Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Volební systém privilegovaného parlamentismu Habsburské monarchie

Volební systém privilegovaného parlamentismu Habsburské monarchie


Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá volebním systém privilegovaného parlamentismu Habsburské monarchie od roku 1860 až 1918, a to i z hlediska rozdělení voličů na kúrie dle majetkového cenzu. Popisuje a charakterizuje volební právo žen u nás v době Habsburské monarchie. V závěru jsou uvádí vysvětlivky důležitých pojmů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Národnostní cenzus a cenzus pohlaví
3.
Kuriový volební systém
4.
Poradní volební právo
5.
Výbor pro volební právo žen
6.
Nový volební zákon
7.
První žena kandidátkou českého zemského sněmu
8.
První žena zvolena poslankyní
9.
Vysvětlivky a dokumenty k bližšímu poznání této problematiky
9.1.
Volební řády - volební řády do zemských sněmů
9.2.
Moravské vyrovnání
9.3.
Pátá volební kurie

Úryvek

"Volební řády do zemských sněmů. Zde dlužno pojednati o [Volební řády]-ch řádech do sněmů vůbec a potom do sněmu Moravského zvláště, hledíc k pronikavé změně, jež v poměrech tohoto sněmu r. 1905 nastala. [Volební řády] [Volební řády] sněmovní spočívají na předpisech vydaných jako součástky patentu ze dne 26. ún. 1861 ř. z. č. 20 (únorovky), k nimž časem přistoupily mnohé změny. Nezměněnou však zůstala pro jich složení zásada zastoupení zájmového, podle které jednotlivé vrstvy občanské různící se svým vzděláním, majetkem, povoláním mají míti v zákonodárném sboru přiměřené zastoupení; provedení této zásady ve skladbě sněmů není ovšem dokonalé. Všechny sněmy mají jedinou toliko komoru, ve které zasedají členové dvojího druhu, již jsou: 1. virilisté, t. j. členové náležející do sněmu následkem hodnosti neb úřadu; mezi ně náležejí zpravidla duchovní hodnostáři (arcibiskupové, biskupové), rektoři universit; 2. členové volení, kteří jsou v nepoměrné většině oproti virilistům. Volební členové roztříděni jsou pravidelně na tři, někde na čtyři třídy, čili kurie, jež jsou: a) kurie držitelů velikých statků (v Dalmatsku »nejvyšších poplatníků«); ve Vorarlbersku a Terstu není této kurie; b) kurie měst, městysův a míst průmyslových, pak obchodních a živnostenských komor; do této náležejí města a obce ve [Volební řády]-m řádě výslovně jmenované, pak obchodní a živnostenské komory; c) kurie venkovských obcí, ve které obce do kurie b) nenáležející seřazeny jsou podle soudních okresů ve volební okresy; d) kurie všeobecná, obdobná dřívější páté kurii při volbách do říšské rady, do které náležejí mimo voliče oprávněné v kuriích a), b), c) i voliči oprávnění k volbám bez ohledu na berní census; kurie ta zavedena posud jen v Korutanech (zákon z 5. září 1902, z. z. c. 14), ve Štýrsku (zák. z 11. dub. 1904, z. z. č. 54) a na Moravě (zák. 24. list. 1905, z. z. č. 1 z 1906). Jak rozdělen počet poslanců mezi jednotlivé kurie, vidno z této tabulky: Z přehledu tohoto lze poznati, jak silný vliv přiznán kurii velkostatkářské, v níž rozhoduje šlechta; k ocenění politického významu této okolnosti dlužno míti na mysli, že na sněmích volili se poslanci do říšské rady zase podle kurií, takže kurie velkostatkářská, vlastně šlechta, měla zase zvláštní své zastoupení v poslanecké sněmovně říšské rady, a že nad to i v panské sněmovně zabezpečen jí jest institucí »dědičných členů« veliký vliv. Co do úpravy volebních okresů, platí tato pravidla: a) V kurii velkostatkářské tvoří v Dolních, Horních Rakousích, Štýrsku, Salcpursku, Korutanech, Krajině, Istrii oprávnění velkostatkáři celé země jediný volební okres, volíce listinným skrutiniem všechny poslance na kurii tu připadající jediným volebním aktem najednou. V Čechách kurie ta obsahuje dva volební sbory, a to: a) držitele svěřenských velkostatků, kteří volí 16, a b) držitele nesvěřenských velkostatků, kteří volí 54 poslanců. Ve Slezsku jsou rovněž dva sbory; v prvním voli 2 poslance vévoda Těšínský, Opavský, Krňovský, Bilský a velmistr ryt. řádu Německého; v druhém volí ostatní velkostatkáři 7 poslanců. V Haliči uspořádány jsou v této kurii volební okresy podle krajů, v nichž volí se 1-6 poslanců. V Dalmatsku roztříděni jsou nejvyšší poplatníci na čtyři volební okresy. V Bukovině jsou dva volební sbory; do prvního (duchovního) náležejí členové biskupské konsistoře v Černovicích a představení tří klášterů, volíce 2 poslance; ve druhém (světském) volí ostatní velkostatkáři 8 poslanců. V Tyrolsku volí určití duchovní hodnostáři ve 4 skupinách 4 poslance a šlechtičtí velkostatkáři v jediném sboru 10 poslanců. V Gorici s Gradiškou volí se ve dvou sborech po třech poslancích. b) V kurii měst, městysů a míst průmyslových seřazena jsou jednotlivá zvláště pojmenovaná města do skupin, volících pohromadě; větší města jsou samostatnými okresy volebními (na př. Plzeň, Budějovice atd.); největší města volí více poslanců v několika okresích (na př. Praha 10 poslanců v 5 okresích). V obchodních a živnostenských komorách každá komora je samostatným sborem volebním. c) V kurii venkovské zřízeny jsou volební okresy tak, že několik soudních okresů dohromady tvoří jediný volební okres. d) V kurii všeobecné zřízeny jsou volební okresy rovněž z jednotlivých soudních okresů. V Terstu panují odchylné poměry potud, že tam městská rada zastupuje sněm. Městská rada má 54 členů, z nichž volí 6 venkovský obvod a 48 městský obvod ve čtyřech sborech"

Poznámka

Práce obsahuje fotografii.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=183881, http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_vyrovn%C3%A1n%C3%AD.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15270
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse