Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vliv prostředí výchovných institucí na rozvoj osobnosti - otázka k SZZk

Vliv prostředí výchovných institucí na rozvoj osobnosti - otázka k SZZk

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka ke státní závěrečné zkoušce ze sociální pedagogiky je zaměřená na zkoumání vlivu prostředí výchovných institucí na rozvoj osobnosti. Po obecné charakteristice a výčtu funkcí výchovných zařízení sleduje autor z různých hledisek prostředí těchto zařízení. Uvádí, jaké role hrají výchovné instituce v oblasti sociální výchovy. V závěru představuje kroky, jak se nejlépe zachovat a jaké zásady dodržovat při řešení výchovné situace.

Obsah

1.
Obecná charakteristika výchovných zařízení
1.2
Funkce výchovných zařízení
1.2.1
Socializační
1.2.2
Výchovná funkce a funkce vzdělávací
1.2.3
Funkce pečovatelská
1.2.4
Funkce rekreační
1.2.5
Funkce poradenská
1.2.6
Funkce profesionalizační
1.2.7
Funkce selektivní
2.
Charakteristika prostředí výchovných institucí
2.1
Věcně prostorová
2.2
Sociálně psychické klima výchovných zařízení
2.3
Vnější prostředí výchovného zařízení
3.
Role výchovných institucí v oblasti sociální výchovy
3.1
Sociálně výchovná prevence a terapie
3.2
Oblasti působnosti školní sociální práce
3.3
Výchovné instituce a sociálně výchovná prevence a terapie
3.4
Výchovné situace, jejich průběh a řešení
3.4.1
Struktura
3.4.2
Průběh
3.4.3
Funkce
3.4.4
Řešení

Úryvek

"Obecná charakteristika výchovných zařízení:
Výchovná zařízení
• Podle školského zákona (561/200čSb.) poskytují služby a vzdělávání, které doplňují vzdělání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí, nebo zajišťují ústavní a ochrannou výchovu či preventivní výchovnou péči
• Školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, výchovná a ubytovávací zařízení a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivní výchovnou péči
• výchova je primární záležitostí; MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, OU, ŠD, ŠK, DM, SVČ, DDM, DD, VÚ atd.
• tato zařízení by měla naplňovat určité cíle a funkce a skloubit přitom potřeby a požadavky společnosti a jednotlivců
Funkce výchovných zařízení (na příkladě prostředí školy)
• socializační funkce
o škola – základní instrument přizpůsobování nastupující generace společenským poměrům
o dnes už tuto funkci z části přebírají média
o příprava mladé generace na procesy rozhodovací, na utváření sociálních dovedností, schopností pružně reagovat na rychlé změny života;
o předávání kultury a zachování její kontinuity, musí být výchovný proces organizován s úmyslem přiblížit mladé generaci všechna významná schémata, z nichž by pochopila, co se od ní bude dále očekávat
o jako zásadní se jeví naučit mladé lidi nepodléhat nejrůznějším nástrahám, větší odpovědnosti za své jednání i jednání druhých, posilovat altruistické tendence a solidaritu
• výchovná funkce a funkce vzdělávací
• vzdělávací je nahraditelná jinými médii
• důraz na celkový osobnostní růst dítěte; menší důraz na kognitivní oblast dítěte a větší na emotivní a konativní
• Posun by měly přinést RVP, kde je patrný jednoznačný odklon od jednoznačné orientace na předávání informací
• Trend globálního pojetí výchovy – projevuje se integrací vyučovacích předmětů, např. přírodních vět
• funkce pečovatelská
• zabezpečování podmínek z hlediska zdraví, bezpečnosti, psychické pohody
• pečovatelská fce– integrální součást působení školy, které směřuje k celkovému rozvoji osobnosti žáků
• (obědy, WC, přestávky, RH, očkování, lékařské prohlídky)
• Od lékařské péče se škola v zásadě distancuje (preventivní stomatologické prohlídky)
• rekreační funkce
• volný čas žáků (ŠD, ŠK, zájmové kroužky);
• Není šťastné, pouští-li škola tuto fci ze zřetele a nechává ji jiným specifickým zařízením
• Jak vytvořit ve svých prostorách co nejlepší podmínky, za nichž by jejich žáci trávili přestávky či jiný volný čas mezi vyučovacími hodinami
• funkce poradenská
• často redukována na profesní poradenství – navíc to často zajišťuje výchovný poradce namísto externího profesionálního psychologa
• integrace, profesní poradenství,výchovné a studijní problémy, poradenství pro žáky, rodiče, učitele (výchovný poradce, psycholog);
• Diagnostika schopností, osobnostních zvláštností, prospěchové i výchovné těžkosti
• Spolupráce i s rodiči i učiteli
• funkce profesionalizační
• škola má pomáhat žákům k zaujetí místa ve světě práce
• střední a vysoké školy, profesní příprava
• Škola „dirigent profesních šancí“ – očekávání, že škola žákům na základě dosažené kvalifikace přímo predikuje k zaujetí příslušné profesní pozice
• selektivní funkce
• škola jako výtah, který člověka vysadí v jistém podlaží (zaměstnanecká pozice, sociální prestiž) podle toho, jaký stupeň a typ školy absolvuje – dirigent sociálních šancí
• Roli hraje i prestiž školy
Jiná zařízení: DD – významné funkce, které suplují funkce rodiny – pečovatelská, výchovná, rekreační DDM – rekreační funkce."

Poznámka

Otázka je psaná v odrážkách a klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20885
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse