Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vybrané poruchy osobnosti a chování

Vybrané poruchy osobnosti a chování

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá poruchami osobnosti a chování. Formou souvislého textu členěného do několika odstavců jsou představeny tyto poruchy chování a osobnosti: disociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti impulzivní, emočně nestabilní porucha osobnosti hraniční a závislá porucha osobnosti. Práce je psána formou otázek. Jako odpověď je vždy uvedena obecná charakteristika jednotlivých poruch, jejich vývojový průběh a sociokulturní vliv, včetně faktorů a etiologie. Zmíněny jsou také nežádoucí dopady jedinců s poruchou osobnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jaké jsou obecné charakteristiky poruch osobnosti?
3.
Chování lidí s poruchami osobnosti
4.
Jakou charakteristikou je determinována disociální porucha osobnosti?
5.
Jaké typy emočně nestabilní poruchy osobnosti rozlišujeme a jak jsou charakterizovány?
6.
Závislá porucha osobnosti
7.
Jaké rozlišujeme základní faktory mající vliv na vznik poruch osobnosti?
8.
Další významné faktory, které se v interakci s endogenními vlivy podílí na vzniku poruch osobnosti
9.
Jak lze posuzovat poruchy osobnosti z vývojového hlediska?
10.
Etiologie sociálně patologických jevů a chování
11.
Jaké jsou nežádoucí dopady chování jednotlivců s poruchou osobnosti?
12.
Závěr

Úryvek

"Jaké jsou obecné charakteristiky poruch osobnosti? Lze s jistotou říci, že člověk je biopsychosociálním komplexem. Žádnou z těchto složek lidské osobnosti nelze opomenout, je nutné jejich vnímání jako provázaného funkčního systému. Porušením normality jedné, nebo i více částí tohoto systému zakládá předpoklad, že takový jedinec bude mít tendenci chovat se jiným způsobem, než určují společenské normy. Vágnerová (2004, s. 511) říká, že osobnost člověka funguje jako integrovaný celek, který je individuálně typický a ve svých charakteristických rysech i relativně stabilní. Osobnost určuje, jak se určitý jedinec bude v různých situacích projevovat, jak bude reagovat na jednotlivé podněty. Tato definice platí i tehdy, když se některé rysy osobnosti více či méně liší od normy: jsou nápadné a akcentované, nebo naopak velmi málo vyjádřené či téměř nerozvinuté. Výsledkem je i v tomto případě individuálně typický a relativně stabilní celek. Vágnerová (2004, s. 70) říká, že osobnost lze definovat jako duševní celek, charakteristický: vnitřní jednotou a strukturovaností jeho dílčích složek; individuální specifičností, odlišností od jiných osobností; vývojovou kontinuitou, tj. relativní stálostí konstelace psychických vlastností v průběhu vývoje.
Jedinci s poruchami osobnosti jsou podle Češkové (2006, s. 255) prezentovány extrémně vystupňovanými povahovými a charakterovými rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace. Maladaptivní postoje a chování se projevují v široké oblasti osobních a sociálních situací, vedou k pocitům osobní nepohody a mají negativní vliv na pracovní a společenské fungování (trpí okolí nebo postižený). I když se jedná o trvalou povahovou odchylku od normy, podléhá porucha osobnosti určité dynamice. Počátky lze vystopovat v dětství, některé projevy se stárnutím zmírňují - agresivita, disociální projevy, některé zvýrazňují - paranoidita, deprese, dekompenzace.
Chování lidí s poruchami osobnosti bývá podle Vágnerové (2004, s. 518) generalizovaně maladaptivní, to znamená, že nerespektuje běžné sociální normy a z hlediska společnosti se jeví jako nápadně rušivé, či dokonce nepřijatelné. Obecně lze říci, že tito jedinci se nechovají tak, jak by bylo možné vzhledem k okolnostem očekávat, ale podle toho, jak situaci sami hodnotí, což často bývá nějak zkreslené.
U všech uvažovaných typů poruch osobnosti jsou dány odlišnostmi ve způsobu emočního prožívání, uvažování a tedy i celkové posouzení dané konkrétní situace a výsledného chování. Poruchy osobnosti se podle Nývltové (2009, s. 169) liší od ostatních psychických poruch. U ostatních psychických poruch dochází prioritně k negativním změnám v psychických procesech (emočních a kognitivních), zatímco poruchy osobnosti se prioritně vyznačují neobvyklými vzorci chování, které bývají podmíněny neobvyklými osobnostními vlastnostmi (povahovými rysy). Vzhledem k tomu, že osobnostní vlastnosti bývají trvalé nebo se mění jen velmi pomalu, bývají trvalejšího rázu i poruchy osobnosti. Neobvyklé osobnostní vlastnosti se mohou týkat kterékoliv osobnostní struktury (motivace, temperamentu, charakteru i seberegulačních vlastností)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18753
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse