Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Výchovný význam her - vypracovaná otázka ke zkoušce 4/5

Výchovný význam her - vypracovaná otázka ke zkoušce 4/5

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka se zabývá výchovným významem hry. Autor nejdříve představuje definice her a jejich atributy. Zdůrazňuje hru jako významný prostředek a předpoklad pro tvořivý život. Práce dále nabízí rozdělení her z psychologického a pedagogického hlediska. Krátce informuje funkcích a druzích hraček. Předchozí otázku naleznete zde Oblasti volného času důležité pro současného mladého člověka - vypracovaná otázka ke zkoušce 3/5 a následující zde Pojetí, typy a principy pedagogiky volného času - vypracovaná otázka ke zkoušce 5/5.

Obsah

1.
Definice hry
2.
Význam hry
3.
Druhy her a jejich vývoj v životě dítěte
4.
Rozdělení her z psychologického hlediska
4.1
Hry tvořivé
4.2
Hry s pravidly
5.
Rozdělení her z pedagogického hlediska
5.1
Funkční hry
5.2
Manipulační hry
5.3
Konstruktivní hry
5.4
Receptivní hry
5.5
Senzorické hry
5.6
Slovní hry
5.7
Rytmicko - hudební hry
5.8
Dramatické hry
5.9
Psychomotorické hry
5.10
Úlohové hry
6.
Rozdělení her na základě počtu hráčů
6.1
Hry individuální
6.2
Hry skupinové
7.
Podmínky pro hru
8.
Hračka
8.1
Klasifikace hračky
8.2
Druhy hraček

Úryvek

"Hra je:
• Zábava a poučení – každá hra, která je dobře vedená,může udělat i z nejnudnější činnosti činnost zábavnou a radostnou
• Vystupování v rolích – pomocí hry si dítě může vyzkoušet role, ve kterých se ještě nepohybovalo a zároveň je tyto zkoušené role připravují na budoucí život
• Prožívání – jedinec se po vstupu do hry stává aktivním tvůrcem, musí přijímat daná pravidla, je odkázán na své schopnosti, učí se překonávat překážky aj.; tyto nabyté zkušenosti pak využívá v dospělosti
• Smyslem – v předškolním věku je hra jedinou činností, která vede k harmonickému rozvoji dětské osobnosti, je to přirozená činnost
• Simulace – každá hra je simulací, kdy se vytváří určitý model, jenž ve hře představuje reálnou skutečnost; něco předstírá či napodobuje
• Poznání a sebepoznání – při hře, ve které jsou děti bezprostřední a spontánní, poznává dobrý pedagog či vychovatel osobnost dítěte (projevy chování v určitých situacích, schopnosti, dovednosti, silné×slabé stránky, zájmy, komunikaci, vztahy k ostatním dětem aj.); důležité je sledovat průběh hry, ne hodnotit ji pouze na základě výsledků
• Mravní výzva – dítě se učí dodržovat pravidla a pokud dojde k jejich porušení, učí se přijímat trest (např. vyloučení ze skupiny); zde můžeme sledovat chování dítěte v reálném životě a při hře
• Svoboda i řád – hra omezuje, vybízí i láká; omezen je např. herní prostor nebo počet účastníků, omezují i daná pravidla; dítě se svobodně rozhodne, např. zda do hry vstoupí apod. Pokud je tato zásada svobodné volby porušena, ocitáme se ve světě příkazů a nařízení - hra tímto ztrácí smysl

Druhy her a jejich vývoj v životě dítěte
• Vývoj dítěte po narození je ovlivňován třemi druhy činitelů:
• vnitřní vrozené předpoklady,, které podmiňují jak procesy zrání, tak i procesy učení
• vlastní aktivity dítěte, kterými se uskutečňují i různé způsoby jeho učení
• soubor životních podmínek, které různým způsobem ovlivňují chování dítěte a jeho učení
• Funkční hra – už od kojeneckého období si dítě hraje s vlastním tělem. Kope nohama, rukama uchopuje předměty, brouká si. Tím získává poznatky o svém těle, které se učí ovládat.
• Pohybová hra – když už má dítě schopnost ovládat své pohyby, pouští se do her, které vyžadují stále složitější úkony. Např. běhání, skákání a později i hra s míčem a jízda na kole. Zde se mohou objevovat hry, které jsou již spojeny s jednoduchými pravidly.
• Konstrukční hry – tyto hry vycházejí z her funkčních, kdy dítě náhodně vytvoří nějaké ,,dílo“, které si samo svévolně pojmenuje (např. různě poskládané kameny jsou pro něj domečkem). Dítě si postupně začíná hrát cíleně a záměrně manipuluje s předměty, které mu připomínají realitu.
• Hraní role – neboli hra symbolická se rozvíjí spolu s rozvojem řeči. Dítě přejímá určitou roli (např. matky, otce, prodavače, lékaře) a stává se tím, koho představuje. Tímto se učí poznávat různé formy sociálního chování ve svém okolí a dále poznává jedinečnost a nároky při vykonávání těchto rolí. Tyto hry dítěti umožňují imitovat afektivně doprovázené situace (agresi, neklid, strach aj.) a zmenšují tak duševní napětí.
• Hra s pravidly – asi od 8. roku je dítě schopné plně dodržovat pravidla bez dozoru dospělých i v případě možné prohry. Schopnost pravidla dodržovat a přijímat prohru vyžaduje od dítěte velké sebeovládání. Děti pravidla buď přijímají, obměňují nebo si vytvářejí svá vlastní.
• Skupinové hry – tento druh hry má největší význam v období dospívání mezi 10. a 14. rokem. Dospívající se zařazují do skupiny, ve které mají určitou funkci. V této skupině jsou vnitřní pravidla a vyvíjí se zde silný pocit sounáležitosti. Názor a zájem skupiny je nadřazen názoru a zájmu jedince. Ve skupinových hrách tak dochází k zapojení procesů"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20961
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse