Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyhodnocení dotazníkové šetření na téma: „Preference spotřebitelů vína v roce 2009“

Vyhodnocení dotazníkové šetření na téma: „Preference spotřebitelů vína v roce 2009“

Kategorie: Spotřebitelské chování, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce vyhodnocuje dotazníkové šetření ohledně preferencí spotřebitelů vína v roce 2009. Cílem je provést statistické vyhodnocení odpovědí respondentů a určit, jaké víno mají lidé nejraději a jaké jsou jejich zvyklosti související s nákupem vína. Snaží se zjistit, zda jsou preference barvy vína a četnost jeho konzumace závislé na pohlaví a zda existuje spojitost mezi průměrným počtem nakoupených lahví vína za jeden měsíc a věkovou kategorií respondenta.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Metodika práce
3.1
Dotazník
3.2
Distribuce dotazníku
3.3
Metodika hodnocení dat
3.4
Charakteristika respondentů
4.
Vlastní práce
4.1
Celkové vyhodnocení dotazníku
4.2
Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření
4.2.1
Struktura respondentů dle pohlaví
4.2.2
Struktura respondentů dle věkové kategorie
4.2.3
Struktura respondentů dle pohlaví a věkové kategorie
4.2.4
Jak často pijete víno?
4.2.5
Četnost konzumace vína v závislosti na pohlaví
4.2.6
Jakou barvu vína pijete nejčastěji?
4.2.7
Preference barvy vína dle pohlaví respondenta
4.2.8
Kterou odrůdu bílého vína pijete nejčastěji?
4.2.9
Kterou odrůdu červeného vína pijete nejčastěji?
4.2.10
Jaké víno z hlediska obsahu cukru pijete nejčastěji?
4.2.11
Kde nakupujete víno nejčastěji?
4.2.13
Kolik korun průměrně utratíte za jednu lahev vína (0,7 l)?
4.2.14
Jakou maximální částku byste za ni byli ochotni utratit?
4.2.15
Kolik lahví vína (0,7 l) průměrně za měsíc nakoupíte ?
4.2.16
Na základě čeho vybíráte víno při nákupu nejčastěji?
4.3
Stanovení hypotéz
4.3.1
Závislost preferované barvy vína na pohlaví
4.3.2
Závislost preferované barvy vína na věkové kategorii
4.3.3
Závislost průměrného počtu nakoupených lahví na věku
4.3.4
Závislost častosti konzumace vína na pohlaví
5.
Shrnutí a závěr
6.
Literatura
7.
Přílohy

Úryvek

"3.3 Metodika hodnocení dat
V rámci hodnocení údajů pořízených pomocí dotazníku zjišťujeme, zda existuje závislost mezi určitými kvalitativními znaky a zda je možno získané výsledky zobecnit na základní soubor.
Testování v kontingenční tabulce pomocí χ2 - testu umožňuje ověřit, zda existuje mezi dvěma kvalitativními znaky statisticky průkazná závislost. Jako východisko při použití zmíněného testu slouží nulová hypotéza Ho, která představuje testovanou statistickou hypotézu. Proti nulové hypotéze Ho stojí alternativní hypotéza H1, která platnost nulové hypotézy popírá a kterou přijímáme v případě, že je nulová hypotéza zamítnuta. Svatošová
a kol. (2004) vymezuje statistickou hypotézu jako každé tvrzení o tvaru či charakteristikách rozdělení jednoho nebo několika statistických znaků. χ2 test je založen na výpočtu teoretických četností.
Obecný vzorec testovacího kritéria χ2 je:
[vzorec] [1]

kde nij jsou skutečné četnosti a noj jsou teoretické četnosti. Teoretickou četnost noj vypočítáme dle vzorce:
[vzorec] [2]

Při aplikaci χ2 testu nejprve zvolíme hladinu významnosti α a vypočítáme teoretické četnosti dle vztahu [2]. Dále provedeme výpočet testovacího kritéria podle vztahu [1] a jeho hodnotu porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou χ2α. Je-li vypočtená hodnota χ2 větší než tabulková hodnota χ2α, nulovou hypotézu Ho zamítáme a přijímáme alternativní hypotézu H1, neboť se prokázalo, že mezi oběma kvalitativními znaky existuje vzájemný vztah.
Uvedený χ2 test nelze použít v případě, že více než 20 % teoretických četností je menších než 5. Žádná z teoretických četností nesmí být současně menší než 1, v takovém případě by bylo nutné provést sloučení sousedních skupin.
Pro určení síly závislosti v případě přijetí alternativní hypotézy lze využít Pearsonův koeficient kontingence C. Tento koeficient říká, že čím více se jeho hodnota blíží nule, tím je hodnocení závislosti slabší. Výpočet Pearsonova koeficientu kontingence lze provést podle vzorce:
[3]
[vzorec]

3.4 Charakteristika respondentů
Vzhledem k tomu, že víno představuje alkoholický nápoj, byl dotazník určen pouze respondentům starším 18 - ti let. Z celkového počtu 167 respondentů dotazník vyplnilo 78 mužů (46,71 %) a 89 žen (53,29 %). Všichni respondenti uvedli, že alespoň příležitostně víno pijí.
Z hlediska věku respondentů převažovala věková kategorie 18 - 25 let, do které se zařadilo 76 dotázaných (45,51 %). 41 respondentů (24,55 %) patřilo do věkové kategorie 26 - 35 let, 27 osob (16,17 %) se zařadilo do skupiny 36 - 45 let a 19 respondentů bylo ze skupiny 46 - 55 let. Nejméně byla zastoupena věková kategorie nad 56 let, v rámci které odpovídali pouze čtyři lidé (2,4 %)."

Poznámka

Projekt do předmětu Aplikovaná statistika. Práce obsahuje množství tabulek, grafů a vzorců, rozsah čistého textu je cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21481
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse