Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vnitřní a vnější prostředí konkrétního zdravotnického zařízení - SWOT analýza

Vnitřní a vnější prostředí konkrétního zdravotnického zařízení - SWOT analýza

Kategorie: Management, Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor seminární práce se nejprve věnuje teoretickým poznatkům o strategických analýzách a plánování ve zdravotnictví a v dalších kapitolách aplikuje teorii do praxe ve vybraném zdravotnickém zařízení. Vytváří na příkladu fiktivní nemocnice SWOT analýzu a poté charakterizuje strategické plánování tohoto zařízení.

Obsah

Úvod
1.Strategická analýza
1.1.
SWOT analýza
2.
Strategické plánování zdravotnického zařízení
3.
SWOT analýza nemocnice
4.
Strategické plánování nemocnice
Závěr

Úryvek

"2. Strategické plánování zdravotnického zařízení
Pro moderní zdravotnické organizace existující v prostředí Evropské unie je strategické plánování jedním z klíčových nástrojů, které slouží při rozhodování a pomáhá zvažovat faktory prostředí, ve kterém bude organizace existovat v horizontu i několika let.
Hlavním cílem strategického plánování je zmapovat vnější prostředí společnosti, analyzovat vnitřní situaci v organizaci, která má velkou vypovídací schopnost a pomůže vyhodnotit její fungování. Cílem je charakterizovat silná a slabá místa organizace a příležitosti a hrozby, kterým je vystavena.
Moderní a především úspěšné organizace sledují prostředí, které je obklopuje. Proto jeho analyzování přisuzují velkou důležitost. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí je nástrojem pro stanovení výchozí strategické pozice organizace.
Plánovací cyklus sestává z několika navazujících kroků – analytický, strategický a realizační okruh. Základem úspěšného strategického plánování je jasné definování poslání a cílů, které by měly být v souladu s daným prostředím, dostupnými zdroji.
Externí analýza vypovídá o vztahu organizace s jejím okolím. Vnější prostředí, tzv. operační prostor je dán dvěma dimenzemi – územní a věcné. Územní prostor, ve kterém organizace existuje, může mít podobu:
• lokální – tzv. prostředí 1. řádu,
• regionální – tzv. prostředí 2. řádu,
• národní,
• mezinárodní,
• světové.
Aby byla strategie úspěšná, je nutné respektovat charakter vnějšího prostředí, zejména brát v úvahu charakteristiky makroprostředí – politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technologické, demografické; a povahu účastníků mikroprostředí, jimiž jsou zákazníci, konkurenti, distributoři, dodavatelé. Tito aktéři mají významný vliv na možnosti generování zisku na trhu.
Věcná dimenze představuje samotné aktivity, které organizace realizuje v rámci strategického plánování.
Dále je nutné uvědomit si samotnou povahu prostředí, tzn. jak proměnlivé dané prostředí je a jaké faktory stavy turbulence zapříčinily. Prostředí lze analyzovat prostřednictvím dynamiky prostředí a jeho komplexnosti. Rozlišuje se prostředí statické a dynamické. Statické prostředí lze poměrně snadno odhadnout na základě historických údajů. Vývoj dynamického prostředí není predikovatelné, ale existuje několik metod, které se to snaží alespoň částečně odhadnout, např. metoda tvorby scénářů. Komplexností prostředí je myšlen způsob organizační struktury organizace, resp. centralizace nebo decentralizace.
Ve sféře zdravotnictví je důležitá analýza samotného odvětví. Běžně se sledují charakteristiky, jako jsou velikost trhu, vývoj trhu, vstupní a výstupní bariéry do odvětví.
Interní analýza organizace zobrazuje vnitřní situaci, ve které se nachází. Analýza vychází z identifikace konkurenční výhody, kterou může představovat, např. jedinečnost zdrojů nebo specifické schopnosti. Dále je potřeba rozpoznat klíčové faktory úspěchu, najít silné a slabé stránky organizace, její příležitosti a hrozby. Metodou, která se používá nejvíce, je SWOT analýza - analýza vnějšího a vnitřního prostředí.
Na základě výsledků analýz je možné formulovat strategii organizace. Primárně definujeme strategii pro organizaci jako celek. Sekundárně je potřeba tyto strategie rozvést na úroveň jednotlivých organizačních jednotek."

Poznámka

Seminární práce z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, předmět Management zdravotní péče. Práce obsahuje tabulky. Čistý text je cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22843
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse