Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vliv společenského vývoje na socializaci a výchovu - otázka ke SZZk 7/13

Vliv společenského vývoje na socializaci a výchovu - otázka ke SZZk 7/13

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka nejprve definuje výchovu z pohledu sociální pedagogiky, vyjmenovává její funkce a formuluje současné výchovné cíle. Následně se text zaměřuje na přiblížení vlivu společenského vývoje na socializaci a výchovu, mimo jiné se opírá o Lorenzovy smrtelné hříchy civilizace. V poslední části je charakterizován proces socializace, jeho etapy, fáze, činitelé a také jeho vztah k výchově. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Současné pojetí sociální pedagogiky - otázka ke SZZk 6/13 a následující zde Interakce a sociální komunikace ve výchovném procesu - otázka ke SZZk 8/13.
Obsah:
1. Společenská determinace výchovy a vzdělání na konci 20. století
1.1 Výchova z pohledu speciální pedagogiky
1.2 Funkce výchovy
1.3 Sociální aspekty výchovy
1.4 Formulace výchovných cílů současné společnosti
1.5 Seznam vlastností budoucího člověka
2. Vliv společenského vývoje na socializaci výchovu
2.1 Úvod
2.2 Lorenz – 8 smrtelných hříchů civilizace
3. Vztah výchovy a socializace
3.1 Socializace
3.2 Sociální kreativita
3.3 Etapy socializace
3.4 Fáze socializace
3. 5 Činitelé procesu socializace
3.6 Vztah socializace a výchovy
3.7 3 roviny procesu výchovy, která reguluje socializaci
4. Použitá literatura
Úryvek z práce:
"Vliv společenského vývoje na socializaci výchovu
o Vztah výchovy a společnosti je vzájemně determinovaný
o Jak jednotlivé oblasti společenského života vstupují do procesu výchovy?
o Ty co se týkají vychovávaného
o Ty, které se týkají vychovatele
o Cíle výchovy
o Determinanty interakční, komunikační, časové
- Vše má sociální kontext
o Výchova a její obsah je výrazně determinován společensko-kulturními podmínkami, celkovou úrovní dané společnosti
o Společenskopolitický systém
o Např. polistopadový vývoj u nás – uvolnění politického systému – rozvolnění výchovného systému
o Ekonomika dané společnosti
o Rovina investic do edukace
o Výrobní a hospodářská sféra souvisí s požadavky na kvalifikaci
o Lorenz – 8 smrtelných hříchů civilizace
o Přelidnění země
o Pustošení přírodního prostředí
o Závod člověka se sebou samým
o Mizení všech silných citů způsobené změkčilostí
o Genetický úpadek
o Rozchod s tradicemi
o Rostoucí poddajnost lidstva k doktrínám
o Vyzbrojení lidstva nukleárními a ostatními zbraněmi
o Problémy moderního světa jako obsahové jádro výchovy
o Otázky míru
o Otázky životního prostředí
o Společensky produkovaná nerovnost
o Nebezpečí možnosti nových řídících, informačních a komunikačních médií
o Subjektivita jednotlivce a fenomén vztahů „já“- „ty“
o Výchova k demokracii, humánnosti, tolerantnosti, kooperaci, solidárnosti
o Co se individuality týče, je třeba posilovat aktivitu, kreativitu, schopnost samostatného rozhodování, vedení k sebevýchově
o Pokrok způsobil, že k sobě máme blíže (doprava, telekomunikace), přesto se izolujeme
Vztah výchovy a socializace
• Socializace -
◦ proces přeměny biologické bytosti v bytost společenskou
◦ proces začleňování jedince do společnosti
◦ je to proces v podstatě celoživotní neustále se člověk socializuje, resocializuje) (Může mít i charakter deviantní)
◦ probíhá nahodile, živelně
◦ člověk si osvojuje specificky lidské formy chování, jazyk, poznatky, normy
◦ odehrává se vždy v nějakém prostředí
◦ primární socializace"

Poznámka

Práce byla využita pro přípravu na státní závěrečné zkoušky ze Sociální pedagogiky na Univerzitě Hradce Králové. Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21469
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse