Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Výklad právních úkonů - 17/33

Výklad právních úkonů - 17/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v heslech seznamuje s právními úkony a jejich vyjádřením. Nejprve definuje typy vyjádření právních úkonů a pravidlo Lege artis. Poté se zabývá tím, kde jsou výkladová pravidla zanesena, jaké jsou zásady výkladu, včetně výkladu analogií a momenty aplikace práva. Poslední část pak charakterizuje jednotlivé typy výkladů právních úkonů. Předchozí část naleznete zde Trestné činy proti životu a zdraví - 16/33, následující Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - 18/33.

Obsah

1.
Slovy vyjádřený právní úkon
2.
Právní úkon vyjádřené jinak než slovy
3.
Lege artis
4.
Kde můžeme najít výkladová pravidla?
4.1
Obecně výkladové pravidlo
4.2
Zvláštní ustanovení
4.3
Další ustanovení
5.
Zásady výkladu
5.1
Pravidlo přednosti projevu vůle před jeho jazykovým nebo jiným vyjádřením
5.2
Pravidlo dobré víry
5.3
Pravidlo slušnosti (fair dealing)
5.4
Pravidlo pacta sunt servanta
5.5
Pravidlo zákazu zneužití práv
5.6
Pravidlo in dubio mitius
5.7
Pravidlo zákazu měnění nebo doplňování projevů vůle
5.8
Pravidlo výkladu ve prospěch efektivnosti
5.9
Pravidlo souladného výkladu závislých smluv
5.10
Pravidlo contra proferentem
5.11
Pravidlo upřednostnění právního účinku všech výrazů projevené vůle před vyloučením některého z nich
5.12
Pravidlo zákazu nadměrné redukce
5.13
Pravidlo přihlédnutí k volnímu celku
5.14
Pravidlo okolnostní
5.15
Pravidlo známého úmyslu
5.16
Zvláštní výkladové pravidlo u spotřebitelských smluv
6.
Výklad analogíí
6.1
Analogie zákona = Analogia legis
6.2
Analogie práva = Analogia iuris
7.
Momenty aplikace práva
7.1
Zjištění skutkové podstaty
7.2
Zjištění příslušné právní normy
7.3
Subsumpce (podřazení) skutkové podstaty pod právní normu, kterou musíme interpretovat
8.
Výklad
8.1
Systematický
8.2
Historický
8.3
Gramatický
8.4
Logický
8.5
Interpretace z hlediska subjektu
8.5.1
Autentický výklad
8.5.2
Soudní výklad
8.5.3
Vědecký výklad
8.6
Historický
8.7
Doslovný
8.8
Zužující
8.9
Rozšiřující

Úryvek

“ Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem.


2. pravidlo dobré víry (§ 35 odst. 3 ObčZ.)
Právní úkony vyjádřené jinak než slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen.

3. pravidlo slušnosti (fair dealing)

4. pravidlo pacta sunt servanta – Smlouvy jsou stranami uzavírány proto, aby platily,
a aby jimi strany byly vázány, čímž se má dosáhnout jimi zamýšleného cíle. (koupě domu)

5. pravidlo zákazu zneužití práv

6. pravidlo in dubio mitius- v pochybnostech (o významu volního projevu nebo jeho platnosti) mírněji

7. pravidlo zákazu měnění nebo doplňování projevů vůle (proti neoprávněnému zásahu vykladače do cizí vůle)

8. pravidlo výkladu ve prospěch efektivnosti
(v pochybnostech se upřednostňuje takový výklad, který činí projev vůle efektivní, tedy takový, jímž lze nejlépe dosáhnout účelu vyplývajícího z projevené vůle)

9. pravidlo souladného výkladu závislých smluv
(obchodních smluv na sobě závislých, které tvoří jeden obchodní případ a sledují jednotný hospodářský účel)

10. pravidlo contra proferentem‘
(obsahuje- li projev vůle výraz připouštějící různý výklad, je tento výklad v pochybnostech vykládán k tíži strany, která jej jako první v jednání použila - § 266 odst. 4 ObchZ.)

11. pravidlo upřednostnění právního účinku všech výrazů projevené vůle před vyloučením některého z nich
(zabraňuje svévolnému výběru, z projevené vůle nesmí být nic vylučováno)

12. pravidlo zákazu nadměrné redukce
(nelze zredukovat celé části nebo doložky volních projevů jako projevy nadbytečné a nepotřebné, protože i ty mohou mít právní význam a přinášet právní účinek)

13. pravidlo přihlédnutí k volnímu celku
(projev. vůli je nutno vykládat kontextuálně s přihlédnutím k souvislostem celé smlouvy či volního projevu stran)

14. pravidlo okolnostní
( projev vůle má být vykládán s přihlédnutím k okolnostem, ze kterých k němu došlo)

15. pravidlo známého úmyslu (§ 266 odst. 1 ObchZ.)
( úmysl jednající strany byl nebo musel být znám tomu, jemuž byl volní projev určen)

16. ! zvláštní výkladové pravidlo u spotřebitelských smluv
- nastanou-li pochybnosti při výkladu spotřebitelské smlouvy, platí výklad pro spotřebilete příznivější
( na to se rádi ptají!!!!:-)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16705
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse