Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích

Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ukazuje jak sestavit výsledovku, rozvahu a přehled o peněžních tocích (cash-flow, C-F). Definuje pojmy a popisuje každou z položek, které se do nich uvádějí. Znázorňuje také i veškeré potřebné vztahy mezi jednotlivými veličinami.

Obsah

1.
Výkaz zisku a ztrát
1.1
Ve vertikální formě
1.2
V účetní formě
1.3
Výnosy – náklady = výsledek hospodaření
1.3.1
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
1.3.2
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
1.4
Přidaná hodnota = (obchodní marže + výkon) – výkonová spotřeba
1.4.1
Výkony
1.4.2
Výkonová spotřeba
1.4.3
EBDIT
1.4.4
EBIT
1.4.5
EBT
1.4.6
EAT
1.4.7
EAR
1.4.8
Kategorie výsledku hospodaření
1.5
Náklady
1.5.1
Úbytek aktiv
1.5.2
Přírůstky cizích pasiv
1.5.3
Ekonomická podstata nákladů
1.5.4
Principy věcné shody výnosů a nákladů
1.5.5
Druhové členění nákladů
1.5.6
Účelové členění nákladů
1.5.7
Kalkulační členění nákladů
1.5.8
Odpovědnostní členění nákladů
1.5.9
Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů
1.6
Výnosy
1.6.1
Přírůstky aktiv
1.6.2
Úbytky cizích pasiv
1.6.3
Druhové členění výnosů
1.6.4
Odpovědnostní členění výnosů
1.6.5
Členění výnosů podle činnosti, v níž byly dosaženy
2.
Rozvaha
2.1
V účetní formě
2.2
Ve vertikální formě
2.3
Aktiva celkem
2.3.1
Pohledávky za upsaný základní kapitál (vlastní kapitál)
2.3.2
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva – SA)
2.3.3
Oběžná aktiva (OA)
2.4
Pasiva celkem
2.4.1
Vlastní kapitál
2.4.2
Cizí zdroje
2.5
Aktiva
2.5.1
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2.5.2
Dlouhodobý majetek (SA)
2.5.3
Oběžná aktiva (OA)
2.5.4
Ostatní aktiva
2.6
Pasiva
2.6.1
Vlastní pasiva (vlastní kapitál – VK)
2.6.2
Cizí pasiva (cizí kapitál – dluhy)
2.6.3
Fondy ze zisku
3.
Přehled o peněžních tocích ( C-F)
3.1
Ve vertikální formě
3.2
V účetní formě
3.3
Přímá metoda sestavení
3.4
Nepřímá metoda sestavení
3.5
První základní rovnice
3.6
Druhá základní rovnice
3.7
Nejdůležitější zásady při sestavování C-F
3.8
Nepřímý způsob kvantifikace jednotlivých kategorií C-F

Úryvek

“Výkaz lze sestavit buď pomocí metody přímé nebo nepřímé.
1. Přímá metoda – spočívá v zachycení jednotlivých druhů příjmů a výdajů v jejich původní podobě, v níž se projevují na výstupu a na vstupu za dané období. Základní rovnici tohoto výkazu při této metodě lze vyjádřit takto:
PP1 – PP0 = PP MD - PP D
PP0 = zůstatek PP na začátku sledovaného období
PP1 = zůstatek PP na konci sledovaného období
PPMD = obrat na straně Má dáti PP za sledované období neboli peněžní příjmy
¨ PPD = obrat na straně Dal PP za sledované období neboli peněžní výdaje

2. Nepřímá metoda - provádí se oprava výsledku hospodaření běžného účetního období o rozdíly mezi výnosy a příjmy na jedné straně a o rozdíly mezi náklady a výdaji na straně druhé. Pomocí transformace zisku do pohybu PP a následnými úpravami o další pohyby PP v souvislosti se změnami majetku a kapitálu. Základní rovnice tohoto výkazu při této metodě jsou 2 a můžeme je odvodit ze základních bilančních rovnic:
Akt 1 = Pas 1
Akt 0 = Pas 0
Aktiva dále rozložíme na PP a na jiná aktiva než PP:

Akt 1 = PP 1 + JA 1
Akt 0 = PP0 + JA 0
JA0 = zůstatek jiných aktiv než PP na začátku sledovaného období
JA1 = zůstatek jiných aktiv než PP na konci sledovaného období

Při platnosti rovnic musí platit, že změna stavu aktiv se rovná změně stavu pasiv:

Akt 1 – Akt 0 = Pas 1 - Pas 0
a následně i :
PP 1 + JA 1 – PP 0 - JA 0 = Pas 1 – Pas 0

První základní rovnici přehledu o peněžních tocích sestaveného nepřímou metodou, pak můžeme zapsat v následujícím tvaru:

PP 1 – PP 0 = Pas 1 – Pas 0 + JA 0 - JA 1

Z něhož vyplývá, že
 Růst jiných aktiv než peněžních prostředků JA (např. nákup materiálu) vede k ↓PP
 Pokles jiných aktiv než peněžních prostředků JA (např. inkaso pohledávek) vede k ↑PP
 Růst pasiv Pas (např. nový úvěr) vede k ↑PP
 Pokles pasiv Pas (např. splátky úvěru) vede k ↓PP"

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10309
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse