Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vychovatel v pojetí J. J. Rousseaua

Vychovatel v pojetí J. J. Rousseaua

Kategorie: Filozofie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ročníková práce zobrazuje postavu, cíle a metody vychovatele z díla Jeana Jacquesa Rousseaua Emil čili o výchově. První část srovnává Rousseauovo pojetí výchovy s přístupy vybraných významných myslitelů a stopuje jeho vliv v dílech dalších autorů. Následující pasáž přibližuje osobnost, zásady a postupy vychovatele vystupujícího v Emilovi, jimž je poté dáno širší pozadí v podobě objasnění cílů, metod a prostředků výchovy dle Rousseaua. Zvláštní pozornost je v práci věnována výchově a vzdělávání hrou, ale také snaze vychovatele najít svému svěřenci vhodnou ženu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojetí výchovy J. J. Rousseaua ve srovnání s ostatními autory
3.
Osobnost vychovatele
4.
Práce vychovatele
4.1.
Cíle výchovy
4.2.
Metody a prostředky výchovy Emila
4.3.
Výchova a vzdělávání hrou
4.4.
Hledání ženy
5.
Závěr

Úryvek

"2. Výchova Jeana Jacquea Rousseaua versus ostatní autoři
Jean Jacques Rousseau pro 18. století důležitý a opěvovaný jako v době 17. století Jan Ámos Komenský. Jeho styl výchovy svými prvky ukazuje na romantismus a návraty k přirozenosti. Pokud jde o Rousseauovu inspiraci, tak Cipro (1984) uvádí, že Rousseau obdivoval Platónovo dílo Politeia, jež považoval za nejkrásnější pojednání o výchově, které bylo kdy napsané. Cipro (1984) ve své knize píše o společné myšlence, kterou má Rousseau s mnoha autory. Už s Komenským sdílel názor na odstranění násilí z výchovy a zaměření se na potřeby dítěte v závislosti na jeho vývoji. Podobnou cestu nalézá i John Locke (1906), ten svoji výchovu soustřeďuje na mladého šlechtice. Cipro ve své knize (1984) zmiňuje Rousseauovo uznání Diderotovi, kde si ho cení pro budoucnost stejně jako Platóna či Aristotela. V názoru s Rousseauem se rozchází Hebetius. Jak píše Cipro (1984), Hebetius nesouhlasí s jeho negativní výchovou a s odsouváním knih až ke dvanáctému roku.
Rousseau ovlivnil i řadu dalších autorů ať už kladně, či záporně. Cipro (1984) uvádí příklad. Herbert Spencer byl jím ovlivněn skrze Johanna Heidricha Pestalozziho. Sám Spencer však Rousseaua odmítá, je možné, že jeho díla však ani nečetl. V mnoha aspektech výchovy, Dle Cipra (1984), s ním však sympatizuje Lev Nikolajevič Tolstoj. Tolstoj je považován za Rousseaua 19. století pro to, jak hájil dětství a jeho svobodu. Rozcházejí se však v názoru, pro které děti je výchova určena. Rousseauova výchova se orientuje na vyšší společnost, zatím co Tolstoj na volnost vesnických dětí.
V Ciprovy (1984) nacházíme zmínku, že opačný vliv měl na Alexandra Ivanoviče Gercena, který byl jako dítě vychován jako Emil v Rousseauově knize a proto tento způsob odmítá. Sympatizoval s ním sice v lásce k přírodě, ale nešlo jen o romantické opojení jí. Rousseau, jak tvrdí Cipro (1984) stejně jako Naděžda Konstatinovna Krupská zastává v první polovině 18. a počátku 19. století ideu o nutnosti spojení práce s rozumovým rozvojem v lidovém vzdělání. Ohlas nalézá i ve Francii, Švýcarsku a Německu. Jak napsal Otakar Kádner (1981) jeho dílo je utopií, kterou nelze uskutečnit. Tento systém je nákladný z hlediska finančního i časového. Kádnerovi se ani nezamlouvá Rousseauv názor na ženu. Avšak s podivem hledí, jak toto dílo a výchova v ní má vliv na další generace a jak dílo pomohlo zbavit se zažitých špatných řádů ve školách. Rousseau je autorem zmiňovaným v minulosti i dnes na prvních příčkách mezi světovými pedagogy. Bude i nadále inspirovat či odrazovat další autory, pedagogy i vychovatele.

3. Osobnost vychovatele
Nacházíme se ve Francii 18. století a vychovatel, o kterém píše Rousseau (1907), je tu už dávno předtím, než se Emil narodí. Již od počátku hlídá, aby měl Emil vše podle jeho zásad výchovy. Pro dobrého vychovatele by nemělo být vychovávání Emila jen prací. Sám vychovatel musí být vychován dobře, tvrdí Rousseau (1907), nejlépe přímo pro svého budoucího chovance. Rousseau (1907) uvádí, že vychovatel by měl být člověkem, který se nedá zaprodat. Vychovatel by měl být dostatečně mladý, aby měl k Emilovi blízko, ale zároveň měl dostatek rozumu. Pokud je vychovatel dobrý a vede svého svěřence od narození po dospělost, kdy se o sebe dokáže starat sám, pak může dobře vychovat jen jednoho člověka. Pokud by chovanců vychovával více, nebyla by již výchova úplná, či by byl nepřiměřený věk."

Poznámka

Zpracováno jako ročníková práce z oboru Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22952
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse