Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vybrané evropské instrumenty ochrany sociálních a hospodářských práv - přednáška 11/12

Vybrané evropské instrumenty ochrany sociálních a hospodářských práv - přednáška 11/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška z oblasti práva zpracovává téma vybrané evropské instrumenty ochrany sociálních a hospodářský práv. Nejdříve autor vysvětluje, na čem závisí zajištění práv státu, poté objasňuje, v jaké režimu práv se ocitají členské státy Evropské unie. Uvádí vznik Evropské sociální charty, její působnost a protokoly, které ji tvoří. Následně porovnává rozdíly mezi Evropskou úmluvou a Evropskou sociální chartou. Závěr tvoří výčet argumentů pro přistoupení Evropské unii k Evropské úmluvě kontra k výčtu argumentů proti přistoupení. Předchozí přednášku naleznete zde Ochrana lidských práv podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - přednáška 10/12, následující Judikatura Ústavního soudu vztahující se ke komunitárnímu právu - přednáška 12/12.

Obsah

1.Podmínky zajištění práv státu
2.
Členské státy v trojím režimu lidských práv
3.
Evropská sociální charta
3.1
Vznik
3.2
Dodatkové protokoly
3.3
Věcná působnost
3.4
Osobní působnost
4.
Rozdíly mezi Evropskou úmluvou a Evropskou sociální chartou
5.
Evropská unie a ochrana lidských práv
6.
Argumenty pro přistoupení Evropské unii k Evropské úmluvě
7.
Argumenty proti přistoupení, problémy s přistoupením

Úryvek

"EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA
- právní nástroj vytvořený v rámci Rady Evropy
- mezinárodní smlouva otevřená k podpisu čl. státům Rady Evropy
- obsahuje katalog sociálních a hospodářských práv evropského standartu
- stejně jako v Evropské úmluvě – jedná se pouze o minimální standart – signatáři mají prostor pro to, aby zajistily a chránily i jiná práva a vyšší ochranou
- prošla řadou změn – novelizována, doplňována a revidována - důvody
- byla sjednána na začátku 60. let – ekonomický vývoj států
- v průběhu aplikace byly zjištěny určité nedostatky – zdokonalení tohoto instrumentu

- 18.10.1961 podepsána v Turíně, účinnost r. 1995
- 19 zásad, kterými by se měly signatářské státy řídit ve své sociální a hospodářské politice
- právo na práci, právo na spravedlivé pracovní podmínky, na bezpečné a zdravé pracovní podmínky, na spravedlivou odměnu za práci, právo organizovat se, právo na kolektivní vyjednávání, právo dětí a mladých osob na ochranu, právo zaměstnaných žen na ochranu, právo na poradenství při volbě povolání, právo na přípravu k výkonu povolání, právo na ochranu zdraví, právo na sociální zabezpečení, právo na sociální a lékařskou pomoc, právo na využívání služeb sociální péče, právo tělesně / duševně postižených osob na odbornou přípravu k výkonu povolání, rehabilitaci a profesní a sociální neintegraci, právo rodiny na sociální / právní a hospodářskou ochranu, právo matek a dětí na sociálně-hosp. ochranu, právo na výdělečnou činnost na území jiných smluvních stran, právo migrujících pracovníků a jejich rodin na ochrannou pomoc

5.5. 1988 ve Štrasburku přijat dodatkový protokol k Evropské sociální chartě – zvýšil počet chráněných práv
Protokol pozměňující 21.10.1991 v Turíně – neřešil otázky věcného působení charty, zaměřil se na kontrolní mechanismus – novelizoval ho při aplikaci charty

Další dodatkový protokol 9.11.1995 ve Štrasburku – vytvořil systém kolektivních stížností

1994 – byl vytvořen výbor pro ESCH
- vytvořil ve stejném roce nové ucelené znění charty
- Revidovaná evropská sociální charta – podpis 3.5.1996 Štrasburk
- vstoupila v platnost 1.července 1999 po uložení 5. ratifikační listiny
- část států jsou signatáři původní charty / část států přistoupilo k revidované evropské chartě
- bez ohledu na to zůstává zachována kontinuita s ESCH
- revidovaná přebírá modernější úpravu, ale žádná strana ji nemůže přijmout, aniž by se necítila vázána Evropskou sociální chartou
- katalog práv ESCH je taktéž zachován, i když stát přistoupil k Revidované ESCH (tam ale jsou další ustanovení)
- je podstatné to, že některá ustanovení jsou vnímána jako přímo vynutitelná ustanovení, některá jako ustanovení programového charakteru – která stanovují pouze cíle = ustanovení s omezenými právními účinky (pouze cíle pro státy)
- 1. část – věnována programovým ustanovením"

Poznámka

Text je psán v heslech a odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19424
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse