Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Volný pohyb služeb v Evropské unii - slovensky

Volný pohyb služeb v Evropské unii - slovensky

Kategorie: Evropská unie, Služby, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Slovensky psaná seminární práce se v souvislosti se vstupem Slovenské republiky do Evropské unie věnuje problematice volného pohybu služeb. Nejprve krátce představuje myšlenku jednotného evropského trhu a přesunuje se k úpravě volného pohybu služeb v rámci Smlouvy o založení Evropského společenství. Probírá poté podstatu svobody podnikat a poskytovat služby a volného pohybu vyslaných zaměstnanců, jež se pojí s volným pohybem služeb. Na zbývajícím prostoru informuje o směrnici 2006/123/ES zjednodušující pohyb služeb v rámci Evropské unie či organizaci Solvit, která se zabývá zhodnocením a řešením problémů vzniklých nedodržováním pravidel jednotného trhu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jednotný evropský trh
3.
Volný pohyb služeb v úpravě Smlouvy o založení Evropského společenství
4.
Svoboda podnikání a svoboda poskytovat služby
5.
Volný pohyb osob ve formě vyslaných zaměstnanců
6.
Směrnice 2006/123/ES
7.
Činnost organizace Solvit
8.
Španělské a portugalské předpisy v rozporu s volným pohybem služeb

Úryvek

"Myšlienka na zavedenie jednotného spoločného trhu sa zrodila už v 50 rokoch minulého storočia. Do praxe sa dostala až v roku 1972. Od vtedy sa neustále spoločný trh vyvíja a je to veľmi úspešný projekt, ktorý má zaručiť európskym zemiam konkurenciu schopnosť a hospodársky rast.
Voľný pohyb služieb je jedným zo 4 základných slobôd podnikania v rámci Európskej únie. Tieto slobody sú voľný pohyb tovarov, voľný pohyb kapitálu, voľný pohyb služieb a sloboda usadenia (právo občana podnikať a žiť v inej zemi) a na koniec voľný pohyb .
O úspechu spoločného trhu svedčí aj to, že výhody zmienených základných zložiek spoločného resp. jednotného trhu chcú využívať tiež štáty, ktoré do Európskej únie nevstúpili. Jedná sa konkrétne o Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko. Prvé tri zmienené štáty podpísali s Európskou úniou dohody, ktoré rozširujú hospodársky priestor Európskej únie i na tieto štáty. Pre tieto štáty ale platia určité výnimky, pretože dohoda s Európskou úniou sa týka len niektorých typov služieb. Švajčiari, hrdí na svoju samostatnosť a nezávislosť odmietli v referendu ako vstup do Európskej únie tak aj vstup do európskeho hospodárskeho priestoru. Ale švajčiarska vláda podpísala s Európskou úniou niekoľko bilaterálnych zmlúv, ktoré rozširujú platnosť niektorých ustanovení i na územie Švajčiarska. Pretože nie sú tieto 4 štáty členmi EU a vzťahujú sa na nich len niektoré výhody jednotného trhu nebudeme sa nimi v tomto texte zaoberať.
Ako sme už podotýkali voľný pohyb služieb je jednou zo základných podnikateľských slobôd. Poskytovanie služieb je v EU veľmi významnou súčasťou ekonomiky. Služby v EU prinášajú v ekonomike 60 – 70 % hrubej pridanej hodnoty a zamestnávajú 50 – 80 % obyvateľstva. V oblasti služieb pracuje napríklad 56 % Slovákov, 58 % Čechov, 76 % Dánov a dokonca až 86 % Luxemburčanov.
Aby jednotný trh spĺňal svoju podstatu je veľmi dôležité, aby všetky 4 slobody vrátanie voľného pohybu služieb správne fungovali a neexistovala žiadna prekážka. Najprv si vymedzíme aké články ZES voľný pohyb služieb upravujú, aby sme pochopili, čo pojem voľný pohyb služieb všetko obsahuje.
Voľný pohyb služieb ustanovujú hlavne články 56 (bývalý článok 49) až 62 (býv. čl. 55) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ZES). Článok 56 ZES hovorí:„je zakázané obmedzenia slobody poskytovať služby v Únii vo vzťahu k štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí sa usadili v niektorom inom členskom štáte ako príjemca služieb. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozšíriť platnosť týchto ustanovení aj pre štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí poskytujú služby a sú usadení v rámci Únie“(úradný vestník, 2008).
Článok 57 ZES hovorí: „V zmysle zmlúv sa za služby považujú plnenia, ktoré sa bežne poskytujú za odplatu, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia o voľnom pohybe tovaru, kapitálu a osôb. Služby zahŕňajú najmä činnosti priemyselnej, obchodnej, remeselnej povahy a činnosti v oblasti slobodného povolania. Bez toho aby sa nejednalo o práve usadiť sa, poskytovateľ služby môže dočasne vykonávať svoju činnosť v členskom štáte, v ktorom sa služba poskytuje za rovnakých podmienok, aké vyžaduje štát od vlastných štátnych príslušníkov“ (úradný vestník, 2008).
Článok 58 ZES sa venuje poskytovaniu služieb v oblasti dopravy. Ďalej potom bankovými a poisťovacími a službami súvisiacimi s pohybom kapitálu.
Článok 59 ZES stanovuje, že o vybraných službách rozhoduje v rade EU kvalifikovaná väčšina. Tieto vybrané služby sa týkajú hlavne výrobných nákladov, alebo obchodu s tovarom."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22806
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse