Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybrané národní politiky české republiky 2/2

Vybrané národní politiky české republiky 2/2


Kategorie: Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce přehledným a uceleným způsobem seznamuje s charakteristikami, subjekty, cíli, nástroji a legislativními nástroji vybraných národních politik České republiky. Předchozí část práce naleznete zde Vybrané národní politiky České republiky 1/2.

Obsah

1.
Sociální politika
1.1.
Náplň sociální politiky obecně
1.2.
Lisabonská strategie a sociální politika
1.3.
Dělení sociální politiky
1.4.
Cíle a priority sociální politiky
1.5.
Subjekty a nástroje politiky zaměstnanosti
1.5.1.
Politika zaměstnanosti
1.5.2.
Sociální zabezpečení
1.5.3.
Populační a rodinná politika
1.5.4.
Zdravotní politika
1.5.5.
Bytová politika
1.5.6.
Vzdělávací politika
2.
Politika regionálního rozvoje
2.1.
Vymezení
2.2.
Cíle politiky regionálního rozvoje
2.3.
Klíčová odvětví politiky regionálního rozvoje
2.4.
Subjekty
2.5.
Nástroje
2.6.
Legislativní nástroje
3.
Environmentální politika
3.1.
Vymezení
3.2.
Cíle environmentální politiky
3.3.
Subjekty
3.4.
Nástroje
3.5.
Legislativní nástroje
4.
Kulturní politika
4.1.
Vymezení
4.2.
Cíle
4.3.
Subjekty
4.4.
Nástroje
5.
Zahraniční politika
5.1.
Vymezení
5.2.
Cíle
5.3.
Subjekty
5.4.
Nástroje
5.5.
Legislativní nástroje
6.
Shrnutí

Úryvek

"Vybrané národní politiky České republiky II

Sociální politika
Náplň sociální politiky obecně
Od sociální politiky se očekává, že poskytne předpoklady, podmínky, impulsy a motivaci pro rozvoj každého jedince a tím i prosperity celé společnosti. Sociální politika rozvíjí a kultivuje životní podmínky člověka, jeho osobnost a kvalitu jeho života. Proto je zaměřena na tzv. sociální kapitál.

Skutečnost, že sociální realita je složitá, že je různě chápána a interpretována, že je obtížné ji postihnout, se stává příčinou toho, že neexistuje jednoznačná definice sociální politiky. Dokonce existuje určitá libovůle v jejím chápání, a to jak v teorii, tak i v praxi.

Lisabonská strategie a sociální politika
Pro sociální politiku ČR je v době plnoprávného začlenění do EU klíčovým kontextem realizace Lisabonské strategie EU, především v úsilí o zvyšování zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpory vzdělávání a sociálního začleňování. Koncepce sociální politiky na léta 2004-2006 předpokládá odklon od dosud převažujícího soustředění na záchrannou funkci sociální politiky směrem k funkci pojišťující proti nepříznivým dopadům sociálních událostí a k funkci povzbuzující a rozvíjející lidský potenciál. Jde o odklon od záchranné sociální sítě ke strategii zajištění rovnosti příležitostí a dlouhodobých sociálních investic. Tím zároveň sleduje i opuštění resortního pojetí sociální politiky a hlásí se k sociální politice široké a perspektivně pojímané.

Česká republika je sociálním státem, tzn., že do ústavy, zákonů, do vědomí a postojů lidí, do činnosti institucí a praktické politiky se promítá zásada, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců samotných či jejich rodin, nýbrž i věcí veřejnou. Každému z občanů se proto dostává určitého uznaného minima podpory a pomoci v různých životních situacích, které jej či jeho rodinu ohrožují, v podobě veřejných sociálních služeb. Stát přitom plní funkci iniciátora, regulátora a koordinátora těchto služeb, na jejichž poskytování a financování se spolu s ním podílejí i instituce místní a regionální veřejné správy, občanského sektoru a trhu.

Dělení sociální politiky
Sociální politiku lze rozdělit na několik dílčích oblastí, jimiž jsou především politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení, populační a rodinná politika, zdravotní politika, bytová politika a vzdělávací politika.

Cíle a priority sociální politiky
Hlavní cíle a priority české sociální politiky:
• aktivní podíl sociální politiky na vytváření a udržování soudržné sociální struktury společnosti
• realizace důchodové reformy na základě shody rozhodujících politických sil, založená na povinném důchodovém pojištění (1. pilíř), na zaměstnaneckém dobrovolném připojištění (2. pilíř) a na individuálním dobrovolném důchodovém připojištění (3. pilíř)
• ve střednědobém výhledu zaměření na stagnaci míry nezaměstnanosti a vytvoření předpokladů pro její postupné snižování
• odstraňování všech forem diskriminace na trhu práce
• iniciování, přijetí a realizace nové populační politiky státu, reagující na měnící se demografické, ekonomické a společenské podmínky
• podpora rodiny s nově koncipovanou rodinnou politikou
• řízená imigrační politika s cílem zmírnit negativní důsledky demografického stárnutí obyvatelstva a nerovnováhy trhu práce
• systematická podpora výzkumu a vývoje identifikujícího zrající sociální problémy a koncipujícího sociální politiku
• trvalé vyrovnávání úrovně ochrany základních sociálních práv v ČR se standardní úrovní států EU"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26265
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse