Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vybrané komunitární politiky EU a jejich vztah k obdobným politikám ČR - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 14/19

Vybrané komunitární politiky EU a jejich vztah k obdobným politikám ČR - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 14/19

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky popisuje cíle, priority, subjekty či nástroje vybraných politik převážně na úrovni Evropské unie, ale také v obecné rovině (zejména v oddílu o sociální politice), a poté se přesunuje k jejich českým protějškům. Nakonec jsou představeny evropské komunitární programy usilující o rozvoj členských zemí. Předchozí část série naleznete zde Lokální a globální veřejné politiky - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 13/19 a následující zde Podstata rozhodování a řízení ve veřejném sektoru - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 15/19.

Obsah

1.
Sociální politika
1.1.
Vymezení, cíle, funkce
1.2.
Principy uvažování v sociální politice
1.3.
Aktéři sociální politiky
1.4.
Nástroje sociální politiky
1.5.
Programy sociální politiky v ČR
2.
Politika ochrany životního prostředí
2.1.
Vymezení
2.2.
Principy environmentální politiky
2.3.
Hlavní instituce
2.4.
Financování
2.5.
Politika ochrany životního prostředí v ČR
2.5.1.
Státní politika životního prostředí ČR 2004–2010
2.5.2.
Operační program Životní prostředí na léta 2007–2013
3.
Průmyslová politika
3.1.
Cíle, priority, subjekty
3.2.
Průmyslová politika ČR
3.2.1.
Cíle
3.2.2.
Subjekty
3.2.3.
Nástroje
4.
Energetická politika
4.1.
Vymezení, instituce
4.2.
Cíle, hlavní priority
4.3.
Energetická politika ČR
4.3.1.
Vize Státní energetické koncepce
4.3.2.
Cíle Státní energetické koncepce
5.
Politika na podporu výzkumu a technologického vývoje
5.1.
Vymezení
5.2.
RP7, instituce
5.3.
Politika na podporu výzkumu a technologického rozvoje ČR
5.3.1.
Aktéři
5.3.2.
Cíle
5.3.3.
Nástroje
5.3.4.
Dlouhodobé základní směry výzkumu v ČR
6.
Politika na ochranu spotřebitele
6.1.
Vymezení, cíle
6.2.
Institucionální zabezpečení
6.3.
Priority
7.
Regionální a strukturální politika
7.1.
Vymezení
7.2.
Cíle regionální politiky na léta 2007–2013
7.3.
Nástroje regionální politiky EU
7.4.
Regionální politika ČR
7.4.1.
Cíle, prioritní oblasti
7.4.2.
Nástroje
8.
Komunitární programy jako nástroj rozvoje členských zemí EU
8.1.
Komunitární programy
8.2.
Oblasti financované z komunitárních programů
8.3.
Příklady projektů

Úryvek

"VYBRANÉ KOMUNITÁRNÍ POLITIKY EU A JEJICH VZTAH K OBDOBNÝM POLITIKÁM ČR

Sociální politika. Politika ochrany životního prostředí. Průmyslová politika. Energetická politika. Politika na podporu výzkumu a technologického vývoje. Politika na ochranu spotřebitele. Regionální strukturální politika. Komunitární programy jako nástroj rozvoje členských zemí.

SOCIÁLNÍ POLITIKA
Politika – činnost směřující k prosazení hodnot, idejí, ale i konkrétních opatření, která mají ovlivnit či změnit současnou realitu.

Sociální politika – soubor aktivit, které cíleně směřují ke zlepšení základních životních podmínek obyvatel jako celku, k zabezpečení a udržení sociální suverenity a bezpečí a k omezování sociální závislosti a ohrožení. Sociální politika je zakotvena v Římské smlouvě.

Cíle sociální politiky: podpora zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek, sociální ochrana, sociální dialog, rozvoje pracovních sil s ohledem na trvale vysokou úroveň zaměstnanosti a boj proti vylučování z trhu práce.

Sociální politika plní řadu funkcí:
- funkce ochranná – nejstarší funkce, jde o řešení již vzniklých sociálních událostí a zmírnění či odstranění jejich důsledků. Realizace této funkce chrání nejen jednotlivce před chudobou a sociálním vyloučením, ale i celou společnost před masovým výskytem těchto nepříznivých jevů.
- funkce rozdělovací a přerozdělovací – nejvýznamnější funkce, nejde jen o finanční přerozdělování, ale také rozdělování šancí a začleňování jedinců do společnosti. Jednotlivé státy se liší v míře uplatnění této funkce.
- funkce homogenizační – znamená směřování k určitému příjmovému vyrovnání, odstraňování neodůvodněných rozdílů ve společnosti. Nástrojem prosazování této funkce může být např. sociální pomoc skupinám s nejnižšími příjmy.
- funkce stimulační – snaha ovlivnit sociální procesy žádoucím směrem. Může se projevit přímým ovlivněním lidského potenciálu společnosti (důraz na vzdělávání, zdravotnictví), ale také např. stimulací poptávky zvyšováním peněžních příjmů pomocí sociálních dávek nízkopříjmových skupinám obyvatel apod.
- funkce preventivní – snaha zabránit vzniku nepříznivých životních situací a odstraňovat jejich příčiny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26153
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse