Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Všobecné zdravotní pojištění (rok 2008) - maturitní otázka

Všobecné zdravotní pojištění (rok 2008) - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručných heslech seznamuje se složením, významem všeobecného zdravotního pojištění, jeho plátci, sazbou, vyměřováním, odvodem a povinnostmi plátců. V závěru jsou charakterizovány regulační sazby a pokuty.

Obsah

1.
Význam
2.
Plátci
3.
Vyměřovací základ
4.
Sazba
5.
Povinnosti plátců
6.
Odvod pojistného
7.
Regulační sazby, pokuty

Úryvek

“výše a způsob placení pojistného

- pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny sám zaměstnanec (4,5 %) a ze dvou třetin zaměstnavatel (9 %)
- vyměřovacím základem je úhrn příjmu fyzické osoby podle zákona o dani z příjmy, které nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zaúčtoval v souvislosti se zaměstnáním (nezapočítávají se náhrady škod, odstupné, cestovní náhrady)
- minimální vyměřovací základ je minimální mzda
- maximální vyměřovací základ zaměstnance je ve výši 48 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství
- pokud přesáhne v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ, neplatí zaměstnanec a ani zaměstnavatel v tomto roce pojistné z částky přesahující maximální vyměřovací základ
- pokud bude zaměstnán v průběhu roku u více zaměstnavatelů a úhrn vyměřovacích základů od všech zaměstnavatelů přesáhne maximální vyměřovací základ, bude mu pojistné vráceno
- zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen za své zaměstnance a součastně i část pojistného, které je povinen platit zaměstnanec srážkou ze mzdy a to i bez souhlasu zaměstnance
- pojistné se platí za jednotlivé měsíce a splatné je ve výplatním termínu
- odvádí se na účet příslušné zdravotní pojišťovny
- zaměstnavatelé jsou povinni před zdravotní pojišťovně přehled o platbách pojistného za své zaměstnance v den splatnosti
- přehled obsahuje součet vyměřovacích základů, celkovou výši pojistného, počet zaměstnanců
- za osoby, za které je plátcem stát, hradí pojistné MFČR
- pojistné se platí v české měně bezhotovostním převodem z účtu v ČR a nebo v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence
- u OSVČ je vyměřovacím základem polovina příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení
- OSVČ platí pojistné měsíčně a to nejpozději do osmého dne následujícího měsíce
- jde však o zálohy které se po skončení roku vyúčtují → účetní uzávěrku lze udělat až po na konci roku
- nyní se vypočítá skutečný vyměřovací základ a skutečné pojistné
- tento přehled se odevzdá zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů po odevzdání daňového přiznání
- pokud vznikne nedoplatek tak jej uhradíme
- pokud vznikne přeplatek, můžeme požádat o jeho vrácení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13920
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse