Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vnitropodnikové účetnictví

Vnitropodnikové účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku z účetnictví na téma vnitropodnikové účetnictví.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Právní úprava a možnosti vedení vnitropodnikového účetnictví
3.
Kalkulace
4.
Rozpočty
5.
Vztah mezi rozpočtovou kalkulací a rozpočty nákladů

Úryvek

"1. Základní pojmy
Manažerské účetnictví – souhrn činností, které používá management k řízení organizace. Mezi tyto činnosti patří: rozpočetnictví, kalkulace, statistika, operativní evidence, vnitropodnikové účetnictví.
Finanční účetnictví – eviduje účetní případy podniku jako celku, údaje jsou předkládány daňovým orgánům, akcionářům, obchodním partnerům apod. Je to informace o fin. situaci celého podniku.
Vnitropodnikové účetnictví – sleduje hospodaření uvnitř podniku dle jednotlivých vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek). Sleduje náklady a výnosy, rentabilitu jednotlivých vnitropodnikových útvarů, slouží podnikovému managementu pro správné řízení podniku.
Úkoly a účel vnitropodnikového účetnictví:
- poskytuje údaje pro finanční účetnictví (např. ocenění zásob a ost. výkonů vytv. vlastní činností)
- poskytuje údaje o nákladech, výnosech a VH vnitropodnikových útvarů
- poskytuje údaje o výši nákladů na jednotlivé výkony
- zjišťuje kontrolu vzniku nákladů
2. Právní úprava a možnosti vedení vnitropodnikového účetnictví
Právní úprava neřeší podrobně organizaci vnitropodnikového účetnictví, pouze stanoví základní úkoly pro finanční účetnictví. Vlastní organizace a náplň vnitropodnikového účetnictví je plně v pravomoci účetní jednotky - vše musí být zapsáno ve vnitřní směrnici.
U výrobních podniků jsou zejména tato střediska: výrobní, zásobovací, správní, odbytové. K pomocným střediskům patří údržba, doprava, energetika, hasiči. Znaky hospodářského střediska: má stanovený úkol, jeho účetnictví se sleduje samostatně, jeho vstupy výstupy lze měřit a peněžně vyjádřit.
Členění nákladů:
1. Ve finančním účetnictví – a) provozní a) daňové
b) finanční b) nedaňové
c) mimořádné
2. Ve vnitropodnikovém účetnictví – náklady se člení podle:
A. Účelu vynaložení:
- podle položek kalkulace (přímé a nepřímé)
- podle výkonů (výrobek A, výrobek B)
- podle zakázek
B. Položek kalkulace:
Přímé (jednicové) náklady přímo souvisí s výrobou určitého druhu výrobků. Dají se zjistit přímo na kalkulační jednici. Patří sem zejména spotřeba základního materiálu a mzdy výrobních dělníků.
Všechny ostatní náklady vyvolané výrobou výrobku patří do nepřímých (režijních) nákladů. Jde o společné náklady, které se vynakládají na zajištění procesu výroby, činnosti podniku jeho správy.
C. V závislosti na objemu produkce: fixní a variabilní
D. Místa vzniku:
Prvotní náklady – vznikají ve styku s jinými organizacemi
Druhotné náklady – vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů
Organizace a formy vnitropodnikového účetnictví:
1. Jednookruhové – analytickou evidenci nákladů a výnosů ve finančním účetnictví. Prvotní náklady se vedou formou analytické evidence k účtovým třídám 5 a 6. Analytika se vytváří podle jednotlivých hospodářských středisek. Druhotné náklady: mezi středisky se účtují na účtech 599 a 699 Střediskové náklady/výnosy.
2. Dvouokruhové – odděleně se vede účetnictví finanční a účetnictví vnitropodnikové, zavedou se účt. třídy 8 a 9. Obsahovou náplň těchto účt. tříd si určí úč. jednotka sama. Vazbu mezi fin. UCE a vnitrop. UCE zajišťují tzv. spojovací účty (k zásobám, k nákladům, k výnosům).
V obou způsobech vedení vnitrop. UCE lze využít dvě varianty:
1. Centralizovaná forma – vnitrop. UCE je vedeno z jednoho centra pro všechna hosp. střediska
2. Decentralizovaná forma – každé středisko si vede své vnitrop. UCE samostatně. Vzájemný styk mezi středisky je zajištěn pomocí účtu Střediskové převody (vnitřní zúčtování), který je v souhrnu za celý podnik nulový.
1. Jednookruhové
Prvotní náklady
Finanční UCE: Vnitropodnikové UCE:
521 – Mzd. náklady 331 – Zaměstnanci 521.10 – Výroba 521.20 – Údržba 521.30 – Správa
800 800 500 100 200

Druhotné náklady – pro jedno středisko je výkon nákladem, pro druhé středisko je výnosem
1. Centralizovaná forma – v jedné účtárně
599.10 – Střediskové Ná / Výroba 699.20 – Střediskové Vý / Údržba
15 000 15 000,-
2. Decentralizovaná forma – každé středisko samostatně
599.10 – Stř. Ná / Výroba 395 – Vnitřní zúčtování 699.20 – Stř. Vý / Údržba 395 – Vnitřní zúčtování
15 000 15 000 15 000 15 000
2. Dvouokruhové – nejčastější:
- účt. tř. 8 – Náklady HS
- účt. tř. 9 – Výnosy HS
- účt. sk. 99. – Spojovací účty
- účet 999 – Střediskové převody (Vnitřní zúčtování) – při decentr. formě mezi HS (jako 395)
Prvotní náklady a prvotní výnosy – převzaté z finančního účetnictví, pomocí spojovacích účtů
Spojovací účet k N Náklady HS Výroba Výnosy HS Doprava Spojovací účet k V

Spotř. materiálu Uskutečněná doprava
Mzdové náklady pro cizí odběratele"

Poznámka

OAVM, Práce obsahuje schémata o rozsahu jedné strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28730
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse