Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybrané národní politiky České republiky 1/2

Vybrané národní politiky České republiky 1/2


Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce přehledným a uceleným způsobem seznamuje s charakteristikami, subjekty, cíli, nástroji a legislativními nástroji vybraných národních politik České republiky. Následující část práce naleznete zde Vybrané národní politiky České republiky 2/2.

Obsah

1.
Inovační politika
1.1.
Vymezení
1.2.
Důraz inovační politiky
1.3.
Subjekty inovační politiky
1.4.
Nástroje inovační politiky
2.
Státní informační a komunikační politika
2.1.
Vymezení
2.2.
Cíle
2.3.
Subjekty státní informační a komunikační politiky
2.4.
Nástroje
2.5.
Legislativní nástroje
3.
Hospodářská politika
3.1.
Vymezení
3.2.
Typologie hospodářské politiky
3.3.
Cíle
3.4.
Subjekty
3.5.
Nástroje
3.6.
Legislativní nástroje
4.
Průmyslová politika
4.1.
Vymezení
4.2.
Cíle
4.3.
Subjekty
4.4.
Nástroje
4.5.
Legislativní nástroje
5.
Energetická politika
5.1.
Vymezení
5.2.
Cíle
5.3.
Subjekty
5.4.
Nástroje
5.5.
Legislativní nástroje
6.
Proexportní politika
6.1.
Vymezení
6.2.
Slabiny
6.3.
Cíle
6.4.
Subjekty
6.5.
Nástroje
6.6.
Legislativní nástroje
7.
Dopravní politika
7.1.
Vymezení
7.2.
Cíle
7.3.
Subjekty
7.4.
Nástroje
7.5.
Legislativní nástroje
8.
Zemědělská politika
8.1.
Vymezení
8.2.
Cíle
8.3.
Subjekty
8.4.
Nástroje
8.5.
Legislativní nástroje
9.
Shrnutí

Úryvek

"Vybrané národní politiky české republiky I

Inovační politika a státní informační a komunikační politika
Inovační politika
Vymezení inovační politiky
Inovace hrají zásadní roli v probíhajícím ekonomickém, politickém a sociálním vývoji zemí. Na přelomu milénia se inovace stává základním prvkem světové ekonomiky. Vlády, v jejichž zájmu je dlouhodobý rozvoj národní ekonomické prosperity, věnují inovační politice trvalou a soustavnou pozornost.

Inovační politika v sobě zahrnuje i politiku výzkumu a vývoje, ale dotahuje ji až do spojení s praxí a podniky, a dále až k prodeji výsledků výzkumu a vývoje.

EU chápe inovaci jako: „Obnovu a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“

Důraz inovační politiky
EU klade důraz mimo jiné na:
• konkurenceschopnost
• informační společnost
• vzájemné propojení vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací
• sociální kohezi
• vytváření evropské inovační infrastruktury, kterou tvoří systém vztahů mezi jednotlivými výzkumnými, vývojovými, výrobními, obchodními a dalšími specializovanými subjekty, charakterizovaný jejich vzájemnou spoluprací s cílem komercionalizovat výsledky výzkumu – od analýzy, legislativy, přes výzkum po technologický transfer, finální výrobu a marketing
• vytváření příznivého prostředí pro zakládání a rozvoj inovativních podniků, zejména malých a středních

Subjekty inovační politiky
Subjekty inovační politiky jsou především:
• orgány EU, především Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament
• vláda ČR, ministerstva, parlament, kraje, obce, Úřad průmyslového vlastnictví
• agrární komora, Komora patentových zástupců, Hospodářská komora ČR, banky
• asociace inovačního podnikání ČR, CzechInvest, Česká asociace rozvojových agentur, Grantová agentura ČR, Společnost vědeckotechnických parků, Společnost pro podporu transferu technologií;
• mezinárodní inovační centrum, Technology Innovation Information
• podnikatelské subjekty a jejich pracoviště výzkumu a vývoje
• zákazníci, klienti, spotřebitelská veřejnost (vytvářejí podněty, spotřebitelskou a tržní objednávku i zpětnou vazbu v inovačním podnikání)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse