Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Výpisky ze skript Sociální psychologie II (doc. Lašek)

Výpisky ze skript Sociální psychologie II (doc. Lašek)

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje uspořádané výpisky ze skript doc. Laška Sociální psychologie II (nakl. Gaudeamus, UHK). Skripta vymezují sociální psychologii jako vědu a probírají předměty jejího zájmu jako jsou skupiny, normy, jazyk, sociální opora, veřejné mínění atd. V závěru textu je obsaženo shrnutí nejzákladnějších informací z každé kapitoly skript a klíčových slov, která slouží k opakování látky. Text může sloužit jako studijní materiál pro přípravu ke zkoušce ze sociální psychologie.

Obsah

1.
Definice sociální psychologie
2.
Vztah sociální psychologie k ostatním disciplínám
3.
Nejstarší názory na sociální chování
4.
Kultura
5.
Jazyk a komunikace
6.
Normy
7.
Postoje
8.
Socializace
9.
Skupiny
10.
Předsudky a stereotypy
11.
Sociální percepce
12.
Veřejné mínění
13.
Sociální opora
14.
Prosociální chování

Úryvek

"Definice sociální psychologie
• existuje jich několik
o vždy však obsahují termíny jako: individuum, chování, soc. stimulace, interakční procesy a socializace
• např. Sherif
o soc. psychologie představuje vědecké studium zkušeností a chování jednotlivců ve vztahu k sociálně stimulujícím situacím
• zaměřuje se především na socializaci
• sociální stimulace
o taková změna v prostředí, která aktuálně nebo potenciálně podmiňuje chování organizmu
• podnět
o fakt, který vychází od jiných lidí nebo je výsledkem činnosti těchto lidí
• v novějších koncepcích se připojuje k podnětům ještě vliv zkušenosti na chování jedince
• na individuum nepůsobí pouze aktuální stimul, ale také imaginativní (představy) a implikovaná přítomnost (jsem členem skupiny, i když s ní momentálně nejsem ve styku)
• 2 základní kategorie soc. stimulace
o jiní druzí (others)
 jedinci, kteří v interpersonálních vztazích působí jako vzájemné podněty (rodiče a díte, učitel a žák)
• chování je hodně závislé na očekávání, která vyvstávají z norem předepsané role
• podskupinou jsou tzv. significant others (významní druzí)
o osoby z okolí individua, které působí třeba krátkodobě, ale velmi silně, jejich působení se projevuje dlouhodobě a stále na chování jedince
• mnohočetné vazby, soc. role
 soc. skupiny
• počet do 30 lidí – skupiny tváří v tvář (face to face) – probíhá úzký kontakt mezi členy, znají se
• stimulují svými strukturovanými vlastnostmi interpersonální kontakty svých členů
• základ zájmu soc. psychologie
 kolektivní interakční situace
• znemožněn přímý kontakt, vysoký počet členů
• projevuje se v krizi (nejsou dány přesné role – např. davová panika)
o v takových situacích existuje pouze malá skupina iniciátorů, kteří ovlivňují průběh
o kulturní produkty
 jsou výsledkem interakce lidí v minulosti či přítomnosti
 materiální kultura
• sociálně ekonomické instituce (škola, rodina), technické stavby, jídlo, oblečení, média, technologie
• dávají možnosti a omezení interpersonálních, sociálních, výchovných a pracovních aktivit
 nemateriální kultura
• systém hodnot, norem
• jazyk, umění, filozofie, ideologie, náboženství"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek, důležité informace jsou tučně značeny. Shrnutí je provedeno formou vložených obrázků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23804
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse