Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vybraná témata psychologie

Vybraná témata psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce čerpající ze studijního textu Základy psychologie v otázkách a úlohách Borise Iljuka a Kateřiny Juklové se zabývá vybranými tématy psychologie. Úvodní části se věnují poznávacím procesům a navazuje exkurz do psychoanalýzy, sociální psychologie i psychopatologie. Práce se uzavírá informacemi o stanfordském a Milgramově experimentu. Práce ne poměrně nepřehledně strukturována.

Obsah

1.
Vnímání, představy
2.
Paměť
3.
Myšlení, učení
4.
Pozornost
5.
Řeč, jazyk, komunikace
6.
Představy a fantazie
7.
Humanistická psychologie, psychoanalýza
8.
Sociální psychologie
9.
Psychopatologie
10.
Duševní nemoci
11.
Stanfordský experiment, Milgramův experiment

Úryvek

"Kognitivní psychologie: zabývá se tou skupinou psychických procesů, která se účastní poznávání světa kolem nás, ale i toho, co se děje v nás samotných.. Lidský organismus pomocí nich získává informace (počitky, vjemy), uchovává si je (paměť, učení, představa) a zpracovává (myšlení spjaté s řečí).
Tento směr se rozvinul v polovině 60. let minulého století v USA. Na rozdíl od behaviorismu zdůrazňuje stále více vliv subjektivních faktorů na způsob zpracování informací.
VNÍMÁNÍ (percepce)
Nejjednodušší, primární poznávací schopnost, jež je založena na smyslovém zobrazení reality.
Vnímání je poznávání přítomnosti, je založeno na aktuálním kontaktu s poznávanými podněty.
Úvodní a základní adaptivní proces, vystupující v úzké souvislosti s předmětnou činností a pamětí.
Nejdůležitější funkcí je orientace v prostředí s následnou regulací chování jedince (adaptační funkce).
Podstatou vnímání je centrální zpracování senzorických dat (vstupních údajů) do smysluplných struktur (celků umožňujících subjektu účelnou předmětnou činnost).
Jde o přímé smyslové poznávání předmětů a jevů jako celku.

Zrakové centrum leží v týlním laloku.
Sluchové centrum leží v týlním laloku.
Chuťové centrum leží na rozhraní čelního a temenního laloku.
Čichové centrum leží v týlním laloku v blízkosti hipocampu.
Proces vnímání:
Podnět působí na smyslové orgány, ty vyvolávají podráždění nervové tkáně, vzniká vzruch, ten je veden dostředivými (aferentními) drahami do mozkových hemisfér a tam vyvolávají nějaký vjem. Odstředivými (eferentními) drahami dojde vzruch do příslušného orgánu.
- základní proces orientace v situaci
- realizuje se jím kontakt (interakce) jedince s prostředím
- schopnost přijímat vnější a vnitřní podněty (hlad, bolest, zima, teplo…)
Význam vnímání:
Vystupuje jako biologicky účelové modelování životního prostředí, vytváří druhově specifický obraz tohoto prostředí.
Jde o aktivní a výběrový proces odběru informací, který má zásadní význam pro život individua.
Slouží potřebě orientace v prostředí.
Individuální specifičnost vnímání, příklady:
- vrozená výbava organismu i smyslových orgánů
- temperament
- individuální způsob prožívání
Příklad: Chřestýš má mezi okem a nosním otvorem specifický smyslový orgán pro vnímání tepla, což mu umožňuje vnímat tělesné teplo zvířat, které se jen nepatrně odchaluje od teploty prostředí. Toto „třetí oko“ mu tím umožňuje noční lov.
Každý člověk zpracovává a interpretuje smyslově zprostředkované informace jiným způsobem. Zpracovávání vnímáním je závislé na minulé zkušenosti, vjemy jsou srovnávány s paměťovými představami.
Při vnímání se v rámci koordinace s ostatními poznávacími funkcemi uplatňují běžné kognitivní operace jako je analýza a syntéza, srovnávání, třídění i kategorizace.
Percepční cykly (kognitivní mapy):
Jsou to naše očekávání, která nás připravují na informace určitého druhu.
Kognitivní mapa umožňuje člověku orientaci v jeho životním prostředí a jeho životní praxi.
Zákony strukturující vnímání, příklady:
Gestaltistická psychologická škola: vznikla v 1. pol. 20. století a zabývala se vnímáním. Gestaltisté zdůrazňovali význam celku, který není pouhým souhrnem částí, ale představuje samostatnou specifickou strukturu.
Gestalt zákony:
1) zákon figury a pozadí
2) zákon blízkosti
3) zákon generalizace
4) zákon uzavřenosti
5) zákon dobrého tvaru
6) princip konstantnosti"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a nákres o rozsahu cca 1 strany. Důležité informace a orientační body textu jsou značeny tučně či podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27543
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse