Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv psychických proměn dospívajících na kvalitu mezilidských vztahů

Vliv psychických proměn dospívajících na kvalitu mezilidských vztahů

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání, Brno

Charakteristika: Práce se věnuje psychickým i tělesným změnám dospívajících a popisuje vliv jejich změn na vztahy s rodinou, přáteli a ostatním okolím. Zpětně rovněž hodnotí vliv okolí na jejich vývojové změny.
Obsah:
1. Úvod
2. Vývojová psychologie
2.1 Obecná charakteristika dospívání
2.2 Puberta
2.3 Psychika v pubertě
2.4 Adolescence
2.5 Vzájemné působení dospívajících a vnějšího prostředí
2.6 Dospívání a škola
2.7 Vrstevníci v procesu dospívání
2.8. Mezilidské vztahy
2.8.1 Přátelství
2.8.2 Láska
3. Závěr
4. Použitá literatura
Úryvek z práce:
“ 2.4 Adolescence
Adolescence je fází postupného vyhraňování a stabilizace východisek sebeřízení. Podstatným úkolem adolescence je tedy dosažení úrovně zralé a kultivované osobnosti. Základní aspekty tohoto procesu jsou spatřovány ve dvou vzájemně se doplňujících a ovlivňujících procesech:
Jedny jsou vázány na postupující personalizaci či individualizaci, tj. uvědomění, restrukturaci a upevnění nové osobité struktury cílů, postojů, hodnot a projevů, druhé se vztahují spíše k problematice socializace a kultivace, tj. včleňování do užších i širších společenských vztahů. Probíhá volba a příprava na povolání, bývá dosaženo i nezávislosti na rodině, rozvíjí se empatie s vrstevníky, počínají heterosexuální vztahy, je nezbytné vyrovnat se s tlaky společenských norem, formovat osobní integrovaná východiska jednání a vytvořit si vlastní životní projekt.
Otázky týkající se vlastního "Já", jeho zařazení ve světě i společnosti tak nabývají zvláštního významu. Probíhá utváření a stabilizace sebepojetí a dalších východisek charakteru jako jsou základní soustavy postojů, ideálů a hodnot, o které se pak opírá rozhodování osobnosti.
To však neprobíhá v izolaci, ale v neustálé interakci s okolním světem, v tomto procesu jsou tedy určité poznatky a zkušenosti výběrově odráženy, přehodnocovány, či pouze akceptovány.
Adolescent tak především vlastní autokultivací dospívá k jedinečným, osobním a relativně stabilním strukturám vzorců vlastního prožívání a chování, které pak ovlivňují jeho další interakci s prostředím.
2.5 Vzájemné působení dospívajících a vnějšího prostředí
Z počátku ve světě dospívajících dominují především rodiče, pak sourozenci, spolužáci
a přátelé (u adolescentů i partneři). S věkem se zákonitě mění povaha interakce s okolím. V pubertě působí citová a názorová závislost na autoritách poněkud zpozdile, a tak se s narůstajícím pocitem dospělosti tyto vztahy k autoritám mění. Dospívající požaduje větší autonomii a změnu přístupu.
Tento příliv potřeby svobody, nezávislosti a samostatnosti vede k dostatku příležitostí ke konfliktům pubescenta s okolím. Nejen proto, že zpočátku ještě není plně schopen samostatného života, ale i proto, že jej okolí stále bere jako dítě.
Počátek dospívání se v procesu postupného osamostatňování většinou vyznačuje až křečovitými projevy snahy o nezávislost.
V poznávací oblasti mívá toto úsilí charakter názorové odlišnosti se snahou prosazovat své názory v diskusi s dospělými i za cenu konfliktů.
V emoční oblasti lze pozorovat negativismus například i v tom, že když dospělí projevují radost a nadšení, dospívající jsou demonstrativně vážní až apatičtí.
Z hlediska vůle se snaží nejen samostatně rozhodovat, ale často i tvrdošíjně uskutečňovat své vlastní záměry.
Naivní odpor a negace ve stádiu puberty je také jedním z důsledků krize identity, a třebaže dopadá především na učitele a rodiče, nepředstavuje většinou nějaký dílčí problém v rovině osobních kontaktů a vztahů, ale je součástí proměny generačního vztahu k dospělým. Ten může za nepříznivých okolností narůst až podoby antagonismu vůči autoritám vůbec.
Kritika pubescentů se obecně vztahuje na všechny dospělé, kteří jsou podle nich staří, zkostnatělí a nemožně zaostalí. Pokud si ovšem něčím nezískají jejich sympatie. Sociální vztahy pak bývají i dosti rozkolísané. Od vřelosti a bezmezného obdivu až po stálé rozepře
a konflikty.
Pubescentní vzpoura je naprosto normální jev, který má i svůj vývojový smysl. Usnadňuje vymanění se z dětské citové závislosti a zároveň je formou ověřování vlastních sil směřující k vytvoření zralejšího vztahu vůči starší generaci.
Většina psychologů vysvětluje pubescentní vzdor jako reakci na frustraci potřeby nezávislosti, svobody a samostatnosti.
V adolescenci pubescentní vzpouru nahrazuje stále více projev určený mírou osobní zralosti, která je postupně utvářena a upevňována v procesu sebezdokonalování. Adolescent tedy není zpočátku příliš společenský, protože potřebuje hodně samoty a soukromí, má však zároveň také potřebu dlouhých a zaujatých hovorů ve dvou či malé skupince, při nichž řeší nejen otázky smyslu života, ale trénuje také své samostatné komunikativní dovednosti
Zatímco pubescent se ještě styděl prolomit hranice sebe sama a vžít se do situace druhého
a vycházet z toho při svém projevu, tak adolescent přímo touží dosáhnout této polohy v intimnějších vztazích s přáteli či partnery.
Na prahu dospělosti se tak sociální vztahy rozvíjejí kvalitativně i kvantitativně. S rozvojem osobnosti se zklidňují i vztahy s rodiči a jinými dospělými.
Adolescent je již chápán téměř jako dospělý a vyžaduje se od něj i adekvátní chování, ale jen optimální rozvoj je zárukou, že dokáže samostatně překonávat všechny oslabující činitele
a vytvářet bariéry vůči nežádoucím důsledkům negativní zátěže."

Poznámka

Učební text do předmětu vývojová psychologie vyučovaného v rámci studijního programu specializace v pedagogice, oboru učitelství odborných předmětů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11290
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse