Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Východiska sociální politiky - přednáška 2/5

Východiska sociální politiky - přednáška 2/5


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato přednáška se zabývá východisky sociální politiky a základními pojmy, se kterými pracuje. Věnuje se také popisu aktivní a pasivní sociální politiky, postavení státu v ní a rysům současné sociální situace v Evropě. Poslední část ukazuje, jaký vztah má sociální politika s ostatními vědami. Předchozí přednáška se nachází zde Sociální politika - přednáška 1/5 a následující zde Welfare state - přednáška 3/5.

Obsah

1.
Východiska sociální politiky
2.
Definice sociální politiky
3.
Pojem sociální a jeho aspekty
4.
Sociální správa
5.
Sociální bezpečnost
6.
Sociální zabezpečení
7.
Social welfare
8.
Sociální ochrana
9.
Záchranná sociální síť
10.
Životní minimum
11.
Aktivní sociální politika (SP)
12.
Pasivní SP
13.
Stát jako nositel a garant sociálního
14.
SP jako věda a praxe
15.
Sociální filozofie
16.
Ekonomie
17.
Právní vědy
18.
Politické vědy
19.
Demografie
20.
Sociologie
21.
Vznik moderní SP
22.
Stav SP dnes
23.
Rysy současné sociální situace evropské společnost

Úryvek

"Sociální ochrana
- = systematické úsilí veřejnoprávních subjektů o zajištění důstojného života, práce
- zahrnuje:
o soc. bezpečnost, soc,. zabezpečení a social welfare
o + navíc zahrnuje prevenci soc. událostí
- sociální událost = obtížná životní situace
- prevence vyjadřuje aktivní přístup k SP: neřešit jen existující nepříznivé soc. události, ale předcházet jim
- soc. ochrana má složky:
o preventivní – dělí se na:
- obecnou = určenou věcně (př. délka pracovní doby)
- adresnou = určenou konkrétně
o terapeutickou (zpravidla individuální)
o rehabilitační (integrační a reintegrační – má přispět k integraci do společnosti)
- př. v oblasti práce:
o obecná prevence - projevuje se př. zákazem práce nad 8 hodin denně
o adresná prevence – př. zákazy při zaměstnávání mladistvých a těhotných žen, předpis (a kontrola) používání ochranných pracovních pomůcek v určitých provozech či při určité práci
o terapeutická složka – př. léčba vzniklých následků při poškození zdraví
o rehabilitační složka – př. následná příprava k tomu, aby se poškozený mohl vrátit zpět do pracovního procesu.

Záchranná sociální síť
- = poslední a minimální nástroj SP pro zajištění důstojného žití
- nejmladší pojem: zaveden v 80. letech v souvislosti s ek. reformami v Latinské Americe a Asii
- účelem sítě: zajistit, aby občan vlivem podstatných ek. změn neklesl ve svých životních podmínkách pod úroveň existenčního nebo sociálního minima
- poslání záchranné sítě: zajistit min. hranici životních potřeb (existenční a sociální)
- představuje realizaci liberální představy, která vychází z max. odpovědnosti jedince za vlastní životní podmínky

Životní minimum
- min. společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění základních životních potřeb jedince na skromné úrovni
- celková částka ž.m. závisí na počtu osob žijících v domácnosti
- částka ž.m. pro každého jedince závisí na jeho věku
- 2 hladiny životního minima:
o existenční minimum
- = hranice peněžních příjmů k zajištění životních potřeb na úrovni přežití
- = soubor statků a služeb, při jejichž neuspokojování by došlo k ohrožení života a zdraví občan
- cca polovina celkového průměrného čistého příjmu na osobu
o sociální minimum
- je vyšší než existenční minimum
- cca na úrovni 2/3 celkového průměrného čistého příjmu na osobu
- vyjadřuje minimální přijatelnou společenskou úroveň (dolní hranici pásma všeobecně přijatelného životního standardu)
- tvoří horní hranici pásma chudoby..."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21458
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse