Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výpisky z přednášek ekonomie

Výpisky z přednášek ekonomie

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text shrnuje 59 okruhů z oblasti podnikové ekonomiky. Věnuje se struktuře, financování a fungování podniků. Popisuje strategie podnikání, analýzu ekonomických ukazatelů a řízení lidských zdrojů v rámci podniku .

Obsah

1.
Technická a ekonomická podstata podniků
2.
Cíle podniku
3.
Typy a formy podniků v agrárně potravinářském komplexu
4.
Ekonomický systém podniku a jeho vztah k jiným systémům v podnicích
5.
Vytváření ekonomických jednotek a posilování jejich samostatnosti
6.
Základy a strategie podnikání
7.
Specifika agrárně potravinářského komplexu
8.
Majetek podniku a jeho struktura
9.
Hodnocení majetkové stability podniku a využití majetku
10.
Kapitálová struktura podniku
11.
Vlastní kapitál
12.
Cizí kapitál
13.
Hodnocení struktury kapitálu
14.
Financování podniku v tržní ekonomice
15.
Financování majetkové podstaty podniku
16.
Finanční zdroje
17.
Investiční činnost podniku
18.
Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
19.
Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic
20.
Běžné financování podniku
21.
Mimořádné financování podniku
22.
Finanční analýza podniku
23.
Analýza absolutních ukazatelů
24.
Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
25.
Analýza poměrových ukazatelů
26.
Analýza soustav ukazatelů
27.
Výsledky výroby
28.
Naturální výsledky výroby
29.
Hrubá produkce
30.
Výsledná produkce
31.
Vlastní produkce
32.
Čistá produkce
33.
Konečná zemědělská produkce
34.
Celková zemědělská produkce
35.
Význam zjišťování naturálních výsledků výroby
36.
Výnosy podniku a hospodářský výsledek
37.
Cash - flow
38.
Náklady v zemědělském podniku
39.
Náklady podniku a jejich členění
40.
Kalkulace nákladů
41.
Mzdový systém
42.
Základy odměňování v podnikatelské sféře
43.
Základy odměňování v rozpočtové sféře
44.
Zákonné normy
45.
Mzdové formy
46.
Produkční ekonomika
47.
Charakteristiky produkční fce
48.
Výroba s více proměnnými faktory
49.
Vliv záměny faktoru na úroveň nákladů
50.
Efekt substituce a efekt expanze
51.
Vymezení a charakteristiky nákladové fce
52.
Vztahy mezi výrobky
53.
Vzorce

Úryvek

“Financování majetkové podstaty podniku
- zakladatelský rozpočet - pro financování výchozí majetkové podstaty je nutný a důležitý rozpočet minimálně nutného celkového kapitálu, zakladatelský rozpočet, který vyjadřuje rozpočet běžného financování investic a vlastního provozu; musí být členěn na rozpočet kapitálové potřeby pro investiční majetek a rozpočet kapitálové potřeby pro oběžný majetek
- cenné papíry - podle obsahu rozeznáváme CP peněžní, věcné a kapitálové

Finanční zdroje
- vlastní:
1) dlouhodobé - zj, rezervní fond, emisní ažio a ostatní kapitálové fondy
2) krátkodobé - nerozdělený zisk, cf
- cizí:
3) dlouhodobé - dlouhodobé bú, dlouhodobé půjčky, hypotéky, obligace
4) krátkodobé - krátkodobé bú, obchodní úvěr, zálohy odběratelů, nevyplacené mzdy, nezaplacené daně, výdaje příštích období

- kontokorentní úvěr - banka dohodne s klientem určitou výši debetu, do kterého může klesat záporný stav na jeho bú; charakteristickým rysem kontokorentu je jeho pružnost, není předem stanovena konkrétní výše úvěru ani konkrétní termíny čerpání a splácení
- lombardní úvěr - poskytnutý na základě zajištění movitou zástavou (CP); výhodný jak pro banku, tak i pro klienta, který nemusí prodávat cp v případě potřeby peněžních prostředků
- eskontní úvěr - poskytuje banka tím, že odkupuje cp před jejich dospělostí; při eskontu si banka sráží tzv. eskont tj. úrok za dobu, která uplyne od eskontu do dospělosti směnky; výhodou je malé riziko banky vyplývající z přísnosti směnečného práva a solidárnosti ručení, výhodou je i snadná mobilizovatelnost směnky prostřednictvím reeskontu u cedulové banky; v mezinárodních vztazích se nazývá negociační
- akceptační úvěr - poskytuje banka tím, že akceptuje cizí směnku, kterou na ni klient jako výstavce vydal; jde o půjčku úvěru a nikoliv peněz; banka prodává komitentu své dobré jméno a tím činí směnku důvěryhodnější; mezinárodně se nazývá remboursní
- ručitelský úvěr - poskytuje banka tím že se zaručuje za svého klienta uhradit v případě jeho insolventnosti dohodnutý závazek
- revolvingový úvěr - poskytuje banka tím ře po dohodnutou dobu vyčerpaný úvěr na žádost podniku do sjednané výše doplňuje, požaduje však vyšší úrok a poplatek za neustálé doplňování úvěru
- obchodní úvěr - vzniká nákupem na úvěr

- další specifické formy - faktoring, forfainting, leasing

Investiční činnost podniku
- z mikroekonomického hlediska se dělí investice na finanční a reálné (hmotné, nehmotné)
- hlavními kritérii investičního rozhodování jsou - výnosnost, riziko, likvidita

Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
- roční efekt je možné vypočítat následujícími způsoby
1) rozdíl mezi výnosy a náklady
- výnos - tržba za prodané výrobky a služby, změna stavu zásob výrobků vl. výroby
- náklad - spotřeba materiálu a energie, služby, osobní náklady, ostatní n, finanční a
2) rozdíl mezi příjmy a výdaji
- příjem - zahrnuje kapitálové zdroje financování investice, příjmy z tržeb z realizace výrobků a služeb…
- výdaj - investiční výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, splátky dluhu, splátky leasingu…"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16794
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse