), pokud někdo reaguje výrazně odlišnou emocí než ostatní, zpravidla k tomu dochází z důvodu intoxikace (alkohol, drogy), poškození mozku nebo duševní choroby. Pokud se u někoho nedostavují emoce, mluví se o apatii, lhostejnosti,
• spontánnost - emoce se spouštějí samovolně, s nízkou možností jejich ovlivnění rozumem,
• předmětnost - emoce se vztahují ke konkrétnímu zážitku (tím se liší od nálady, která je spíše nezacílená),
• aktuálnost - emoce se odehrávají bezprostředně, okamžitě,
• polarita - emoce lze zpravidla umístit na dimenzi libost - nelibost, jen někdy jsou nevyhraněné, ambivalentní (příjemný strach),
• vliv na paměť - emoční stavy mají vliv na paměťové procesy, pokud je nějaký údaj spojen s určitou emocí (pozitivní i negativní), jedinec si ho snáze zapamatuje; velmi silná emoce může schopnost zapamatování naopak snížit (úlek, vztek),
• emoce se poměrně snadno přenášejí na ostatní - panika, pláč na pohřbech, neutišitelný smích,
• silné emoce mohou poškodit zdraví nebo dokonce přivodit smrt, také dlouhodobé působení určité emoce může vést ke změnám zdravotního stavu.
Emoční inteligence:
Je to schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních lidí, zahrnuje pět základních složek:
• znalost vlastních emocí,
• ovládání vlastních emocí,
• schopnost sebemotivace,
• schopnost empatie, vcítění se do emocí jiných lidí,
• schopnost přizpůsobit své jednání na základě emocí jiných lidí.
Poslední dvě složky se někdy souhrnně označují jako sociální inteligence.
Rozdělení emocí podle intenzity a délky trvání:
• afekt - velmi intenzivní, krátkodobá emoce,
• nálada - méně intenzivní, dlouhodobější emoce,
• vášeň - intenzivní, dlouhodobá emoce.
Rozdělení emocí podle charakteru: dle evolučního stáří
• Základní, nižší emoce - vyskytují se nejen u všech národností a kultur, ale z velké části i u vyšších živočichů, jedná se např. o strach, hněv, radost, smutek, důvěra, znechucení, očekávání, překvapení, jsou záležitostí bezprostředních stavů organismu nebo situace.
• Vyšší (společenské) emoce – jsou složité emocionální procesy a stavy a vznikají pouze u člověka, neboť jsou vázány na jeho život mezi lidmi. Mají povahu trvalejších citových vztahů k objektům a jevům, dělíme je následovně:
• intelektuální - zaměřené na překonávání překážek a problémů, např. cit pro pravdu a hodnotu pravdy, zvědavost, frustrace z nepochopení,
• morální - vystupují ve vztahu k morálce společnosti, např. stud, altruismus, empatie,
• estetické - hodnotí a vyjadřují vkus člověka .
Citové vztahy:
Kombinací určitých emocí se vytvářejí složitější vazby na ostatní jedince, které nazýváme citové vztahy. Jsou to především láska, přátelství, nenávist, nepřátelství, závist, pohrdání a opovržení, odpor a štítivost."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29061
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse