Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vnitřní platová směrnice ve školství

Vnitřní platová směrnice ve školství

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce se věnuje vnitřní platové směrnici ve školství. Nejprve charakterizuje specifika mezd ve školství a vymezuje je vůči platovým systémům v jiných odvětvích. Druhá část práce poté uvádí podrobný příklad platové směrnice ve školství od jejích obecných náležitostí až po konkrétní znění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vnitřní platový předpis
3.
Koncepce mzdového systému ve školství
4.
Plat
4.1
Vnitřní platový předpis ve školství musí minimálně obsahovat:
5.
Vnitřní mzdový předpis - ukázka
5.1.
Úvodní ustanovení
5.
2. Kvalifikační předpoklady a požadavky
. 3. Zařazení zaměstnance do platové třídy
5.
4. Zařazení zaměstnance do platového stupně
5.
Osobní příplatek
5.
6. Zvláštní příplatek
5.
7. Příplatek za vedení
5.
8. Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
. 9. Odměny
5.
10. Výše odměn za práci konanou mimo pracovní poměr
5.11.
Plat a náhradní volno za práci přesčas
5.12.
Splatnost platu
5.
13. Výplata platu
5.
14. Srážky z platu
6.
Závěrečná ustanovení

Úryvek

„ 5. 9. Odměny
Odměny ze mzdových prostředků organizace budou poskytovány v souladu s § 134 Zákoníku práce za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.

5. 10. Výše odměn za práci konanou mimo pracovní poměr
Zaměstnanci pracující na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) budou odměňováni dle návrhu (kalkulace) vedoucího zaměstnance příslušného úseku.

5.11. Plat a náhradní volno za práci přesčas
Plat a náhradní volno za práci přesčas se řídí ustanovením § 127 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb. V případě pružné pracovní doby je možné rovněž z jednoho čtyřtýdenního vyrovnávacího období čerpat náhradní volno v dalších třech vyrovnávacích obdobích a pak teprve použít proplacení práce přesčas. Pedagogičtí pracovníci po dohodě s ředitelkou školy mohou čerpat náhradní volno o vedlejších prázdninách nebo, nenaruší-li čerpání chod školy, i při jiných příležitostech do tří měsíců.

5.12. Splatnost platu
Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na plat nebo některou jejich složku.
Ředitelka školy nevyplatí zaměstnanci před nástupem dovolené plat, ale až v pravidelný den stanovený pro termín výplaty, pokud se zaměstnancem individuálně nedohodne jinak.

Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, a to v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

5. 13. Výplata platu
Výplata platu se řídí § 141 až 144 ZP.
Pravidelný termín výplaty platu je 11. dne v měsíci.
Plat se vyplácí na účet zaměstnance u banky dle dispozic zaměstnance a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty platu.
Při měsíčním vyúčtování platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě plat vypočetl.
Výjimečně lze plat vyplatit hotově. Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci; to platí i pro manžela zaměstnance.
Tato splatnost o výplatě platí také pro splatnost a výplatu odměny z dohody a náhrady platu. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 6 stran.
Práce do předmětu Základy personalistiky, Univerzita J. A. Komenského.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18224
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse