Vnímání


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá vnímáním. Uvádí teorie percepce a tvarové zákony Maxe Wertheimera. Seznamuje nejen s druhy vnímání a rozpoznáváním objektů, ale také s fázemi, vlastnostmi a dalšími typy vnímání. Popisuje vnímání pohybu, prostorové vidění, i stálost vnímání. Závěr charakterizuje percepční iluze a individuální rozdíly ve vnímání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie percepce
2.1.
Organizace percepčního pole (to, co vnímáme)
2.2.
Ve vnímání se rozlišují dva druhy zážitků
3.
Tvarové zákony Maxe Wertheimera
4.
Druhy vnímání
5.
Rozpoznávání objektů
6.
Fáze vnímání
7.
Vlastnosti vnímání
8.
Další typy vnímání
9.
Vnímání pohybu
10.
Prostorové vidění
10.1.
Monokulární vodítka
10.2.
Binokulární vodítka
11.
Stálost vnímání
12.
Percepční iluze
12.1.
Opticko geometrické klamy
13.
Individuální rozdíly ve vnímání

Úryvek

"Percepci lze charakterizovat jako organizaci a interpretaci senzorických informací. Výsledkem tohoto procesu jsou vjemy, které se mnohdy velmi liší od neúplných údajů zaznamenávaných našimi smysly. Tok senzorických informací proudí do mozku, kde jsou zpracovány, jejich konečná fáze probíhá v lidském vědomí. Podstatou vnímání je odhalování smysluplných celků v chaotických senzorických informacích.

Teorie percepce
V současnosti lze vystopovat dvě hlavní a velmi nosné teorie percepce.
1. Konstruktivní percepce: Ta je ovlivněna dřívějšími zkušenostmi a dalšími kognitivními procesy, včetně myšlení. Zastánci této teorie se zabývali malými dětmi, které v raných fázích vývoje získávají porozumění okolnímu světu na základě zkušenosti s manipulací předmětů. Tedy učením a zkušeností.
2. Přímá percepce: Jde o nativistickou teorii, každý živý organismus je vybaven vrozenou senzitivitou vůči podmětovým vzorcům. Z toho vyplývá, že vnímání je do značné míry nezávislé na zkušenosti (učení). Jde tedy o vrozené percepční programy, které jsou výsledkem dlouhodobého evolučního vývoje.
Organizace percepčního pole (to, co vnímáme):
Lidé člení vjemové pole na několik hlavních částí. Percepční organizací se zabývala německá tvarová psychologie. Její zástupci zjistili mnohé informace, které sdružili do tzv. tvarových zákonů neboli zákonů organizace. Základní vlastnosti vnímání je centrace (soustředění) se na jednu část vjemového pole, která je tvořena figurou (předmět vnímání) – výrazná, jasná a zřetelně ohraničená. V pozadí jsou všechny ostatní předměty, které jsou vnímány nezřetelně a mlhavě. Figura může být i objekt v pozadí a hlavní předměty se mohou stát pozadím. Dané rozdělení platí pro všechny smysly až na jednu výjimku, kterou je reverzibilní figura, kde dochází k pravidelnému prostřídání figury a pozadí a naopak. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.novyvek.cz/?sekce=maminka&pg=clanek&id=163.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16495
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse