Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Výpisky ze Starého zákona

Výpisky ze Starého zákona

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky ze Starého zákona. Charakterizuje všechny důležité postavy. Popisuje život světců, i jejich činy. Věnuje se všem důležitým knihám a textům, které jsou součástí Starého zákona.

Obsah

1.
Genesis
2.
Exodus
3.
Numeri
4.
Deuteronomium
5.
Jozue
6.
Kniha soudců
7.
Rút
8.
První kniha Samuelova
9.
Druhá kniha Samuelova
10.
První kniha královská
11.
Druhá kniha královská
12.
První paralipomenon
13.
Druhá paralipomenon
14.
Ezdráš
15.
Nehejmáš
16.
Ester
17.
Jób
18.
Žalmy
19.
Přísloví
20.
Kazatel
21.
Píseň písní
22.
Izajáš
23.
Jeremjáš
24.
Pláč
25.
Ezechiel
26.
Daniel
27.
12 proroků

Úryvek

"JEREMJÁŠ

- starozákonní prorok. Dílo se skládá z tří výrazně od sebe oddělených částí. První část obsahuje Jeremjášovi výroky proti Judsku, druhá vypráví o Jeremjášově činnosti a utrpení, kterým musel při hlásání Božího slova projít. V poslední části jsou obsaženy Jeremjášovi výroky proti pronárodům - lidem, kteří nežijí podle Boží vůle. Pak je zde ještě dodatek o osudu posledního judského krále Sidkijáše. Ve formě žalmů si Jeremiáš stýská na svůj úděl proroka. Kniha útěchy obsahuje významnou pasáž o uzavření smlouvy mezi Bohem a Izraelem.

PLÁČ

- kniha vyjadřuje smutek nad zkázou Jeruzaléma. Je připisována Jeremjášovi. Je složen z pěti žalozpěvů, ve kterých jsou vylíčeny válečné hrůzy a vyvrácení Jeruzaléma babylonským vojskem. Kniha tvoří liturgii smuteční slavnosti na paměť zboření Chrámu. Město je personifikováno postavou ženy a jiný hlas vybízí k pokání, shromáždění se modlí za milost a nové vyvolení.

EZECHIEL

- vyprávění ze života a působení judského proroka Ezechiela, syna Buzino. Pocházel z kněžského rodu a byl odveden do Babylonie. Knihu lze rozdělit na 3 části: výroky proti Judsku, výtoky proti národům a ohlášení spásy pro Izrael. V knize se říká, že Bůh sám je pro židy, kteří byli násilně přestěhovaní do Babylonie, jejich chrám. Na konci knihy vidí nový chrám. Celá kniha vypráví o tom, jak Bůh opustil svůj lid pro jeho hřích a jak jej pak provázel v zajetí a opět se k němu vrátil (spojeno s Jákobovou cestou do Mezopotámie).

DANIEL

- babylonský vládce Nebúkadnesar se k Izraelcům choval jako k otrokům, došlo mu, že když si je chce podrobit, musí na svou stranu získat mladé vzdělané lidi, nechal je tedy vybrat z předních izraelských rodin. Ke králi se dostali 4 přátelé z Judska: Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. Dostali nová jména, ale stále ctili svého boha. Když nemohli jíst předložené jídlo, aby neporušili boží příkaz, šli za svým vychovatelem a ten jim dovolil jíst jen zeleninu a vodu. Měl ale strach, aby to král nepoznal. Král nic nepoznal. David byl z nich nejchytřejší, uměl vykládat sny a jiná znamení. Král si je vybral za své rádce.
- Nebúkadnesarovi se jednou zdál sen, chtěl po svých věštcích, aby mu řekli, co se mu zdálo a pak vyložili. To nedovedli, a tak král rozhodl, aby je potrestali a taky všechny rádce. Ke králi přišel Daniel a řekl, že mu sen vyloží. V noci měl David vidění, druhý den králi sen vyložil (byl o soše a královstvích, co mají přijít). Jeho přátelé se stali správci bab.země (Daniel nechtěl) a Daniel zůstal u krále. Král uznal Hospodina."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16111
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse