Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyčištěné megawaty

Vyčištěné megawaty

Kategorie: Ekologie, Energetika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: Seminární práce na téma výroby elektrické energie se zaměřením se na technologické procesy snižování emisí oxidů dusíku a síry. Spalováním k výrobě elektrické energie - světová spotřeba primární energie a světové rezervy. N&H = jaderné a vodní elektrárenské zdroje primární energie. Zdroje primární energie - zdrojů primární energie fosilních paliva, energie vody a větru, jaderná energie, biomasa, geotermální energie. Snižování tuhých emisí - snížení obsahu síry v uhlí, odsiřování spalin, denitrifikace spalin, nové technologie. Technologie pro snižování emisí SO2 a NOx - snížení obsahu síry v uhlí, odsiřování spalin. Mokrá vápencová vypírka spalin - technologický proces, příprava vápencové suspenze, zpracování energosádrovce. Snižování emisí NOx.

Obsah

1.
Spalováním k výrobě elektrické energie
2.
Zdroje primární energie
3.
Snižování tuhých emisí
4.
Technologie pro snižování emisí SO2 a NOx
5.
Mokrá vápencová vypírka spalin
6.
Snižování emisí NOx.

Úryvek

"SNIŽOVÁNÍ TUHÝCH EMISÍ
Spaliny opouštějící kotel obsahují velké množství malých částeček, vzniklých spálením uhlí. Jsou to nám dobře známé saze a prach v kouři kamen v domácnosti i v ohni táboráku. Odborně se těmto malým částečkám říká tuhé látky, ale běžně je užíván název popílek. Zachycení tuhých částic je velmi důležité, protože jsou na ně vázány těžké kovy a škodlivé látky z produktů nedokonalého spalování. Požadavky na zachycování tuhých látek ve spalinách jsou v České republice dány zákonem a stanovené limity jsou stejné jako ve většině vyspělých zemí světa.

Obr. 6.: Elektrický odlučovač popílku.

Obsah popílku ve spalinách, např. za elektrárenským kotlem, je v průměru asi 30 g/Nm3 spalin. Aby se tento popílek nedostával do ovzduší a neznečišťoval je, zachycujeme jej ve speciálních filtrech. Při výrobě elektřiny jsou k zachycení popílku nejčastěji používány tzv. elektrostatické odlučovače, které dokáží zachytit více než 99 % popílku. Princip elektrostatického odlučovače tuhých látek ze spalin spočívá v tom, že popílek obsažený v nevyčištěných spalinách je působením silného elektrického pole elektricky nabit a zachycen na sběrných elektrodách, z kterých je již mechanicky odstraňován do zásobníků.

Obr. 7.: Princip elektrostatického odlučovače.

Do proudu spalin proudících odlučovačem jsou vloženy dva typy elektrod tzv. sršící (nebo vybíjecí) elektrody, napojené na záporný pól vysokonapěťového zdroje stejnosměrného proudu a sběrné elektrody, napojené na kladny pól (uzemněný). Elektrický proud o vysokém napětí, zavedený na sršící elektrody, vytváří silné elektrostatické pole mezi sršícími a sběrnými elektrodami. Vzhledem ke tvaru sršících elektrod a jejich vysokému napětí vytváří se na povrchu elektrody tzv. korona (modrofialový výboj), produkující velké množství záporných iontů, pohybujících se ke kladně nabitým sběrným elektrodám. Vlivem korony, záporných iontů a silného elektrického pole jsou tuhé částice ve spalinách nabity záporným nábojem a přitaženy ke sběrným elektrodám, na kterých se zachycují. Po průchodu spalin filtrem obsahují spaliny méně než 100 mg tuhých látek v 1 m3."

Poznámka

Obsahuje fotografie zařízení a nákresy fungování jednotlivých technologií.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5919
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse