Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vliv osvícenství na rozklad feudálních vztahů v našich zemích, české národní obrození

Vliv osvícenství na rozklad feudálních vztahů v našich zemích, české národní obrození


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Čtrnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části seznamuje s počiny panovníků osvícenského absolutismu u nás i v zahraniční. Poslední třetina práce uvádí významné osobnosti jednotlivých etap českého národního obrození.

Obsah

1.
Osvícenství
1.1.
Pokrok v přírodních vědách
1.2.
Osvícenství ve filosofii
2.
Absolutismus
3.
Osvícenský absolutismus
4.
Představitelé českého osvícenského absolutismu
4.1.
Marie Terezie
4.1.1.1.
Osvícenské reformy
4.1.1.2.
Slezské války
4.2.
Josef II.
4.2.1.1.
Toleranční patent
4.2.1.2.
Patent o zrušení nevolnictví
4.2.1.3.
Rušení klášterů
4.3.
Leopold II.
5.
Představitelé zahraničního osvícenského absolutismu
5.1.
Petr I. Veliký
5.2.
Fridrich II. Veliký
5.3.
Karel III.
6.
České národní obrození
6.1.
I. Fáze – obranná
6.1.1.
Nejvýznamnější osobnosti
6.1.1.1.
Historikové
6.1.1.2.
Jazykovědec
6.1.1.3.
Vydavatel
6.1.1.4.
Divadelníci
6.1.1.5.
Autoři české poezie
6.1.2.
Josef Dobrovský
6.1.2.1.
Dílo
6.2.
II. fáze – ofenzivní
6.2.1.
Nejvýznamnější osobnosti
6.2.1.1.
Divadelníci
6.2.1.2.
Jazykovědec
6.2.1.3.
Historik
6.2.1.4.
Propagace slovanské myšlenky
6.2.1.5.
Umělecká literatura
6.2.2.
Josef Jungmann
6.2.2.1.
Dílo
6.3.
III. fáze – vyvrcholení obrozeneckých snah
6.3.1.
3 části

Úryvek

"Osvícenství – myšlenkové, kulturní, politické a ekonomické hnutí v 2. pol. 18. stol., základní myšlenkou je osvícený rozum – tolerance, důstojný život na zemi
Pokrok v přírodních vědách: pokusy s elektřinou, zdokonalený parní stroj, horkovzdušný balón
Osvícenství ve filosofii: veřejná moc pochází od lidu, ne od Boha, upřednostňují konstituční monarchii
Absolutismus – forma vlády, kdy má vládce největší suverenitu v oblasti výkonné, zákonodárné i soudní za podpory armády a byrokracie
Osvícený absolutismus – vláda je osvícená, panovník se stará o zlepšení hmotných podmínek poddaných i o zavádění osvícenských ideálů do života, např. Josef II.(toleranční patent), Kateřina Veliká – Rusko, Fridrich II. – Prusko

Představitelé českého osvícenského absolutismu
Marie Terezie (1740-1780)
- nastoupila po smrti Karla VI. díky pragmatické sankci
- byla první českou a habsburskou panovnicí, za manžela měla Františka prvního
- osvícenské reformy: školství – trivium (naučit se ČÍST, PSÁT A POČÍTAT), povinná školní docházka, sjednocení vah a měr, centralizace říše – 1. sčítání lidu a půdy – povinné matriční knihy, zrušila jezuitský řád – vraceli se zakázané knihy, zmírnění roboty (ale nedohlížela na to, proto to někteří netolerovali), reforma vojenská – větší počet vojáků, vojenská povinnost 17 – 40 let, lepší zbraně, vojenské školy
- tzv. slezské války – Fridrich II. (Prusko) X Marie Terezie, Fridrich II. chtěl získat Slezsko, získal ho – u nás to byla oblast Hlučínska – mezi Opavou a Ostravou (obyvatelé – „prajzáci“)
Josef II.
Josef II. byl nejstarším synem rakouské, české a uherské panovnice Marie Terezie a císaře Svaté říše římské národa německého Františka I. Mezi jeho početné sourozence patřili např. Leopold II. či Marie Antonie provdaná za francouzského dauphina, budoucího krále Ludvíka XVI., která je známější pod jménem Marie Antoinetta.
- od roku 1764 vládl po boku své matky Marie Terezie
- ve Frankfurtu zvolen císařem Svaté říše římské
- sám vlád od roku 1781 (po smrti své matky)
- jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem
- Toleranční patent - rušil církevní monopol katolické církve v rakouských korunních zemích a dovoloval vedle katolického vyznání také luteránské, kalvínské a ortodoxní křesťanství. Nejednalo se o zrovnoprávnění, ale o „toleranci“, jakési trpění, nekatolická vyznání podléhala řadě znevýhodňujících nařízení, přesto se jednalo o zásadní čin v otázce svobody vyznání. Od roku 1782 byla podobným způsobem víc tolerována i židovská víra.
- Patent o zrušení nevolnictví - nevolnictví zrušeno a nahrazeno mírnějším poddanstvím, poddaní nepotřebovali souhlas vrchnosti, když se chtěli odstěhovat z panství, když chtěli uzavřít sňatek s osobou žijící mimo panství, když chtěli dát své děti vyučit řemeslu či studovat, což dříve bez souhlasu vrchnosti učinit nesměli, z poddanství rovněž bylo možné se vykoupit
- rušení klášterů, které se nevěnovaly veřejně prospěšným činnostem (nemocnice, kasárny…), (např. Betlémská kaple - byla znovu postavena na původním místě až kolem roku 1852 nebo 1853)
- Josef II. se snažil o centralizaci své říše - chtěl jako jediný a jednotící jazyk prosadit němčinu - tím (a zrušením nevolnictví, které umožnilo stěhování do měst) zavdal nechtěně jeden z impulzů k započetí boje za obranu národních jazyků = národní obrození (přitom byl jedním z mála vládnoucích Habsburků, kteří uměli česky)
Leopold II. (1790-1792)
- byl oblíben u českých stavů, na nátlaky šlechty zrušil většinu josefovských patentů"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24571
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse