Výnosy - přednáška

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přehlednou formou definuje jednotlivé typy výnosů a zabývá se jejich účtováním.

Obsah

1.
Výnosy
1.1
Výnosy z provozní činnosti
1.2
Finanční výnosy
1.3
Mimořádné výnosy
2.
Provozní výnosy
2.1
Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
2.1.1
Účet 601 – Tržby za vlastní výrobky
2.1.2
Účet 602 – Tržby z prodeje služeb
2.1.3
Účet 604 – Tržby za zboží
2.2
Změny stavu vnitropodnikových zásob
2.3
Účtová skupina 61
2.3.1
Účet 611 – Změna stavu nedokončené výroby
2.4
Účtová skupina 62 – Aktivace
2.4.1
Účet 621 – Aktivace materiálu a zboží
2.4.2
Účet 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb
2.4.3
Účet 623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku( DNM)
2.4.4
Účet 624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
2.5
Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy
2.5.1
Účet 641 – Tržby z prodeje DNHM
2.5.2
Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu
2.5.3
Účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
2.5.4
Účet 645 – Ostatní pokuty a penále
2.5.5
Účet 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek
2.5.6
Účet 648 – Jiné provozní výnosy
3.
Finanční výnosy
3.1
Účtová skupina 66 – Finanční výnosy
3.1.1
Účet 661 – Tržby z prodeje CP a vkladů
3.1.2
Účet 662 – Úroky
3.1.3
Účet 663 – Kurzové zisky
3.1.4
Účet 664 – Výnosy z přecenění majetkových CP
3.1.5
Účet 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
3.1.6
Účet 666 – Výnosy z finančního majetku
3.1.7
Účet 667 – Výnosy z derivátových operací
3.1.8
Účet 668 – ostatní finanční výnosy
4.
Mimořádné výnosy
4.1
Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy
4.1.1
Účet 681 – výnosy ze změny metody
4.1.2
Účet 688 – ostatní mimořádné výnosy
4.2
Účtová skupina 69 – Převodné účty
4.2.1
Účet 697 – Převod provozních výnosů
4.2.2
Účet 698 – Převod finančních výnosů

Úryvek

“Mimořádné výnosy
Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy
 Zachycují se operace neobvyklého charakteru ve vztahu k běžné činnosti podniku a nahodile se vyskytující případy mimořádných událostí - nárok na náhradu manka a škody
- přebytky na majetku
- zúčtování rezerv……

Účet 681 – výnosy ze změny metody
1. Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku – zahrnují se do základu daně 07.,08.,1..,697/681
2. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 681/710

Účet 688 – ostatní mimořádné výnosy
1. Prodej podniku nebo jeho částí 0..,1../688
2. Náhrady nákladů na odstraňování následků škod, náhrady za zaviněné zmetky od odpovědných osob:
- Potvrzený nárok na náhradu škody od pojišťovny
- Nárok na náhradu mank a škod
- Nárok na náhradu škody od fyzických i právnických osob
- Oprava výnosů minulých ú.o. – lze vyloučit ze základu daně
- Nárok na příspěvek na krytí náhrad průměrného výdělku za výpovědní lhůtu
- 211,221,3../688
3. Výnosy z postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti ú.j. 697,698/688
4. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 688/710
Účtová skupina 69 – Převodné účty
 Na vrub tohoto účtu 69 se účtuje převod provozních výnosů – výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti ú.j.
 Převod finančních výnosů v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného hospodářského výsledku"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11727
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse