Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výdaje obce - výpisky z přednášek

Výdaje obce - výpisky z přednášek

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto přednášky z veřejné ekonomiky se zabývají tématem výdajů obcí. Uvádí členění výdajů dle různých kritérií a vymezují složky výdajů obcí. Dále jsou zde popsány způsoby zabezpečení veřejných statků a způsoby jejich úhrady. V závěru je zmíněno rozhodování o veřejných výdajích a kontrola.

Obsah

1.Základní členění výdajů
2.
Členění výdajů podle ekonomického hlediska
3.
Členění výdajů podle rozpočtové klasifikace
4.
Členění výdajů podle charakteru infrastruktury
5.
Členění výdajů podle funkcí veřejných financí
6.
Členění výdajů podle rozpočtového plánování
7.
Výdaje municipálních rozpočtů v ČR
8.
Způsoby zabezpečení veřejných statků
9.
Způsob úhrady veřejných statků
10.
Rozhodování o velikosti veřejných výdajů
11.
Kontrola veřejných výdajů

Úryvek

"Výdaje municipálních rozpočtů v ČR
1) výdaje na vlastní činnost obce v samostatné působnosti (mzdy a platy, povinné pojistné za zaměstnance, energie, nájemné, materiálové výdaje
- na chod obecního úřadu, platy zaměstnanců OÚ, energie,..
2) výdaje ve formě nenávratných dotací
- může jít o dotace občanům, dotace vlastním O.S., příspěvky P.O., příspěvky do svazku obcí nebo podnikům ve vlastnictví obce (může jít o podnik jak s plnou, tak částečnou majetkovou účastí obce)
- zahrnují
a) přímé adresné dotace sociálně slabším občanům (uživatelům) na spotřebu smíšených veřejných statků
- mají jednorázový charakter (př. dávka v hmotné nouzi)
b) adresné sociální výpomoci
- pravidelné vyplácení (př. na pomůcky školáků)
c) výdaje na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec
d) dary- př. životní jubilea, vítání občánků
e) pokuty
f) placené daně - zákonná povinnost obce platit určité daně
3) výdaje z titulu plnění uzavřených smluv
4) výdaje související s účastí na finančním trhu
- výdaje na emise vlastních dluhopisů, úhradu výnosů
5) výdaje ve formě příspěvků při sdružování finančních prostředků
- př. výdaje spojené s členstvím ve svazku obcí
6) výdaje na financování veřejných statků
- zahrnují výdaje na čisté veřejné statky a výdaje na smíšené veřejné statky
- výdaje na čisté veřejné statky: měly by být kryty výnosem svěřených a sdílených daní, popř.
municipálních daní a dotací z rozpočtové soustavy
- výdaje na smíšené veřejné statky: výdaje platí zcela nebo z části uživatel statku
- rozhodnutí, zda je statek veřejný nebo smíšený závisí na rozhodnutí obce (souvisí s politickou reprezentací)
Způsoby zabezpečení veřejných statků
- často spolupráce se soukromým sektorem
- cílem obce je zajistit veřejné statky (uspokojit tak potřeby svých občanů), rozšířit nabídku statků, dosáhnout hospodárnosti a efektivnosti při poskytování statku
- způsob zajištění veřejného statku:
1) soukromým podnikem
- vzniká smluvní vztah: v písemné smlouvě se určí rozsah, struktura a kvalita veřejných statků, které bude soukromá firma zajišťovat
2) municipálním podnikem
- obecní podnik může mít formu obchodní společnosti (obec může založit pouze s.r.o. nebo a.s.) nebo neziskové organizace
3) společnou účastí
- rozhodnutí o způsobu zabezpečení veřejných statků vychází z analýzy prospěchu, kdy je třeba vzít v úvahu:
1) požadovaný rozsah a kvalitu veřejné služby
2) provést analýzu trhu a potřeb
3) vyčíslit disponibilní finanční prostředky včetně případných splátek"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17454
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse