Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Všeobecná ekonomická teorie - přednášky slovensky

Všeobecná ekonomická teorie - přednášky slovensky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované přednášky ze všeobecné ekonomické teorie. Práce se věnuje fungování tržního mechanismu na mikroekonomické úrovni, teorii chování a rovnováhy spotřebitele, důchodovému a substitučnímu efektu a teorii firmy. Rozebírá rovnováhu firmy v podmínkách dokonalé konkurence i rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence. Všímá si trhu výrobních faktorů, finančního trhu, trhu kapitálu, trhu práce a mzdy. Sleduje omezování nabídky práce, trh půdy a pozemkovou rentu.

Obsah

1.
Fungování tržního mechanismu na mikroekonomické úrovni
1.1.
Podstata tržního mechanismu a jeho složky
1.2.
Poptávka a křivka poptávky na trhu jednotlivých komodit
1.3.
Nabídka a křivka nabídky na trhu jednotlivých komodit
1.4.
Vytváření tržní ceny a tržní rovnováhy na trhu jednotlivých komodit
1.5.
Faktory vyvolávající posuny křivky individuální poptávky
1.6.
Faktory vyvolávající posuny křivky individuální nabídky
1.7.
Elasticita poptávky a nabídky
1.7.1.
Měření cenové elasticity poptávky
1.7.2.
Křížová elasticita poptávky
1.7.3.
Měření důchodové elasticity důchodu
1.7.4.
Cenová elasticita nabídky
1.7.5.
Daňová elasticita nabídky
1.8.
Konkurence nástroje a formy
1.9.
Dokonalá a nedokonalá konkurence
1.10.
Přednosti a nedostatky tržního mechanismu a zásahy státu do tržního mechanismu
2.
Teorie chování a rovnováhy spotřebitele
2.1.
Celková a hraniční užitečnost
2.2.
Kardinální teorie užitečnosti a základní podmínka rovnováhy spotřebitele
2.3.
Ordinální teorie užitečnosti a určení optima spotřebitele pomocí indiferenční analýzy
2.3.1.
Podstata ordinalistické teorie užitečnosti
2.3.2.
Indiferenční křivky
2.3.3.
Přímka rozpočtového omezení
2.3.4.
Určení optima spotřebitele
3.
Důchodový a substituční efekt
4.
Teorie firmy
4.1.
Podstata, cíl a alternativní teorie firmy
4.2.
Třídění a typologie podniků
4.3.
Výrobní faktory, produkční funkce, produkční izokvanty
4.4.
Zdroje financovaní firmy
4.5.
Náklady a jejich členění
4.5.1.
Explicitní a implicitní náklady
4.5.2.
Náklady fixní a variabilní
4.5.3.
Druhové a kalkulační členění nákladů
4.5.4.
Průměrné a hraniční náklady
4.6.
Přímka stejných nákladů – izokosta
4.7.
Určení rovnováhy a optima firmy
5.
Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé konkurence
5.1.
Kritéria rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence
5.2.
Celkový hraniční a průměrný příjem firmy
5.3.
Určení rovnováhy firmy v podmínkách dokonalé konkurence
6.
Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence
6.1.
Nedokonalá konkurence a její formy
6.2.
Podstata a formy monopolů a rozhodování monopolistické firmy
6.3.
Oligopol a rozhodování firmy v podmínkách oligopolu
6.4.
Monopolistická konkurence
7.
Trh výrobních faktorů
7.1.
Struktura trhu výrobních faktorů a subjekty působící na trhu výrobních faktorů
7.2.
Celkový produkt, hraniční produkt a zákon klesajícího hraničního produktu
7.3.
Příjem z celkového a hraničního produktu
7.4.
Rozhodování firmy na trhu výrobních faktorů
8.
Finanční trh
8.1.
Finanční trh a jeho struktura
8.2.
Vytváření poptávky a nabídky na peněžním trhu
8.3.
Rovnováha na peněžním trhu
9.
Trh kapitálu
9.1.
Kapitál jako výrobní faktor
9.2.
Reálný kapitál a výnosy z relativního kapitálu
9.3.
Peněžní kapitál a výnosy z peněžního kapitálu
9.4.
Vytváření poptávky, nabídky a rovnováhy na kapitálovém trhu
9.5.
Kapitalizace aktiv
9.6.
Zisk a jeho formy
10.
Trh práce a mzda
10.1.
Vytváření poptávky a nabídky na trhu práce
10.2.
Mzda a její formy
10.2.1.
Mzda časová a úkolová
10.2.2.
Mzda nominální a reálná
10.3.
Neoklasické a Keynesiánské pojetí trhu práce
10.4.
Odbory a trh práce
11.
Omezování nabídky práce
12.
Trh půdy a pozemková renta
12.1.
Půda jako výrobní faktor
12.2.
Vytváření poptávky, nabídky a rovnováhy na trhu půdy
12.3.
Pozemková renta a náklady firmy
12.4.
Určení ceny při jejím prodeji

Úryvek

"1. Pôda ako VF
Pôda je primárny VF a predstavuje priestor na ktorom sa uskutočňuje ek. činnosť. Pod týmto VF rozumieme pozemky použivane na poľnohosp. Účely, na výstavbu komunikácii, budov, výrobných kapacít, skladov, parkovísk,...
Na kt. sa nachádzaju zásoby surovín a primárnych zdrojov energie. Pôda je darom prírody ale má tiež vzácny charakter, pretože jej množstvo je dane a nie je možné ho umelo rozšíriť. V trhovej ek. je rozhodujúca časť pôdy v súkromnom vlastníctve a firmy ich od vlastníka získavajú cestou prenájmu alebo kúpov. Kúpa a predaj ako aj tranzakcie a jej prenajmom sa uskutočňuje na trhu pôdy.

2. Vytváranie dopytu, ponuky a rovnováhy na trhu pôdy
Trh pôdy je relatívne samostatnou súčasťou trhu VF kde sa formuje ponuka pôdy, dopyt po pôde a na základe ich vzájomného vzťahu aj cena. Cena pôdy tzn. nereprodukovateľného výrobného statku pri jej prenájme sa nazýva pozemková renta, alebo renta je dôchodkom vlastníka pôdy, kt. vznika pri jej prenájme. Zatiaľ čo nájomne je cenou reprodukovateľných statkov ako sú stroje, zariadenia, budovy, pri ich prenájme.
Dopyt po pôde ako VF vytvárajú firmy resp. podnikateľia na pôde. Podobne ako u ostatných VF je dopyt po pôde je odvodeným dopytom od dopytu po poľnohosp. Produktpch, ktoré sa na pôde pestujú. Ak sa zvyšuje dopyt po jednotlivých poľnohosp. Produktoch pri znížení ich ceny, zvyšuje sa aj dopyt po pôde na ktorých sa produkty pestujú.
Dopyt po poľnohosp. Produktoch a dopyt po pôde.

Ak sa zvyšuje Yd domácnosti, rastie aj dopyt po poľnohosp. Produktoch a potravinách čo bude mať za následok posun krivky dopytu do prava a dôsledku toho sa zvýši aj požadované množstvo pôdy a krivka dopytu po pôde sa takmer posunie do prava.
Tvar, priebeh a posun krivky dopytu po pôde kopíruje dopyt po poľnohosp. Produktoch. Ponuka pôdy zo strany jej vlastníkov je úplne nepružná (neelastická) nereaguje na zmenu ceny pôdy, pretože ide o primárny nereprodukovateľný VF, kt. množstvo je dané prírodou. Pri grafickom znázornení je preto ponuka predstavovaná priamkou kolmou na os X. Ponuka pôdy na zmenu ceny vôbec nereaguje.
Rovnováha na trhu pôdy vzniká pri rovnosti dopytu a ponuky po pôde, resp. pri rovnovážnej cene pôdy."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a velké množství schémat a grafů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10888
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse