Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Výpisky ze skript Podnikový management 1.-3. díl

Výpisky ze skript Podnikový management 1.-3. díl

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné bodové výpisky z těchto tématických okruhů:

Obsah

1.
Zájmové skupiny – stakeholders:
2.
Znaky managementu:
3.
Strukturalizace managementu
4.
Osobnost manažera
5.
Historie a vývoj managementu
5.1
Management v celosvětovém kontextu v první polovině 20. století
5.2
Management v České republice v první polovině 20. století
5.3
Moderní management v 50. až. 70. letech 20. století
6.
současný management
6.1
Management japonských firem
6.2
Hledání dokonalosti
6.3
Cílový management (MBO – Management by Objectives)
6.4
Projektový management
6.5
Peter F. Drucker
6.6
Trendy ovlivňující podnikání a management
6.7
Teorie E a Teorie O
7.
Plánování
7.1
Druhy plánů
7.2
Postup plánování
8.
Organizování
8.1
Tvorba organizačních struktur
8.2
Typologie organizačních struktur
8.3
Trendy ve vývoji organizace firem
9.
Stimulace
9.1
Základní vymezení stimulace a motivace
9.2
Teorie motivace
9.3
Stimulace jako nástroj managementu
10.
Kontrola
10.1
Kontrolní proces
10.2
Kontrolní standardy
10.3
Kontrolní opatření – korekce odchylek
10.4
Tvorba efektivního kontrolního systému
11.
Rozhodovací proces
11.1
Základní vymezení rozhodovacího procesu
11.2
Podmínky rozhodování
11.3
Přístup k rozhodování
11.4
Styl rozhodování
12.
Řízení týmu
13.
12.1 Tým a skupina
14.
Klima týmu
15.
Role manažera týmu
16.
Role člena týmu
17.
Etapy budování týmu

Úryvek

"STIMULACE
ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ STIMULACE A MOTIVACE
Motivace: v činnosti člověka se projevuje jako vnitřní popud působící směrem k vytyčenému cíli.
Motiv je vnitřní pohnutka, která podněcuje jednání člověka. Motivy určují směr jednání člověka, intenzitu jeho činnosti. Mezi základní motivace patří: potřeby, návyky, zájmy, ideály a hodnoty.
Stimulace: představuje soubor vnějších incentivů (podnětů, pobídek) usměrňujících jednání pracovníků a působících na jejich motivaci.
TEORIE MOTIVACE
Motivace „Cukr a bič“: pokud někdo pracuje dobře, můžete ho odměnit – „cukr“; pokud však bude pracovat špatně, nastupuje postih – „bič“

Teorie X a Y: autorem je Douglas McGregor (pohled pesimistický optimistický)
Teorie X: vychází z pesimistického přesvědčení, že:
 Průměrný člověk má přirozený odpor k práci …
 Lidé musí být k práci nuceni, kontrolováni, usměrňováni a musí jim hrozit postihy …
 Průměrný člověk nechce mít odpovědnost, má malou ctižádost a chce jistotu …
 Průměrný člověk nechce mít odpovědnost, má malou ctižádost a chce jistotu …
Teorie Y: o poznání optimističtější tvrdí, že:
 Vynakládat fyzické a duševní úsilí je přirozené …
 Lidé jsou schopni se sami řídit a kontrolovat …
 Odpovědnost nejen přijímat, ale také vyhledávat …
 Užívat vlastní důvtip, představivost, tvořivost …
 Intelektuální potenciál lidí je v moderním průmyslu nedostatečně využíván …
Teorie Z: snaha o skloubení potřeb a cíle podniku a zaměstnanců

Maslowova hierarchie potřeb: první pol. 50. let – všeobecně uznávaný přístup jak chápat motivaci lidí :
1) fyziologické potřeby (primární – základní lidské potřeby – jíst, pít, spát …)
2) potřeba jistoty a bezpečí (otázka bezpečí – zdraví, zaměstnání, …)
3) sociální potřeby (přátelství a přijetí – sdružovat se, mít přátele, komunikovat, …)
4) potřeba uznání (radost z práce, uznání funkce a prospěšnost pro firmu, …
5) potřeba seberealizace (uplatnit svůj talent, schopnosti, :…)"

Poznámka

Němeček P., Zich R., 2004/2005: Podnikový management 1.-3. díl. Učební texty (skripta) VUT Brno, Fakulta podnikatelská. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. Práce je barevně členěna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9759
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse