Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vliv nadmořské výšky na vrcholový výkon - bakalářská práce

Vliv nadmořské výšky na vrcholový výkon - bakalářská práce


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové III

Charakteristika: V první části se práce zabývá konkrétnějším definováním nadmořské výšky, klimatickými změnami a základními fázemi aklimatizačního procesu. Tělem práce je souhrn všech dostupných informací o vlivu nadmořské výšky na organismu, nejen vliv nadmořské výšky, ale i vliv nízkého tlaku vzduchu, nízké teploty, vlhkosti apod. Dále se autor věnuje změnám probíhajícím v organismu a také nebezpečím, které hrozí ve vyšších nadmořských výškách. V závěru práce se autor zaobírá otázkami ohledně vhodné aklimatizace, vhodnosti vrcholové průpravy ve vyšší nadmořské výšce a na konec také základními doporučeními pro vrcholovou průpravu.

Obsah

Anotace
Annotation
Poděkování
Seznam použitých zkratek a názvů
1.
Úvod
2.
Nadmořská výška
2.1
Různé pohledy na nadmořskou výšku
2.2
Rozdělení hranic nadmořské výšky
2.2.1
Rozdělení z pohledu vysokohorské turistiky
2.2.2
Rozdělní z pohledu lékařské literatury
2.3
Základní vlastnosti vysokohorského prostředí
2.4
Základní změny ve vysokohorském prostředí
3.
Změny v organismu probíhající ve vysokohorském prostředí
3.1
Základní fyziologické změny ve vysokohorském prostředí
3.2
Působení nadmořské výšky na CNS
3.2.1
Vliv hypoxie na CNS
3.2.2
Důkazy o akutním poškození hypoxií
3.2.3
Důkazy o trvalém poškození CNS
3.2.4
Praktické závěry a doporučení
3.3
Působení nadmořské výšky na vnitřní prostředí, krvetvorbu a metabolismus
3.3.1
Reaktivní změny v organismu
3.3.2
Adaptační změny v organismu
3.3.3
Udržení acidobasické rovnováhy
3.3.4
Zvýšení tvorby hemoglobinu a červených krvinek
3.3.5
Změny v buněčných funkcích
3.4
Působení na lidskou psychiku
3.5
Základní pohybové vlastnosti a reakce na tělesnou zátěž
3.6
Reakce organismu na tělesnou námahu
4.
Fyziologie pohybu v horách
4.1
Atmosférický tlak, složení vzduchu a hypoxie
4.2
Maximální spotřeba kyslíku ve velehorských výškách
4.3
Klimatické faktory
4.4.1
Teplota
4.4.2
Vlhkost vzduchu
4.4.3
Proudění vzduchu
4.4.4
Intenzita slunečního a ionizačního záření
4.5
Trénink ve vyšších nadmořských výškách
4.6
Zatížení a stavba tréninku
4.7
Počet pobytů v ročním tréninkovém cyklu
4.8
Schopnost dlouhodobého dynamického vytrvalostního výkonu
4.8.1
Schopnost dlouhodobé statické práce
4.8.2
Nebezpečí podchlazení při fyzickém výkonu
4.9
Alternativy sportovní přípravy v hypoxickém prostředí
4.9.1
Vysokohorské prostředí - Hypoxi Room System
4.9.2
Barokomory
5.
Výživa
5.1
Energetická náročnost pohybu v horách
5.2
Doporučená výživa u sportovců a horolezců ve vyšších nadmořských výškách
5.2.1
Výživa ve vysokohorském prostředí
5.3
Komplexní složení stravy
6.
Adaptace a aklimatizace
6.1
Obecná pravidla aklimatizace
6.2
Zásady aklimatizace velehorským podmínkám
6.3
Adaptace na výšku
6.4
Sledování aklimatizace
6.5
Hranice výškové aklimatizace
6.6
Reaklimatizace
6.7
Onemocnění (poruchy aklimatizace)
6.7.1
Akutní horská nemoc (AHN)
6.7.2
Výškový plicní otok (VOP)
6.7.3
Výškový mozkový otok (VOM)
6.7.4
Periferní výškové otoky (PVO)
6.7.5
Krvácení do sítnice ve velehorských výškách
6.7.6
Chronická horská nemoc (Mongeho choroba, CHN)
6.7.7
Polycytémie a trombembolická nemoc (TEN)
6.7.8
Sněžná slepota (photophthalmia)
6.6.9
Popálení kůže před ultrafialovým zářením
6.7.10
Poškození účinky chladu - omrzliny a podchlazení
6.7.11
Celkové podchlazení
7.
Závěr
7.1
Shrnutí poznatků
7.2
Závěry a doporučení
8.
Seznam literatury
9.
Přílohy
Příloha 1.
Příloha 2.

Úryvek

"3.4 Působení na lidskou psychiku

Psychická odolnost a morálka
Psychická odolnost je schopnost organismu překonávat krátkodobé i dlouhodobé strádání a námahu fyzickou i duševní způsobem, který v dané situaci nejlépe splňuje konečný cíl, kterým je přežití jedince a skupiny. Vazba jedince na skupinu je velmi často otázkou vzájemné existenční závislosti. Psychická odolnost spočívá ve schopnosti mobilizovat vlastní síly bud k pasivní výdrži v nepříznivých podmínkách nebo k aktivnímu překonávání překážek.
Psychická odolnost má složku vrozenou a získanou a je výrazně ovlivněna intelektem jedince (částečně vrozený a rozvíjitelný učením) a jeho morálkou, tedy schopností rozeznat, co je správné. Nabírat a projevovat psychickou odolnost lze různými způsoby. Pěstováním bojových umění, ale také prací nebo studiem. Při horolezectví se utvrzuje tím, že většinou nelze odstoupit z akce v kritické situaci a ověřuje se za podmínek existenčního rizika. Proto se stává součástí kultury horolezectví. I to však má svá úskalí. Narůstání míry psychické odolnosti má vliv na vztah jedince k okolnímu světu, společnosti. Při jejím pozvednutí z nežádoucího minima na střední úroveň je výsledkem dynamicky vyrovnaný stav psychiky schopný smysluplně komunikovat ve všech společensky potřebných směrech.
Při dovedení tohoto vývoje k extrémní psychické odolnosti může v chování jedince dojít k význačnému zdůraznění egocentrismu, což je pro překonání určitých extrémních situací výhodné a možná i nezbytné, ale pokud to není při návratu do normálních podmínek vyrovnáváno jeho intelektem a morálkou na normální úroveň, pak se to může jevit až jako sobeckost a porucha sociability.
Psychogenní psychické poruchy
Ve vlastní problematice se setkáváme již s psychogenními psychickými poruchami, při nichž může být akutní reakce na zátěž. Tyto reakce mají bouřlivý charakter. Dříve se pro ně volil termín reaktivní stavy, nebo aktuální neurotické stavy; dnes, vlivem anglosaské psychiatrie - panické stavy. V podstatě se jedná o exhaustivní - únavový syndrom, kdy vyčerpaný organismus reaguje na zážitek, zátěž. Jejich trvání je většinou krátkodobé. Větším problémem jsou tzv. neurotici. Zde dlouhodobá expozice konfliktu u určité strukturované tzv. neurotické osobnosti vyvolává dlouhodobější disposici k horšímu, neadekvátnímu zpracování konfliktu, zátěže. Vede k vnitřní úzkosti, předčasnému vyčerpání a někdy i akutní bouřlivé reakci na stress, včetně špatné soustředivosti a chybných výkonů. Projevuje se tu až sklon k výbušnosti a agresi v neadekvátní situaci. Při zátěži je v popředí anxiozní syndrom.
Neurotická osobnost, tím jak se dekompenzuje a má stále pocit nespokojenosti, vnitřní reakce proti sobě ("říkáme, že na rozdíl od psychopata trpí neurotik především sám"), se stává zdrojem agrese skupiny a nechtěně hraje roli "outsidera skupiny". To zase velmi špatně zpracovává, nemá na to síly a zpětně maladaptivně reaguje, čímž si vyvolává další reakce a vyčerpává možnosti nejen své, ale i celé skupiny. Někdy je těžké odlišit akutní reakce a neurotiky od psychotických iniciálních stadií nebo forem neurotických u schizofrenie, dále od organických poruch."

Poznámka

Práce je z části kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12791
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse