Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchova a školství ve starověkém Řecku

Výchova a školství ve starověkém Řecku


Kategorie: Historie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o výchově a typech škol ve starověkém Řecku. Nejdříve stručně seznamuje se dvěma modely systému škol - spartským a athénským. Poté postihuje celý vývoj školství na celém území Řecka. Následuje zevrubný popis a srovnání výchovy a vzdělávání dítěte od narození až po dospělost ve Spartě i v Athénách.

Obsah

1.
Typy školství - spartský a athénský
2.
Školství a výchova ve starověkém Řecku
3.
Sparta – výchova a škola
4.
Athény – výchova a škola
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"III. Sparta – výchova a škola

Snaha udržet si otěže státu pevně v rukou a také snaha hrát stále větší úlohu v řeckých dějinách nutila spartskou menšinu k neustálému zvětšování tlaku na své obyvatelstvo, což vedlo k častým povstáním, zejména Heliotů. Způsob života plnoprávných Sparťanů tím dostal zhruba roku 600 př.n.l. podobu, zavedou legendárním spartským zákonodárcem, slavným Lyúrgosem. Celý život Sparťanů byl zaměřen na válku.

Výchovu ve Spartě řídil stát. Sparta potřebovala jen silné a zdravé občany. Slabé či zmrzačené narozené děti byly pohazovány v pohoří Táygetos, kde poskytly potravu divoké zvěři. O tomto nerozhodovali rodiče, ale rada starších, zvaná gerúsiá, které museli rodiče narozené dítě předvést.

Rozdíl od Athén byl také v tom, že chůvy ve Spartě nezavinovaly nemluvňata do plenek. Již od nejútlejšího věku byla výchova ve Spartě velmi tvrdá. Chlapci přicházeli v sedmémroce svého věk do škol, kdy byli rodičům odebráni a vychováváni v přísné kázni společně pod státním dohledem v družinách, zvaných „agelai“, kde byli rozděleni podle věku. Zde se učili čtení, psaní a hlavně rozličným válečným disciplínám. Ve škole se hodnotila hlavně stručnost vyjadřování, dodnes známa jako lakoničnost – stručnost, pádnost. Pro spartské školství byla typická výchova k samostatnosti. Učili se také skromnosti v jídle i pití,, v oděvu i bydlení. Oblékali se jediným hrubým kusem oděvu, chodili prostovlasí a bosi. Výuka ve škole byla zaměřena na běh, skok daleký, zápolení, vrhání disku a oštěpu, učili se dále čtení (aby se vyznali v mapách), psaní (aby mohli zapsat svoji pozici v boji či válečném tažení, hudbě, zpěvu, tanci a memorovali homérské básně a státní zákony.

Od dvanácti let se jejich výchova stávala ještě tvrdší. Strava byla ještě chudší, ale mohli si přilepšit drobnými krádežemi, které bylo tolerováno. Když byl dotyčný přistižen, čekal ho tvrdý trest, v opačném případě byl pochválen. Takto se nevědomky cvičili v obratnosti a chytrosti. Častým cvičením v přírodě se zvyšovala jejich otužilost, nenáročnost v oblékání i jídle.

Po patnáctém roce věku spali jen pod širým nebem, na holém rákosí, které si museli sami opatřit na březích Erótu, ve kterém se koupelemi otužovali. Teprve ve třiceti letech se spartský muž stával plnoplatným občanem a mohl založit rodinu, po složení nejrůznějších zkoušek a fyzického strádání po bičování důtkami. Při tomto nesměli projevit bolest. Cílem výchovy spartských hochů bylo vypěstovat v nich zejména úctu ke stáří a oddanost státu. Sparťan byl bojeschopným mužem až do šedesáti let svého věku. Ve dvaceti letech se stali vojáky.

Dívky byly ponechávány i po sedmém roce věku doma, zúčastnily se však výchovy taneční a gymnastické, dokonce spolu s jinochy závodily. Duševní a tělesné výchově dívek věnovala Sparta velkou pozornost. Ženy a dívky po odchodu mužů na válečná tažení měly na svých bedrech chod nejen své domácnosti a domu, ale i chod státu jako takového. V případě nouze musely umět svůj stát i dům ubránit před nepřítelem i helióty. Vedle branného důvodu zde však byl i důvod eugenický. Při tak malém počtu svobodného obyvatelstva, který ve Spartě byl, se bral velký zřetel na její úlohu rodičky ve státě – silná žena rovná se silný a zdravý potomek. Cvičily se ve všech částech pětiboje, v tanci, míčových hrách a různých skocích."

Poznámka

Práce je částečně kompilační a obsahuje pravopisné chyby, např. Solónovi zákony. Práce z Univerzity Jana Amose Komenského v Praze.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20704
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse